Proces-verbal

 

Încheiat astăzi, 05.09.2013, după încheierea lucrărilor Secţiunii „Carte veche,  conservare, restaurare, digitizare” din cadrul celei de-a XXIV-a ediţii, a Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Oradea, 4 – 6  septembrie 2013. Secţiunea S2 care şi-a desfăşurat lucrările în Sala de seminar a Bibliotecii Universităţii din Oradea, în intervalul orar 9.00 – 12.30  s-a bucurat de  participarea unui număr de 24 de bibliotecari de la diverse biblioteci din ţară.

În program au fost înscrise nouă lucrări ştiinţifice: "Biblioteca Batthyaneum – spaţiu de cultură şi de cercetare. Funcţiile sale specifice" - Dr. Doina Hendre Biro, Biblioteca Naţională a României, filiala Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia; "Relevanţa activităţii bibliotecarului de Colecţii Speciale în societatea contemporană" - Cristina Marinescu, Biblioteca Naţională a României, Serviciul Colecţii Speciale;  "Relocarea unei biblioteci - experienţa Bibliotecii Naţionale a României" - Petruţa Mihaela Voicu,  Biblioteca Naţională a României; prezentarea cărţii: "Fauna de insecte din biblioteci, muzee şi arhive" - Dr. Ing. Vasile Deac, Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Şincai" Bihor; "Ornamentica Triodionului de la Buzău (1700)" - Drd. Emilian Corneanu, Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti; "Inventarierea documentelor digitizate în Sistemul Naţional de Biblioteci" - Dr. Roxana Dinu, Biblioteca Naţională a României;  "Strategii pentru atragerea diverselor categorii de public în biblioteci" - Mihaela Vazzolla,  Biblioteca Naţională a României; "Memoria monumentelor şi feţele timpului" - Angela Bîlcea, Biblioteca Naţională a României; "Consideraţii privitoare la managementul evidenţei patrimoniului mobil: carte veche şi manuscrise" - Dr. Elena Chiaburu, Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Iaşi.

Au fost susţinute doar şapte dintre lucrările enunţate, celelalte două, ale dr. Elena Chiaburu, respectiv a drd. Emilian Corneanu, nu au fost susţinute din motive obiective, care au determinat de altfel şi absenţa celor doi autori.

Lucrarea doamnei dr. Doina Biro a accentuat funcţiile specifice ale bibliotecii, dar şi dualismul bibliotecar-cercetator care nu doar pune la dispoziţia utilizatorilor valorile de patrimoniu bibliofil şi muzeal, ci le studiază şi chiar le comunică în cadrul unor manifestări ştiinţifice, aceasta fiind o formă de promovare şi valorificare a bunurilor culturale şi a documentelor rare din Biblioteca Batthyaneum, filială a Bibliotecii Naţionale a României.

A urmat susţinerea lucrării domnului dr. ing. Vasile Deac care a tratat mai multe specii de insecte şi rozătoare, din mediile de depozitare din biblioteci, arhive şi muzee, prezentându-şi în acelaşi timp cartea publicată pe această temă. Contribuţia demersului său a fost unanim recunoscută căci a adus noi argumente în sprijinul controlului, al conservării preventive şi a făcut recomandări în privinţa spaţiilor de depozitare şi a mobilierul specific.

Lucrarea domnişoarei dr. Roxana Dinu a punctat aspecte ale prezervării digitale şi a prezentat situaţia actuală a inventarierii documentelor digitizate în Sistemul Naţional de Biblioteci, făcând un apel către toate structurile infodocumentare pentru transmiterea informaţiilor, periodic, către Biblioteca Virtuală Naţională în vederea completării şi actualizării datelor privind proiectele de digitizare.

Complexa lucrare intitulată „Relocarea unei biblioteci - experienţa Bibliotecii Naţionale a României”, susţinută de doamna Petruţa Voicu a prezentat auditorilor direcţiile strategiei de mutare a Bibliotecii Naţionale a României precum şi fazele planificării acţiunilor de transfer ale colecţiilor şi serviciilor unei biblioteci. Lucrarea bazată pe de o parte pe experienţa mutării Bibliotecii Naţionale a României şi,  pe de altă parte pe experienţa dobândită cu ocazia mutării Bibliotecii Centrale Universitare Carol I, a autoarei, s-a bucurat de aprecieri şi a antrenat diverse discuţii pe tema prezentată.

Lucrările doamnelor Mihaela Vazzolla şi Cristinei Marinescu au reţinut atenţia pentru interesantele puncte de vedere exprimate, privind meseria de bibliotecar de colecţii speciale sau de conservator, precum şi modalităţile de valorificare a produselor şi serviciilor bibliotecii. În final, toate demersurile acestora converg înspre promovarea imaginii bibliotecii în general şi a colecţiilor deţinute, în special.

Lucrarea doamnei Angela Bîlcea, diferită de celelalte s-a integrat totuşi în contextul temelor propuse în cadrul secţiunii, prin subiectul  adus în dezbatere, istorie şi memorialistică, abordat prin prisma unor aspecte sociologice. Aceasta a exemplificat între altele şi activitatea de cercetare desfăşurată de autoare.

Deşi diverse ca temă şi ca mod de prezentare, lucrările susţinute pot fi considerate importante şi novatoare, unele dintre ele meritând a fi publicate.

Moderatoarea, doamna Petruţa Mihaela Voicu înscrisă iniţial în program ca preşedinte interimar al secţiunii a fost aleasă preşedinte cu drepturi depline.

La finalul dezbaterilor s-au propus două acţiuni concrete ale secţiunii pentru următoarea Conferinţă a Asociaţiei Bibliotecarilor din România.

Prezentul proces-verbal a fost întocmit de Mihaela Vazzolla


 

Noutăți