PROGRAMUL SECŢIUNII CARTE VECHE. CONSERVARE. RESTAURARE

Cu tema

Procedura de clasare a documentelor de patrimoniu

Biblioteca Naţională a României

Bucureşti

 

21 aprilie 2015

10.00

Primirea invitaţilor

10.15

Claudia Şerbănuţă

Manager, Biblioteca Naţională a României

Cuvânt de deschidere

10.30

Dr. Elena Chiaburu

Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor

din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi

Procedura de clasare a documentelor de patrimoniu

10.50

Dr. Anca Andreescu

Biblioteca Naţională a României

Procedura de clasare a documentelor de patrimoniu din B.Na.R.

11.10

Dr. Doina Hendre Biro

Biblioteca Naţională a României - Filiala „Biblioteca Batthyaneum”-Alba Iulia

Rolul ignorat al OPCN si OJPCN. Un argument pentru simplificarea procedurilor

de clasare a  documentelor de patrimoniu

11.30

Pauză de cafea

12.00

Lansarea volumului Biblioteca Batthyaneum la sfârşitul secolului al XIX-lea. Cartea – catalog a lui Varjú Elemér, adnotată şi comentată, Bucureşti, Editura Bibliotecii Naţionale a României, 2014. Redactarea, adnotarea şi postfaţa, Dr. Doina Hendre Biro, traducerea Mihai Kovács, tehnoredactarea: Anna Maria Veres, Robert Donát Fabian, coperta: Alexandru Mihai Budeş.

12.30 – 13.30

Concluzii şi discuţii

Moderator: Petruţa Mihaela Voicu

Preşedinte Secţiune


 

Noutăți