Carte veche. Conservare. Restaurare

Preşedinte:

Petruţa Voicu, Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I” București

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.cub.ro

Telefon: 0721 290419

 

Secretar:

Oana Păcurariu, Biblioteca Naţională a României

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Proces verbal al întâlnirii Secțiunii Carte veche, conservare, restaurare, digitizare

Proces-verbal

 

Încheiat astăzi, 05.09.2013, după încheierea lucrărilor Secţiunii „Carte veche,  conservare, restaurare, digitizare” din cadrul celei de-a XXIV-a ediţii, a Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Oradea, 4 – 6  septembrie 2013. Secţiunea S2 care şi-a desfăşurat lucrările în Sala de seminar a Bibliotecii Universităţii din Oradea, în intervalul orar 9.00 – 12.30  s-a bucurat de  participarea unui număr de 24 de bibliotecari de la diverse biblioteci din ţară.

În program au fost înscrise nouă lucrări ştiinţifice: "Biblioteca Batthyaneum – spaţiu de cultură şi de cercetare. Funcţiile sale specifice" - Dr. Doina Hendre Biro, Biblioteca Naţională a României, filiala Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia; "Relevanţa activităţii bibliotecarului de Colecţii Speciale în societatea contemporană" - Cristina Marinescu, Biblioteca Naţională a României, Serviciul Colecţii Speciale;  "Relocarea unei biblioteci - experienţa Bibliotecii Naţionale a României" - Petruţa Mihaela Voicu,  Biblioteca Naţională a României; prezentarea cărţii: "Fauna de insecte din biblioteci, muzee şi arhive" - Dr. Ing. Vasile Deac, Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Şincai" Bihor; "Ornamentica Triodionului de la Buzău (1700)" - Drd. Emilian Corneanu, Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti; "Inventarierea documentelor digitizate în Sistemul Naţional de Biblioteci" - Dr. Roxana Dinu, Biblioteca Naţională a României;  "Strategii pentru atragerea diverselor categorii de public în biblioteci" - Mihaela Vazzolla,  Biblioteca Naţională a României; "Memoria monumentelor şi feţele timpului" - Angela Bîlcea, Biblioteca Naţională a României; "Consideraţii privitoare la managementul evidenţei patrimoniului mobil: carte veche şi manuscrise" - Dr. Elena Chiaburu, Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Iaşi.

Au fost susţinute doar şapte dintre lucrările enunţate, celelalte două, ale dr. Elena Chiaburu, respectiv a drd. Emilian Corneanu, nu au fost susţinute din motive obiective, care au determinat de altfel şi absenţa celor doi autori.

Lucrarea doamnei dr. Doina Biro a accentuat funcţiile specifice ale bibliotecii, dar şi dualismul bibliotecar-cercetator care nu doar pune la dispoziţia utilizatorilor valorile de patrimoniu bibliofil şi muzeal, ci le studiază şi chiar le comunică în cadrul unor manifestări ştiinţifice, aceasta fiind o formă de promovare şi valorificare a bunurilor culturale şi a documentelor rare din Biblioteca Batthyaneum, filială a Bibliotecii Naţionale a României.

A urmat susţinerea lucrării domnului dr. ing. Vasile Deac care a tratat mai multe specii de insecte şi rozătoare, din mediile de depozitare din biblioteci, arhive şi muzee, prezentându-şi în acelaşi timp cartea publicată pe această temă. Contribuţia demersului său a fost unanim recunoscută căci a adus noi argumente în sprijinul controlului, al conservării preventive şi a făcut recomandări în privinţa spaţiilor de depozitare şi a mobilierul specific.

Lucrarea domnişoarei dr. Roxana Dinu a punctat aspecte ale prezervării digitale şi a prezentat situaţia actuală a inventarierii documentelor digitizate în Sistemul Naţional de Biblioteci, făcând un apel către toate structurile infodocumentare pentru transmiterea informaţiilor, periodic, către Biblioteca Virtuală Naţională în vederea completării şi actualizării datelor privind proiectele de digitizare.

