RAPORT DE ACTIVITATE

SECȚIUNEA CARTE VECHE. CONSERVARE. RESTAURARE

2016

 

Raportul constituie o sinteză a activităţilor Secţiunii Carte veche,  conservare şi restaurare” a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), pe anul 2016. Sunt trecute în revistă, în ordine cronologică, cele două întruniri de lucru desfăşurate în lunile mai, septembrie 2016.

 

 

 

  • 24 mai 2016, sesiunea de primăvară a Secţiunii „Carte veche. Conservare. Restaurare”.

Secţiunea şi-a desfăşurat lucrările în Sala de Conferinţe ”Simion Mehedinţi”, a Bibliotecii Naţionale a României, din B-dul Unirii, nr. 22, în intervalul orar 10.00 – 13.30 şi s-a bucurat de participarea unui număr mare de bibliotecari, conservatori, restauratori şi alţi specialişti  de la diverse biblioteci din ţară.

Tema secţiunii „ Carte veche. Conservare. Restaurare” a fost „Codul Patrimoniului – demers legislativ iniţiat de Ministerul Culturii”.

În cadrul secţiunii au susţinut prezentări:

Dr. Doina Hendre Biro. Biblioteca Batthyaneum – Alba Iulia, Filială a Bibliotecii Naţionale a României. Codul patrimoniului naţional: un proiect al Ministerului Culturii în dezbaterea comisiei desemnate.

Dr. Anca Andreescu. Biblioteca Naţională a României. Codul Patrimoniului – Cadru normativ pentru protejarea patrimoniului cultural mobil.

Petruţa Mihaela Voicu. Biblioteca Naţională a României. Fondurile destructurate – Biblioteca Naţională a României.

Drd. Silviu – Constantin Nedelcu. Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Şcoala Doctorală. Studii privind protejarea patrimoniul cultural naţional, publicate în revistele bisericeşti ortodoxe.

În comunicarea intitulată Codul patrimoniului naţional: un proiect al Ministerului Culturii în dezbaterea comisiei desemnate, citită de doamna Petruţa Mihaela Voicu, întrucât doamna dr. Doina Hendre Biro nu a putut fi prezentă la lucrările secţiunii, au fost prezentate cele 10 principii care stau la baza elaborării Codului Patrimoniului Naţional şi mărurile propuse în cadrul Comisiei desemnată de Ministerul Culturii:

Principiul I

Patrimoniul cultural este un ansamblu de valori materiale şi imateriale, fundamental pentru o dezvoltare durabilă şi o resursă de identitate naţională cu caracter neregenerabil .

Principiul II

Protejarea patrimoniul cultural este o expresie a interesului public, care angajează responsabilitatea Statului, aşa cum decurge ea din Constituţie.

Principiul III

Protejarea si punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional implică menţinerea diversităţii si complementarităţii tuturor expresiilor şi formelor sale, locale şi regionale.

Principiul IV

Protejarea patrimoniului cultural naţional se află în responsabilitatea fiecărui cetăţean şi nu trebuie să devină povară pentru niciunul dintre ei.

Principiul V

Patrimoniul cultural este format atât din elemente majore, cât şi din altele, considerate mai puţin importante, dar care împreună constituie valoarea.

Principiul VI

Protejarea patrimoniului cultural are ca scop păstrarea şi transmiterea resursei culturale către generaţiile viitoare, în forma sa autentică şi nealterată.

Principiul VII

Protejarea patrimoniului cultural presupune un complex de acţiuni care necesită înaltă specializare.

Principiul VIII

Patrimoniul cultural face parte integrantă din formarea şi educaţia permanentă a cetăţenilor.

Principiul IX

Patrimoniul cultural este fundament al unei societăţi incluzive şi participative.

Principiul X

Patrimoniul cultural este o parte importantă a politicilor externe ale României, iar respectarea tratatelor internationale privind protejarea patrimoniului cultural pe care le-a ratificat este prioritară.

Doamna dr. Doina Hendre Biro este membră a Comisiei de elaborare a Codului Patrimoniului, având ca arie de competenţă secţiunea Biblioteci. Arhive. Muzee. Colecţii.

Prin intermediul comunicării Codul Patrimoniului – Cadru normativ pentru protejarea patrimoniului cultural mobil, doamna dr. Anca Andreescu, a informat participanţii la lucrările secţiunii asupra propunerilor Bibliotecii Naţionale a României în vederea asigurării unui cadru legislativ coerent, în acord cu legislaţia internaţională, a modificării şi completării legislaţiei referitoare la protejarea patrimoniului cultural mobil:

Împărţirea pe capitole a Codului Patrimoniului:

1.         Legislaţie - asigurarea unui cadru legislativ coerent, care să reglementeze:

-           Statutul documentelor deținute de biblioteci;

-           Regimul circulaţiei bunurilor culturale mobile -  evaluarea în vederea stabilirii valorii de asigurare;

-           Modalități de îmbogățire / completare a colecțiilor - evaluarea donației; dreptul de a participa la licitații;

-           Modalități de conservare  și protejare a bunurilor culturale mobile : digitizarea.

