Încheiat astăzi, 21 mai 2018, cu ocazia sesiunii de lucru a Secţiunii „Carte veche. Conservare. Restaurare”, având ca temă: LEGISLAȚIE SPECIFICĂ DE BIBLIOTECĂ – PATRIMONIU. Întâlnirea a avut loc la Biblioteca Națională a României (B-dul Unirii, nr. 22, sector 3, București), sala Simion Mehedinți - demisol, între orele 10.00 – 15.00.

La această întâlnire profesională au participat specialişti din domeniul ştiinţelor informării, documentării şi comunicării, conservării bunurilor culturale, personalităţi culturale şi ştiinţifice din ţară, bibliotecari din sistemul național de biblioteci, reprezentanţi ai instituţiilor de cultură şi învăţământ.

Moderatorul întâlnirii a fost preşedintele Secţiunii ABR „Carte veche. Conservare. Restaurare”. 

Ordinea de zi a reuniunii a cuprins:

  • prezentarea lucrărilor secțiunii;
  • semnalarea constituirii unui grup de lucru care are ca obiectiv armonizarea legislației în domeniul patrimoniului mobil;
  • discuții și concluzii.

În program au fost cuprinse 6 comunicări, după cum urmează:

  • Petruţa Mihaela Voicu, preşedinte Secţiunea Carte veche. Conservare. Restaurare, Biblioteca Centrală Universitară Carol I”- Cuvânt de deschidere, Prezentarea grupului de lucru. Responsabilități. Obiective
  • Doina Hendre Biro, expert patrimoniu, consultant în aspecte științifice și culturale -Primăria Municipiului Alba Iulia – “Conservararea  bunurilor culturale mobile în contextul procesului de inventariere. Activități și legislație”
  • Anca Andreescu, expert carte veche românească, Şef Serviciu Colecţii Speciale, Biblioteca Naţională a României - Măsuri de protejare a patrimoniului cultural național mobil
  • Silviu – Constantin Nedelcu, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Şcoala Doctorală - Biserica Ortodoxă Română şi cenzura comunistă. Studiu de caz: epurarea bibliotecilor parohiale după anul 1948
  • Gabriela Pisică, Șef Centrul Național de Patologie și Restaurare a Documentelor, Biblioteca Națională a României - Anomalii legislative în domeniul conservării/restaurării de carte și consecințele lor
  • Cristian Bedivan, Restaurator lemn/metal - Centrul Național de Patologie și Restaurare a Documentelor, Biblioteca Națională a României - Primum non nocere și conservarea.

Tematica complexă abordată a accentuat rolul bibliotecii în procesul de cercetare, conservare și punere în valoare a patrimoniului cultural național și necesitatea armonizării legislației principale și secundare aplicabilă în biblioteci, în toate componentele sale.

În condiţiile în care există o legislaţie amplă, dar adesea inaplicabilă, instituţiile culturale recunosc importanţa şi necesitatea existenţei unui Cod al Patrimoniului şi sunt interesate să participe la elaborarea unui astfel de document, cu propuneri concrete, bazate pe observarea directă a unor situaţii specifice pentru sistemul de biblioteci/structuri infodocumentare din România. La nivelul bibliotecilor, au fost identificate o serie de disfuncţionalităţi, contradicţii şi vulnerabilităţi în ceea ce priveşte legislaţia aplicabilă domeniului, care împiedică desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor specifice

Concluziile întâlnirii profesionale au conturat trei direcții de acțiune referitoare la posibilitatea armonizării legislaţiei cu întreg sistemul legislativ românesc şi european, în vederea obţinerii unei coerenţe legislative; asigurarea unui cadru legislativ coerent, care să impună o cât mai bună protejare a patrimoniului cultural mobil şi imobil al ţării și introducerea unor noi articole în legislaţia specifică existentă.

La final, preşedintele secţiunii, a mulțumit tuturor participanţilor pentru interesul manifestat faţă de tematica întâlnirii și implicare.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Întocmit:

Petruța Mihaela Voicu,

Preşedinte Secţiunea „Carte veche. Conservare. Restaurare”

 


 

Noutăți