Complexa lucrare intitulată „Relocarea unei biblioteci - experienţa Bibliotecii Naţionale a României”, susţinută de doamna Petruţa Voicu a prezentat auditorilor direcţiile strategiei de mutare a Bibliotecii Naţionale a României precum şi fazele planificării acţiunilor de transfer ale colecţiilor şi serviciilor unei biblioteci. Lucrarea bazată pe de o parte pe experienţa mutării Bibliotecii Naţionale a României şi,  pe de altă parte pe experienţa dobândită cu ocazia mutării Bibliotecii Centrale Universitare Carol I, a autoarei, s-a bucurat de aprecieri şi a antrenat diverse discuţii pe tema prezentată.

Lucrările doamnelor Mihaela Vazzolla şi Cristinei Marinescu au reţinut atenţia pentru interesantele puncte de vedere exprimate, privind meseria de bibliotecar de colecţii speciale sau de conservator, precum şi modalităţile de valorificare a produselor şi serviciilor bibliotecii. În final, toate demersurile acestora converg înspre promovarea imaginii bibliotecii în general şi a colecţiilor deţinute, în special.

Lucrarea doamnei Angela Bîlcea, diferită de celelalte s-a integrat totuşi în contextul temelor propuse în cadrul secţiunii, prin subiectul  adus în dezbatere, istorie şi memorialistică, abordat prin prisma unor aspecte sociologice. Aceasta a exemplificat între altele şi activitatea de cercetare desfăşurată de autoare.

Deşi diverse ca temă şi ca mod de prezentare, lucrările susţinute pot fi considerate importante şi novatoare, unele dintre ele meritând a fi publicate.

Moderatoarea, doamna Petruţa Mihaela Voicu înscrisă iniţial în program ca preşedinte interimar al secţiunii a fost aleasă preşedinte cu drepturi depline.

La finalul dezbaterilor s-au propus două acţiuni concrete ale secţiunii pentru următoarea Conferinţă a Asociaţiei Bibliotecarilor din România.

Prezentul proces-verbal a fost întocmit de Mihaela Vazzolla

Proces - verbal al întrunirii secţiunii (Conferinţa Naţională ABR, Bucureşti, 2010)

În perioada 9-11 septembrie 2010 a avut loc cea de-a XXI-a Conferinta Nationala a Asociatiei Bibliotecarilor din România, organizata la Bucuresti, cu tema „Bibliotecile în cultura informatiei si comunicarii”. Întrunirea profesionala a Sectiunii "Carte veche, manuscrise, digitalizare" a avut loc în data de 9 septembrie 2010 la Biblioteca Universitatii de Medicina si Farmacie ,,Carol Davilla”, cu începere de la ora 16.

Au participat un numar de opt bibliotecari din toate tipurile de biblioteci (universitare, publice, scolare si specializate): dr. Daniel Nazare, director la Biblioteca
Judeteana "George Baritiu" din Brasov, presedintele sectiunii, domnul dr. Gheorghe Buluta, director la Biblioteca Universitatii de Medicina si Farmacie ,,Carol Davilla” din Bucuresti, P.C. Arhimandrit Policarp Chitulescu, director al Bibliotecii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din România, domnul dr. Doru Badara de la BCU "Carol I" din Bucuresti, domnul drd. Mochnacs Tomas Remus de la B.C.U. ”Eugen Todoran” din Timisoara, doamna Agnes Brem de la BCU ,,Lucian Blaga” din Cluj Napoca, doamna Andreea Tudor de la BCU "Carol I" din Bucuresti si doamna Marinela Rusu de la Colegiul National Ghorghe Lazar din Sibiu. Au participat, de asemenea, bibliotecarele Universitatii de Medicina si Farmacie ,,Carol Davilla” din Bucuresti, gazdele sectiunii. A absentat, motivat, secretarul sectiunii Emilian Corneanu de la Biblioteca Universitatii "Transilvania" din Brasov.

