Catalogare, clasificare, indexare

Preşedinte:

Aurelia Mircescu, Biblioteca Naţională a României/Şef serviciu Prelucrarea colecţiilor

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 0213142434 (interior 1017)

 

Secretar:

Anca Haţapuc, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 0744780183

 

PROCES-VERBAL al întâlnirii Secțiunii Catalogare, Clasificare, Indexare

Proces verbal,

Încheiat astăzi, 30 mai 2018, ca urmare a Sesiunii de primăvară a Secțiunii Catalogare, Clasificare, Indexare

a Asociaţiei Bibliotecarilor din România.

Întâlnirea de lucru a avut loc la Biblioteca Națională a României, Sala de conferinţe “Simion Mehedinţi”. Au participat bibliotecari de la Biblioteca Națională a României, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" din București, Biblioteca Judeţeană “V. A. Urechia” Galaţi, Biblioteca Judeţeană Constanţa, Biblioteca Metropolitană Bucureşti, Biblioteca Academiei de Studii Economice, Biblioteca Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” Bucureşti şi Camera Deputaţilor (Biblioteca).

Tema: Importanţa uniformizării modului de lucru în prelucrarea diferitelor tipuri de resurse : ghiduri metodologice

Read more: PROCES-VERBAL al întâlnirii Secțiunii Catalogare, Clasificare, Indexare

Program Secțiunea Catalogare, Clasificare, Indexare

Sesiunea de primăvară-vară – Secțiunea Catalogare, Clasificare, Indexare

22-23 mai 2018

Biblioteca Națională a României – Sala „Simion Mehedinţi” (demisol)

 

Tema: Importanţa uniformizării modului de lucru în prelucrarea diferitelor tipuri de resurse: ghiduri metodologice

10:00 Primirea invitaților

10: 15 Maria Răducu, manager interimar Biblioteca Naţională a României - Cuvânt de deschidere

10:30 Nicoleta Rahme, Biblioteca Naţională a României, director interimar Direcţia Funcţii Specifice de Bibliotecă Publică Informare asupra standardelor în domeniu

11:00 Victoria Frâncu - Importanţa uniformizării modului de lucru în prelucrarea documentelor

 

11: 45-12:15 - Pauză de cafea

 

12:15 Constanţa Dumitrăşconiu - Raport Ghidul naţional de catalogare: mai 2017-mai 2018

13.00 Dorina Bălan - Nume de persoane: Forma preferată pentru nume românești

 

23 mai 2018

10:00 Aurelia Mircescu - Nume de persoane: Forma preferată pentru nume spaniole

10:30 Georgica Meiroşu - Nume de persoane: Forma preferată pentru nume scandinave

13:00 Concluzii

 

 

 

Bratislava și Praga – două orașe, o experiență multiplă

Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă în domeniul Biblioteconomie şi ştiinţa informării și documentării inițiat de Universitatea de Vest din Timișoara a inclus în cadrul practicii de specialitate din calendarul său vizitarea unor obiective culturale și educaționale din două orașe: Bratislava și Praga. Scopul acestor vizite a fost acela de a oferi cursanților, cadrelor didactice și colaboratorilor din mediul profesional ocazii pentru îmbogățirea cunoștințelor, aprecieri comparative sau integratoare, precum și modele de referință, prin experiențe non-formale semnificative.

Pentru mai multe detalii, puteți accesa acest pdf link

A consemnat Victoria Frâncu,

Membru de onoare ABR

Curs postuniversitar de Clasificare-Indexare desfășurat la Universitatea de Vest din Timișoara, 18 aprilie 2018

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Științe politice, Filosofie şi Științe ale Comunicării, Departamentul Filosofie şi Știinţe ale Comunicării a organizat un Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă în domeniul Biblioteconomie şi ştiinţa informării și documentării. Cursul de Clasificare-Indexare a avut loc în 18 aprilie 2018 cu participarea unor cursanți având diverse opțiuni profesionale anterioare, ceea ce a conferit un caracter eterogen clasei.

Read more: Curs postuniversitar de Clasificare-Indexare desfășurat la Universitatea de Vest din Timișoara, 18...

Atelier de Clasificare-Indexare desfășurat la Universitatea de Vest din Timișoara, 17 aprilie 2018

În ziua de marți, 17 aprilie 2018, a avut loc un curs de perfecționare profesională (atelier) la Universitatea de Vest din Timișoara, curs la care au participat bibliotecari din Biblioteca Centrală Universitară ”Eugen Todoran” și Biblioteca Județeană ”Sorin Titel”. Din partea Universității de Vest a asistat la această întâlnire doamna Conf. univ. dr. Maria Micle.

Read more: Atelier de Clasificare-Indexare desfășurat la Universitatea de Vest din Timișoara, 17 aprilie 2018

Ghid naţional de catalogare şi aplicare a formatului Unimarc în bibliotecile din România: CATALOGARE DESCRIPTIVĂ

Un nou folder CATALOGARE DESCRIPTIVĂ a fost creat pe site-ul ABR, la Secţiunea Catalogare, clasificare, indexare. Acest folder va fi cuprinzător şi va aduce în actualitate regulile catalogării descriptive.