2. Elaborarea de capitole distincte pentru: monumente istorice, situri arheologice, muzee, arhivele istorice, biblioteci,  având în vedere legislația specifică fiecărui domeniu.

3. Includerea unui capitol dedicat Depozitului Legal, pornind de la legislația existentă.

De asemenea, doamna dr. Anca Andreescu a enumerat trei obiective care, în opinia sa, ar trebui luate în considerare de către Comisia de elaborare a Codului Patrimoniului: evidența tuturor bunurilor de patrimoniu, promovarea unor politici financiare în vederea conservării resurselor culturale, reevaluarea patrimoniului. Acest organism va trebui să prevadă totodată şi modalitatea legală de punere în aplicare a acestor obiective.

Comunicarea doamnei Petruţa Mihaela Voicu a adus în discuţie o temă intens dezbătută în breasla bibliotecarilor, aceea a fondurilor destructurate ale Bibliotecii Naţionale a României. După prezentarea cadrului legislativ prin care Biblioteca Naţională a României a preluat aceste fonduri, a urmat un scurt istoric al fondurilor destructurate şi descrierea componenţei acestora. În continuare, doamna Petruţa Mihaela Voicu a prezentat măsurile pe care le-a luat instituţia până în prezent referitor la aceste fonduri: transportarea în noul sediu şi depozitarea acestora. De asemenea, a fost comunicată celor prezenţi procedura de integrare în colecţiile Bibliotecii Naţionale a României a fondurilor destructurate.

În încheierea sesiunii de comunicări, domnul drd. Silviu – Constantin Nedelcu a prezentat o lucrare deosebit de interesantă având ca temă Articolele privind protejarea patrimoniul cultural naţional, publicate în revistele bisericeşti ortodoxe din perioada 1948 – 1989.

 

  • 8 septembrie 2016, A XXVII-a ediţie a Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Timişoara, cu tema “Biblioteca fără bariere”.

Secţiunea “Carte veche. Conservare. Restaurare” şi-a desfăşurat lucrările în Aula Bibliotecii Centrale Universitare ”E. Todoran”, Timişoara, în intervalul orar 11.30 – 14.00 şi s-a bucurat de participarea unui număr mare de bibliotecari, conservatori, restauratori şi alţi specialişti  de la diverse structuri infodocumentare din ţară.

Tema secţiunii „ Carte veche. Conservare. Restaurare” s-a încadrat în tema generală a Conferinţei: „Biblioteca fără bariere”.

În program au fost înscrise şase lucrări ştiinţifice, la care s-a mai adăugat lucrarea doamnei Doina Hendre Biro, Biblioteca Batthyaneum, redistribuită de la Secţiunea “Legislaţie de biblioteca şi perfecţionare profesională”.

În cadrul secţiunii au susţinut prezentări:

Dr. Vasile Deac; Ionela Burz. Biblioteca Judeţeană ,,Gheorghe Şincai˝– Bihor. Cercetări privind utilizarea oxidului de magneziu în tratamente de dezacidificare a colecţiilor info-documentare din biblioteci, arhive şi muzee. Studii de caz.

Ciprian Teodorescu. Biblioteca Judeţeană ,,Gh. Asachi˝– Iaşi . Descrierea Moldovei, Istoria creşterilor şi a descreşterilor Curţii Othmanice, la 300 de ani. Ediţii de patrimoniu ale operei lui Dimitrie Cantemir în colecţiile Bibliotecii judeţene ,,Gh. Asachi˝– Iaşi .

Constantin Ittu. Biblioteca Universităţii ,,Lucian Blaga˝– Sibiu. Un calendar în limba germană apărut la Sibiu între 1787 şi 1891 dau digitizarea între necesitate şi provocare.

Drd. Silviu – Constantin Nedelcu. Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Şcoala Doctorală. Sfântul Ierarh Antim Ivireanul (1650-1716) şi Biblioteca Mitropoliei Ţării Româneşti.

Liane Ittu Gudrun. Biblioteca Universităţii ,,Lucian Blaga˝– Sibiu. Cartea Der deutsche Kinderfreund, un bestseller de secol XIX.

Oana Păcurariu. Biblioteca Naţională a României. Restaurarea şi conservarea Euhologhionului de la Buzău, 1699.

Dr. Doina Hendre Biro. Biblioteca Batthyaneum – Alba Iulia, Filială a Bibliotecii Naţionale a României. Noi contribuţii la Codul Patrimoniului.

Prezentările din cadrul secţiunii vor fi dezvoltate în articole care vor fi publicate în RRBSI.

 

Secţiunea „ Carte veche. Conservare. Restaurare” se bucură de participarea numeroasă a specialiştilor din diverse structuri infodocumentare: biblioteci, muzee, CDI.

Toate prezentările au atins subiecte de actualitate din biblioteci, iar concluziile finale duc către aceeaşi soluţie: implicarea asociaţiilor profesionale în identificarea problemelor majore cu care se confruntă bibliotecile şi găsirea unor metode alternative de remediere a acestora.

 

Petruţa Mihaela Voicu,

Preşedinte Secţiunea Carte veche. Conservare. Restaurare

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oana Păcurariu,

Secretar Secţiunea Carte veche. Conservare. Restaurare

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Noutăți