Încheiat astăzi, 18 mai 2017 la Biblioteca Naţională a României,

cu ocazia întrunirii Secțiunii Carte veche. Conservare. Restaurare a Asociației Bibliotecarilor din România

 

Secţiunea şi-a desfăşurat lucrările în Sala de Conferinţe ”Mircea Vulcănescu” a Bibliotecii Naţionale a României, în intervalul orar 10.00 – 13.00 şi s-a bucurat de participarea unui număr important de bibliotecari, conservatori, restauratori şi alţi specialişti de la diverse biblioteci din ţară.

Tema secţiunii „Carte veche. Conservare. Restaurare” a fost „Evaluarea documentelor de patrimoniu – particularităţi legislative”.

Sesiunea de comunicări a fost deschisă de doamna Petruţa Mihaela Voicu, preşedinte al secţiunii.

În cadrul secţiunii au susţinut prezentări:

Dr. Doina Hendre Biro

Consultant în aspecte ştiinţifice şi culturale, pe proiectul de restaurare a Palatului Principilor din Alba-Iulia, în cadrul Primăriei Municipiului Alba-Iulia.

Analizarea stării de conservare a documentelor şi bunurilor de patrimoniu cu valoare ştiinţifică şi artistică, etapa inerentă în evaluarea lor. O evaluare făcută la începutul sec. al XX-lea de un director al institutului batthyanian, care incumbă şi actuale particularităţi legislative.

 

Dr. Anca Andreescu

Şef Serviciu Colecţii Speciale, Biblioteca Naţională a României

Evaluarea documentelor de patrimoniu. Metodologie

 

Drd. Silviu – Constantin Nedelcu

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Şcoala Doctorală

Contribuţii la istoricul Bibliotecii Palatului Patriarhal. O listă inedită redactată în 18 dec. 1952 cu cărţi româneşti tipărite înainte de anul 1870.

 

În comunicarea intitulatăAnalizarea stării de conservare a documentelor şi bunurilor de patrimoniu cu valoare ştiinţifică şi artistică, etapa inerentă în evaluarea lor. O evaluare făcută la începutul sec. al XX-lea de un director al institutului batthyanian, care incumbă şi actuale particularităţi legislative”, doamna Doina Hendre Biro a prezentat câteva aspecte ale evaluării stării de conservare a documentelor, cu referire la colecţiile Bibliotecii Batthyaneum. Evaluarea periodică a stării de conservare a documentelor este imperios necesară în cazul unor colecţii valoroase, fiind o etapă obligatorie în procesul de prezervare preventivă a documentelor. De asemenea, doamna Doina Hendre Biro a insistat să clarifice anumite probleme referitoare la aspecte gestionare, care fuseseră aduse în discuţie de bibliotecari şi cercetători de-a lungul timpului.

Doamna Anca Andreescu a abordat în comunicare sa, “Evaluarea documentelor de patrimoniu. Metodologie”, o problemă tot mai dezbătută la nivelul instituţiilor de cultură – evaluarea materială a documentelor de patrimoniu, insistând asupra unor neconcordanţe legislative, care împiedică bibliotecarii să evalueze astfel de documente.

O comunicare deosebit de aşteptată şi interesantă, cea a domnului Silviu – Constantin Nedelcu, un împătimit căutător prin arhivele bibliotecilor Bisericii Ortodoxe Române, a încheiat secţiunea „Carte veche. Conservare. Restaurare”. De această dată, domnul Silviu – Constantin Nedelcu a prezentat o scurtă istorie a Bibliotecii Palatului Patriarhal, ctitorită de Patriarhul Miron Cristea, primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, şi desăvârşită de Patriarhul Justinian Marina, care a reorganizat şi alte două biblioteci aflate în grija sa: aceea a Sfântului Sinod şi cea a Institutului Teologic Ortodox din Bucureşti.

Toate prezentările vor fi dezvoltate în articole care vor fi publicate în RRBSI.

La secţiunea „Carte veche. Conservare. Restaurare” au participat 39 de persoane:

  • din partea Bibliotecii Naţionale a României - Adriana Borună, Nicoleta Rahme, Raluca Man, Mihaela Vazzolla, Aurelia Mircescu, Nicoleta Corpaci, Florin Nistor, Mihai Popescu, Mihaela Manolache, Oana Stan, Mariana Irimia, Mariana Marton, Corina Popescu, Gina Mitrofan, Mădălina Lefter, Mirela Manea, Elena Bucur, Bogdan-Silviu Bogdea, Anca Chiriac, Liliana Hudrea, Doina Zamfir, Carmen Dragne, Emil Tudor, Mihaela Golban, Ciprian Cojocaru, Mihaela Erceanu, Gabriela Rotaru, Flavian Nica, Cristian Bedivan, Claudia Condruz, Valentina Albei, Marinela Lixandru, Aurelia Păun.
  • din partea Bibliotecii Judeţene Constanţa - Hondrea Ruxandra, Doina Moşoiu.
  • din partea Universităţii din Bucureşti - Gabriela Băran
  • din partea Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I” Bucureşti - Badea Andreea
  • din partea Bibliotecii Universitare ”Ştefan cel Mare” Suceava - Anişoara Budui

 

Toate prezentările au atins subiecte de actualitate în domeniu, iar concluzia generală a fost necesitatea implicării asociaţiilor profesionale în identificarea problemelor majore cu care se confruntă bibliotecile.

 

Prezentul proces-verbal, încheiat în data de 18 mai 2017, a fost întocmit de Oana Păcurariu, Secretar al Secţiunii Carte veche. Conservare. Restaurare.

 


 

Noutăți