În toate bibliotecile, catalogarea constituie o activitate tehnică şi, de aceea, se bazează pe standarde. Acestea sunt instrumente care ne menţin în actualitate şi ar trebui aplicate corect şi consistent. Pentru început, Grupul de lucru „Ghid naţional de catalogare şi aplicare a formatului Unimarc în bibliotecile din România” va identifica standardele actuale şi le va menţiona în acest fişier, desigur fără conţinutul propriu-zis. Secţiunea de Catalogare nu are drept de copyright asupra standardelor ASRO.

Lista cu standardele actualizate se va găsi într-un fişier, denumit: STANDARDE.

http://www.abr.org.ro/index.php/documente/sectiuni/catalogare-clasificare-indexare/catalogare-descriptiva

 

Întâlnirea Secțiunii Catalogare, Clasificare, Indexare

Stimaţi colegi,

În perioada 22-23 mai 2018, începând cu ora 10, la sediul Bibliotecii Naţionale a României (Sala Simion Mehedinţi), se vor desfăşura lucrările Secţiunii Catalogare, Clasificare, Indexare a Asociaţiei Bibliotecarilor din România.

Tema: Importanţa uniformizării modului de lucru în prelucrarea diferitelor tipuri de resurse: ghiduri metodologice

Vă rugăm să ne comunicaţi intenţia dumneavoastră de participare şi, dacă doriţi să prezentaţi o lucrare, să ne transmiteţi titlul acesteia până la data de 20 mai 2018.

Persoană de contact:

Aurelia Mircescu (Biblioteca Naţională a României) – preşedinte Secţiunea Catalogare, Clasificare, Indexare

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anca Haţapuc, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Vă așteptăm cu drag!

Ghid naţional de catalogare şi aplicare a formatului Unimarc în bibliotecile din România: Nume de persoane

Bibliotecile din România sunt tot mai preocupate de realizarea bazelor de date pentru autorităţi. Sistemele de care dispun bibliotecile, în general, oferă această facilitate. Competenţele care ar trebui să le construiască sunt pe cale de a se forma ori, unele, pe cale de a se specializa. De aceea, Grupul de lucru „Ghid naţional de catalogare şi aplicare a formatului Unimarc în bibliotecile din România” încearcă să stabilească, împreună cu toţi cei care şi-au asumat crearea unor baze de date pentru autorităţi, reguli uniforme de lucru. Preocuparea prioritară este legată de formele autorizate pentru numele de persoane, care se întâlnesc, cel mai adesea, în relaţie/asociate cu resursele ce se cataloghează.

Read more: Ghid naţional de catalogare şi aplicare a formatului Unimarc în bibliotecile din România: Nume de...

Ghid naţional de catalogare şi aplicarea formatului Unimarc în bibliotecile din România-VOCABULAR

Grupul de lucru „Ghid naţional de catalogare şi aplicarea formatului Unimarc în bibliotecile din România”, format în cadrul Secţiunii Catalogare, clasificare, indexare a ABR (Asociaţia Bibliotecarilor din România) a luat în discuţie şi terminologia catalografică care stă la fundamentul activităţilor de prelucrare a resurselor. Documentele pe care s-au bazat membrii grupului sunt cele de actualitate, dar şi documente de referinţă din domeniul biblioteconomic sau lingvistic.

Doamna Raluca Bucinschi, Biblioteca Naţională a României, şi-a asumat, în cadrul grupului de lucru, realizarea/compilarea unui set de termeni din domeniul muzical şi al artei spectacolului pentru a fi înţeleşi şi utilizaţi corect de către cei care lucrează în prelucrarea unor astfel de tipuri de resurse.

În această fază, catalogatorii, bibliografii, bibliotecarii care lucrează în secţii specializate sau gestionează asemenea tipuri de resurse, dar şi specialiştii din diverse domenii, implicaţi în activităţi biblioteconomice, absolvenţi ai facultăţilor de informatică, electronică etc., sunt rugaţi să adauge noi explicaţii, observaţii, atrăgând atenţia asupra termenilor analizaţi. Sunteţi încurajaţi să adăugaţi noi termeni, dacă veţi considera necesar.

Comentariile, observaţiile şi propunerile se vor trimite până la data de 01 mai 2018, pe adresele: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. şi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Vă recomandăm accesarea rubricii Documente, folderul Sectiuni-Catalogare, clasificare, indexare-Vocabular sau consultarea următorului link:

http://www.abr.org.ro/index.php/documente/sectiuni/catalogare-clasificare-indexare/vocabular/resurse-muzicale.

Grup de lucru -„Ghid naţional de catalogare şi aplicarea formatului Unimarc în bibliotecile din România”

Coordonatoarea grupului de lucru privind Ghidul naţional de catalogare şi aplicarea formatului Unimarc în bibliotecile din România, doamna Constanța Dumitrășconiu, propune spre studiu și/sau dezbatere, în cadrul comunității profesionale, două documente referitoare la Anexa C a UNIMARC. 
 
