PROCES-VERBAL

al întâlnirii Secţiunii CARTE VECHE. CONSERVARE. RESTAURARE

Conferinţa Naţională a ABR, Iaşi, 9-11 septembrie 2015

 

Încheiat astăzi, 10.09.2015, cu prilejul lucrărilor Secţiunii „Carte veche, conservare şi restaurare” din cadrul celei de-a XXVI-a ediţii, a Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Iaşi, 9–11 septembrie 2015, cu tema „BIBLIOTECA ȘI PROVOCĂRILE EPOCII DIGITALE”. Secţiunea IX. Secțiunea Carte veche, conservare, restaurare (BCU „M. Eminescu” – Sala „Hortensia Papadat Bengescu”), a avut loc în intervalul orar 11.15–13.15 şi s-a bucurat de participarea unui număr de 41 de bibliotecari de la diverse biblioteci din ţară.

 

În deschidere a luat cuvântul dna Petruţa Voicu, Preşedintele Secţiunii, care a făcut un raport al activităţilor secţiunii pentru perioada 2013-2015.

În program au fost înscrise zece lucrări ştiinţifice:

 • Daniela Bar și Silvia Puşcaş (Biblioteca Universităţii din Oradea) - Cartea rară la Biblioteca Universităţii din Oradea
 • Thomas Remus Mochnacs (Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara) - Colecţia „BANATICA” de documente originale şi digitale din BCU Timişoara. Realizări şi perspective
 • Drd. Silviu Constantin Nedelcu (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Şcoala Doctorală) - Biblioteca Mitropoliei Ţării Româneşti: o abordare istorico-teologică
 • Dorina Măgărin (Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara) - Notele egografice – un martor discret al cărţilor
 • Dr. ing. Vasile A. Deac, prof. Ionela Burz, ing. Alexandru Deac (Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai”, Oradea) - Contribuţii privind evaluarea multicriterială a calităţii mediului în spaţiile şi ariile info-culturale din biblioteci: studii de caz
 • Oana Păcurariu (Biblioteca Naţională a României) - Restaurarea unei tipărituri de secol XVII
 • Claudia Marin (masterand, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere) - Mănăstirea Stavropoleos
 • Dr. Doina Hendre Biro (Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, filială a Bibliotecii Naţionale a României) - Tezaurul - între simplu spaţiu de depozitare şi loc de conservare a valorilor bibliofile, arhivistice şi muzeale ale Bibliotecii Batthyaneum
 • Cristina Marinescu (Biblioteca Naţională a României) - Corespondenţa lingvistului Vlad Bănăţeanu cu confraţii străini sau Recuperarea demnităţii de a fi român
 • Dr. ing. Vasile A. Deac, prof. Ionela Burz, ing. Alexandru Deac (Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai”, Oradea) - Prezentarea cărţii: Aeromicroflora din biblioteci, muzee şi arhive: investigaţii ştiinţifice. Oradea: Editura Universităţii din Oradea, 2015

 

Au fost susţinute doar nouă dintre lucrările enunţate, lucrarea dnei Dr. Doina Hendre Biro (Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, filială a Bibliotecii Naţionale a României) - Tezaurul - între simplu spaţiu de depozitare şi loc de conservare a valorilor bibliofile, arhivistice şi muzeale ale Bibliotecii Batthyaneum, nu a fost susţinută din cauza timpului foarte redus alocat acestei secţiuni, lucrarea regăsindu-se în CD-ul cu prezentările lucrărilor Conferinţei.

Lucrările prezentate au atins subiecte specifice problematicii secţiunii, şi au avut un nivel ştiinţific ridicat, prezentând aspecte teoretice şi practice des întâlnite în structuri info-documentare.

La finalul dezbaterilor, membrii secţiunii au propus următoarele teme pentru viitoarele întâlniri: decontaminarea documentelor de colecţii speciale în vederea prelucrării şi digitizării, precum şi formarea unui grup de lucru care să aducă argumente ştiinţifice în scopul creării unei proceduri cu acest scop.

Ultima parte a întâlnirii a fost consacrată alegerilor noului birou executiv al Secţiunii Carte veche,  conservare şi restaurare. S-a făcut câte o propunere pentru fiecare funcţie: funcţia de preşedinte – Petruţa Voicu (Biblioteca Naţională a României), la propunerea dl. Dr. Vasile Deac, funcţia de secretar – Oana Păcurariu  (Biblioteca Naţională a României), la propunerea dnei Petruţa Voicu. Propunerile au fost  acceptate în unanimitate prin vot deschis.

Lista participanţi:

 • Mihuleac Valică - Biblioteca Academiei Filiala Iaşi
 • Rusu Cristina - Biblioteca Academiei Filiala Iaşi
 • Teodorescu Ciprian – Bibl. Jud. Gh. Asachi
 • Gafton Ioana – BCU Iaşi
 • Popovici Eduard – UMF Iaşi
 • Rusu Persic Dalia – Bibl. Univ. De arte „G. Enescu” Iaşi
 • Balan Ovidiu – UMF „Gr. I. Popa” Iaşi
 • Băran Gabriela – Univ. Buc., Fac. de Litere
 • Nedelcu Silviu-Constantin - Univ. Buc., Fac. de Litere
 • Mirea Cătălin – BAR – Bucureşti
 • Duvalmă Robertino - BAR – Bucureşti
 • Duvalmă Graţiela - BAR – Bucureşti
 • Chihaia Lăcrămioara – BCU Iaşi
 • Zus Adrian – Liceul cu program sportiv Bistriţa
 • Stănescu Oana - Univ. Buc., Fac. de Litere
 • Turc Rodica – CCD Sălaj
 • Marinescu Cristina  - BNR
 • Păcurariu Oana – BNR
 • Gavrilean Cristina – BCU Iaşi
 • Sandu Irina – BCU Iaşi
 • Ştefănescu Elena – BCU Iaşi
 • Anghel Cecilia – Bibl. Univ. A. Alecsandri, Bacău
 • Soropan Mariana – BCU Cluj Napoca
 • Nuţu Florica – Bibl. UMF Tîrgu Mureş
 • Cojocaru Elena – BCU Iaşi
 • Groza Marinela – Bibl. UMF Tîrgu Mureş
 • Marin Claudia Alexandra -  Univ. Buc., Fac. de Litere
 • Ganta Maria Mirabela - Univ. Buc., Fac. de Litere
 • Coca Alexandra - Univ. Buc., Fac. de Litere
 • Stan Marina Alexandra - Univ. Buc., Fac. de Litere
 • Puşcaş Silvia – Bibl. Univ. Oradea
 • David Ioan – BAR, Filiala Timişoara
 • Bar Daniela Cristina - Bibl. Univ. Oradea
 • Măgărin Dorina – BCU Timişoara
 • Mochnacs Thomas Remus - BCU Timişoara
 • Burz Ionela - Bibl. Univ. Oradea
 • Deac Vasile – B. J. Gheorghe Şincai Bihor
 • Rusu Marinela Tatiana – Col. Naţ. Gh. Lazăr Sibiu
 • Avasiloaie Rodica – Bibl. Acad. De Muzică, Teatru şi Arte Plastice Rep. Moldova
 • Helgiu Anamaria - Bibl. UMF Tîrgu Mureş
 • Voicu Petruţa - BNR

 

Prezentul proces-verbal a fost întocmit de Mihaela Vazzolla

 


 

Noutăți