În perioada 17-18 iunie 2009, a avut loc, la BCU Iaşi, în cadrul Secţiunii Catalogare, clasificare, indexare a ABR, întâlnirea profesională a catalogatorilor cu tema “Noi tendinţe în catalogare pentru integrarea în sistemele moderne de furnizare a informaţiei”

Au participat bibliotecarii catalogatori din bibliotecile universitare (BCU Iaşi, BCU Timişoara, BUT Iaşi), BAR Bucureşti şi din bibliotecile publice (Bibl.Jud. “Gh. Asachi” din Iaşi , Biblioteca “V.A. Urechia” din Galaţi).

În prima zi a întâlnirii (17 iunie), Victoria Frâncu, preşedinta Secţiunii ABR de Catalogare, Clasificare, Indexare, prezintă - într-un cuvânt de început - tematicile celor două subsecţiuni (Catalogare şi Indexare,clasificare). Carmen Hălciug (BCU Iaşi), vicepreşedinta subsecţiunii Indexare, clasificare, invită colegii indexatori în Sala Titu Maiorescu pentru derularea lucrărilor subsecţiunii. Olga Beşchea (BCU Iaşi), vicepreşedinta subsecţiunii Catalogare, a făcut o prezentare succintă a noilor cerinţe în descrierea bibliografică, conform noilor Principii internaţionale de catalogare. În continuare a prezentat RDA (Resource Description and Access), noul standard multinaţional pentru descrierea bibliografică a Resursei şi Accesului, conceput pentru mediul digital şi construit pe baza modelelor conceptuale FRBR şi FRAD. A făcut şi câteva trimiteri la entităţile conceptului FRBR, apoi a dat exemple din cataloagele OCLC, LIBRIS şi al Bibliotecii Naţionale a Australiei, prin care s-a dorit a demonstra amploarea muncii catalogatorilor în favoarea satisfacerii cerinţelor utilizatorilor.

pdf Raportul întrunirii de lucru a Subsecţiunii Catalogare (Iaşi, 17-18 iunie 2009)


 

Noutăți