PROCES-VERBAL

Secţiunea CARTE VECHE. CONSERVARE. RESTAURARE

 

Încheiat astăzi, 08.09.2016, în cadrul întâlnirii de lucru a Secţiunii „Carte veche. Conservare. Restaurare”.

Secţiunea şi-a desfăşurat lucrările în Aula Bibliotecii Centrale Universitare ”E. Todoran”, Timişoara, în intervalul orar 11.30–14.00 şi s-a bucurat de participarea unui număr mare de bibliotecari, conservatori, restauratori şi alţi specialişti de la diverse structurI infodocumentare din ţară.

 

Tema Secțiunii „Carte veche. Conservare. Restaurare” s-a încadrat în tema generală a Conferinţei: „Biblioteca fără bariere”.

Sesiunea de comunicări a fost deschisă de doamna Petruţa Mihaela Voicu, preşedinte al secţiunii, Director Funcţii specifice de bibliotecă publică, Biblioteca Naţională a României.

În cadrul secţiunii au susţinut prezentări:

- Dr. Vasile Deac; Ionela Burz. Biblioteca Judeţeană ,,Gheorghe Şincai˝– Bihor;

Cercetări privind utilizarea oxidului de magneziu în tratamente de dezacidificare a colecţiilor info-documentare din biblioteci, arhive şi muzee. Studii de caz.

- Ciprian Teodorescu. Biblioteca Judeţeană ,,Gh. Asachi˝– Iaşi

Descrierea Moldovei, Istoria creşterilor şi a descreşterilor Curţii Othmanice, la 300 de ani. Ediţii de patrimoniu ale operei lui Dimitrie Cantemir în colecţiile Bibliotecii judeţene ,,Gh. Asachi˝– Iaşi

 

- Constantin Ittu. Biblioteca Universităţii ,,Lucian Blaga˝– Sibiu

Un calendar în limba germană apărut la Sibiu între 1787 şi 1891 dau digitizarea între necesitate şi provocare.

-Drd. Silviu – Constantin Nedelcu. Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Şcoala Doctorală

Sfântul Ierarh Antim Ivireanul (1650-1716) şi Biblioteca Mitropoliei Ţării Româneşti.

 

- Liane Ittu Gudrun. Biblioteca Universităţii ,,Lucian Blaga˝– Sibiu

Cartea Der deutsche Kinderfreund, un bestseller de secol XIX.

- Oana Păcurariu. Biblioteca Naţională a României

Restaurarea şi conservarea Euhologhionului de la Buzău, 1699.

 

- Dr. Doina Hendre Biro. Biblioteca Batthyaneum – Alba Iulia, Filială a Bibliotecii Naţionale a României

Noi contribuţii la Codul Patrimoniului

 

 

Prezentările din cadrul secţiunii vor fi dezvoltate în articole care vor fi publicate în RRBSI.

La secţiunea „Carte veche. Conservare. Restaurare” au participat 34 de persoane, din diverse structuri infodocumentare: biblioteci, muzee, CDI.

Toate prezentările au atins subiecte de actualitate din biblioteci, iar concluziile finale duc către aceeaşi soluţie: implicarea asociaţiilor profesionale în identificarea problemelor majore cu care se confruntă bibliotecile şi găsirea unor metode alternative de remediere a acestora.

 

Prezentul proces-verbal a fost întocmit de Păcurariu Oana, Secretar Secţiunea “Carte veche. Conservare. Restaurare”.

 

 


 

Noutăți