pdf Proces - verbal al întrunirii secţiunii (Conferinţa Naţională ABR, Bucureşti, 2010) (38.49 kB)

Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România Constanţa - 10-12 septembrie 2009

Privind şedinţa Secţiunii "prezervare, digizare, conservare", desfăşurată în sediul Bibliotecii Judeţene "Ioan N. Roman" din Constanţa, potrivit cu programul de desfăşurare a celei de a 20-a Conferinţe a A.B.R. din zilele de 10-12 septembrie 2009.
Sunt prezente şapte persoane în sala UMC parter de la Bibliotecă.: dr. Constantin Mălinaş, de la Universitatea Oradea, dr. Aurelian Popescu de la BCU "Carol I" Bucureşti, dr. Daniel Nazare de la Biblioteca Judeţeană "G. Bariţiu" din Braşov. Emilian Corneanu de la Biblioteca Universităţii "Transilvania" din Braşov. Letiţia Buruiană de la Biblioteca Judeţeană "V.A. Urechia" din Galaţi, Niculina Petruescu şi Adriana Gheorghiu de la Biblioteca Judeţeană "Ioan N. Roman" din Constanţa.
Se prezintă de către autori cele două comunicări trecute în program :

1. "Bibliografia retrospectivă a României - Epoca premodernă 1688-1780. Criterii definitive şi sferă de cuprindere", de conf. Univ, dr. Constantin Mălinaş de la Univ. din Oradea.
2. "Conservarea în bibliotecile româneşti - provocarea globalizării", de dr. Aurelian Popescu de la Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" din Bucureşti.

Read more: Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România Constanţa - 10-12 septembrie 2009

Proces-verbal al întrunirii - Conferinţa Naţională a României 2008

În cadrul secţiunii au fost prezenţi bibliotecari şi informaticieni din BCU „Carol I” Bucureşti, BCU „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, BCU „Mihai Eminescu” Iaşi, BCU „Eugen Todoran” Timişoara, Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Academiei Române– Filiala Iaşi, Biblioteca Colegiului Naţional „M. Eminescu” Satu Mare.

A fost prezentat Raportul activităţii secţiunii de la precedenta Conferinţă Naţională. În conformitate cu planul de activităţi al Secţiunii Colecţii speciale, conservare şi restaurare a ABR, în zilele de 12 şi 13 iunie 2008 s-au desfăşurat la Iaşi, în sediul Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, lucrările întâlnirii anuale a secţiunii cu tema Descrierea bibliografică informatizată a colecţiilor speciale. (Softuri de bibliotecă folosite. Tipuri de documente descrise. Modele de descriere bibliografică informatizată). Conservarea documentelor. Probleme şi soluţii. Întâlnirea a reunit specialişti conservatori, bibliotecari şi informaticieni din biblioteci naţionale, universitare şi publice.

icon Proces-verbal al întrunirii - Conferinţa Naţională a României 2008 (41.5 kB)

Întrunirea Secţiunii Colecţii speciale, conservare şi restaurare 2008

În conformitate cu planul de activităţi al Secţiunii Colecţii speciale, conservare şi restaurare a ABR, în zilele de 12 şi 13 iunie 2008 s-au desfăşurat la Iaşi, în sediul Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, lucrările întâlnirii anuale a secţiunii.

Au participat colegi de la Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” Bucureşti, Biblioteca Judeţeană “V.A. Urechia” Galaţi, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj, Biblioteca Centrală Universitară “Eugen Todoran” Timişoara, Biblioteca Naţională a României (Departamentul Colecţii speciale şi Laboratorul de patologie şi restaurare a publicaţiilor), Biblioteca Academiei Române – Filiala Iaşi, Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi, Biblioteca Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi şi de la Biblioteca Centrală Universitară „M. Eminescu” Iaşi. Secţiunea a reunit colegi bibliotecari, conservatori şi informaticieni.

Read more: Întrunirea Secţiunii Colecţii speciale, conservare şi restaurare 2008
Page 2 of 2
 

Noutăți