Vă recomandăm accesarea rubricii Documente, folderul Sectiuni-Catalogare, clasificare, indexare-Unimarc Bibliografic sau consultarea următoarelor link-uri:
 

http://www.abr.org.ro/index.php/documente/sectiuni/catalogare-clasificare-indexare/unimarc-bibliografic

http://www.abr.org.ro/index.php/documente/sectiuni/catalogare-clasificare-indexare/unimarc-bibliografic/38-anexa-c-ordonare-alfabetica/file

 
 
și trimiterea observațiilor și sugestiilor până la data de 1 aprilie 2018, la adresele de mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. şi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 
Conducerea ABR susține constant activitatea secțiunilor profesionale din structura asociației ale căror rezultate se concretizează în realizarea instrumentelor de lucru necesare specialiștilor din biblioteci.
 
Vă rugăm să contribuiți  la realizarea acestor instrumente utile activității noastre profesionale, fapt pentru care vă mulțumim!

PROCES-VERBAL al întâlnirii Secțiunii Catalogare, Clasificare, Indexare

 

Încheiat astăzi, 12 mai 2017, în cadrul întâlnirii de lucru a Secțiunii Catalogare, Clasificare, Indexare

 

Întâlnirea de lucru a avut loc la Biblioteca Națională a României, Sala de conferinţe Mircea Vulcănescu, respectiv Cabinetul Bibliologic. Au participat bibliotecari de la Biblioteca Națională a României, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" din București, Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu” din Iaşi, Biblioteca Judeţeană “V. A. Urechia” Galaţi. Biblioteca Judeţeană Constanţa, Biblioteca Metropolitană Bucureşti şi Biblioteca Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” Bucureşti.

Read more: PROCES-VERBAL al întâlnirii Secțiunii Catalogare, Clasificare, Indexare

Sesiunea de primăvară-vară a Secţiunii Catalogare, clasificare, indexare

Stimaţi colegi,

În perioada 11-12 mai 2017, începând cu ora 10, la sediul Bibliotecii Naţionale a României din Bucureşti, Bd. Unirii, nr. 22, se va desfăşura sesiunea de primăvară-vară a Secţiunii Catalogare, clasificare, indexare a Asociaţiei Bibliotecarilor din România.

Tema: Instrumente de lucru în catalogare şi indexare

Vă rugăm să ne comunicaţi intenţia dumneavoastră de participare şi, dacă doriţi să prezentaţi o lucrare, să ne transmiteţi titlul acesteia până la data de 5 mai 2017.

Activitatea Grupului de lucru LIVES-RO se va desfăşura în perioada 10-12 mai 2017.

Persoane de contact:

Aurelia Mircescu – Biblioteca Naţională a României

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anca Haţapuc – Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iaşi

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Denise Rotaru - Biblioteca Naţională a României – Grupul LIVES-RO

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Vă așteptăm cu drag!

Raport de activitate al Secțiunii Secțiunea Catalogare, clasificare, indexare

Informare către Secţiunea de catalogare a ABR


La momentul septembrie 2016 grupul de lucru dedicat realizării Ghidului naţional de catalogare poate raporta următoarele acţiuni, aşa cum le menţionam şi în mesajul meu din 5 august 2016:

 

Read more: Raport de activitate al Secțiunii Secțiunea Catalogare, clasificare, indexare

Proces-verbal al întâlnirii Secţiunii Catalogare, Clasificare, Indexare

Întâlnirea de lucru a avut loc la Biblioteca Națională a României, Sala de conferinţe "Mircea Vulcănescu", respectiv Sala de formare profesională "N. Georgescu-Tistu”. Au participat bibliotecari de la Biblioteca Națională a României, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" din București, Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu” din Iaşi, Biblioteca Camerei Deputaților, Biblioteca Judeţeană “V.A. Urechia” Galaţi, Biblioteca Judeţeană Timiş, Biblioteca Judeţeană Constanţa, Biblioteca Metropolitană Bucureşti, Biblioteca Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” Bucureşti.

Read more: Proces-verbal al întâlnirii Secţiunii Catalogare, Clasificare, Indexare

Întâlnirea Secțiunii Catalogare, Clasificare, Indexare

Stimaţi colegi,

În perioada 9-10 iunie 2016, începând cu ora 10, la sediul Bibliotecii Naţionale a României din Bucureşti, Bd. Unirii, nr. 22, se va desfăşura sesiunea de primăvară-vară a Secţiunii Catalogare, clasificare, indexare a Asociaţiei Bibliotecarilor din România.

Temele propuse sunt:

a) Ghidul naţional de catalogare – stadiu şi paşi spre finalizare

b) LIVES-RO – stadiu şi implementare

Vă rugăm să ne comunicaţi intenţia dumneavoastră de participare şi, dacă doriţi să prezentaţi o lucrare, să ne transmiteţi titlul acesteia, până în data de 1 iunie 2016.

 

Persoane de contact:

Aurelia Mircescu – Biblioteca Naţională a României

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anca Haţapuc – Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Vă aşteptăm cu drag!

Page 1 of 3
 

Noutăți