Raportul Secţiunii Catalogare-Indexare a ABR

Conferinţa Naţională a ABR, 3-5 septembrie 2014

 

Lucrările Secţiunii Catalogare–Indexare din cadrul celei de-a XXV-a Conferinţe Naţionale a ABR s-au desfăşurat în data de 4 septembrie 2014, la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca.

 

În preambulul întâlnirii, domnul Aron Bustya, reprezentant al firmei Qulto, a prezentat lucrarea Discovery Service în Qulto OPAC 3.0.

Prima lucrare din cadrul secţiunii, cu titlul Termeni de tezaur pe baza CZU în TINREAD, a fost susţinută de către doamnele Georgeta Pădureanu şi Mihaela Mohan, de la Biblioteca Universităţii din Craiova. Lucrarea s-a axat pe expunerea modului în care se realizează o înregistrare de autoritate în TINREAD, plecând de la înregistrările elaborate în propria bibliotecă. Au fost prezentate câteva dintre câmpurile din UNIMARC / Autorităţi şi MARC 21/ Autorităţi pentru subiecte - pentru vedetă, termeni nepreferaţi, CZU şi Clasificare Dewey, surse existente -, precum şi câteva câmpuri special create în TINREAD în blocul 9XX - pentru legături (termeni generici, specifici, asociaţi, alături de termeni asociaţi din altă schemă de clasificare), câmpuri cu informaţii legate de utilizarea vedetei de subiect şi pentru introducerea echivalentului LCSH. Structura unei înregistrări de autoritate pe subiect în TINREAD a fost prezentată în paralel cu modul în care se realizează / afişează o astfel de descriere în LIVES-RO şi RAMEAU. A fost enunţată şi ideea posibilităţilor de dezvoltare a unui tezaur multilingv, prin „crearea mai multor intrări vedetă, în cadrul unei înregistrări de autoritate”. Pe lângă elaborarea unor fişe de autoritate local („in house”), s-a amintit şi de posibilitatea dezvoltării tezaurelor de subiecte, prin import de fişe din tezaure deja constituite.

Anca Haţapuc (BCU „Mihai Eminescu” Iaşi) a formulat câteva întrebări legate de modul în care a fost parametrizat formatul UNIMARC Autorităţi, subliniind că nu se impune crearea unor câmpuri speciale pentru legături în blocul 9XX, UNIMARC / Autorităţi având definit în acest sens blocul 5XX, cu codurile specifice pentru relaţiile ierarhice şi asociative.

Doamna Simona Mureşan de la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca a prezentat lucrarea cu titlul Tipuri de documente prelucrate în Aleph – colligatum, care a adus în atenţia auditoriului provocarea pe care o constituie pentru orice catalogator descrierea bibliografică a acestui tip special de document, cu deosebire în zona notelor şi legăturilor. Au fost date exemple din OPAC-ul BCU Cluj-Napoca, atât pentru blocul notelor – cazul existenţei separate a unuia sau mai multor exemplare pentru una sau mai multe părţi ale lucrărilor componente ale coligatului – cât şi pentru blocul legăturilor (ex.: 482 şi LKR).

Doamna Doina Biro a subliniat că la Filiala Batthyaneum a Bibliotecii Naţionale a României s-a luat decizia de inventariere şi cotare a fiecărei unităţi bibliografice din componenţa unui coligat, pentru ca aceste lucrări să fie puse în valoare, modul de prelucrare a coligatelor fiind asemănător cu cel de la BCU Cluj. Discuţiile au reliefat modul în care se realizează descrierea bibliografică a acestei categorii de documente la diverse tipuri de biblioteci din ţară.

Cea de-a treia prezentare, aparţinând doamnei Olga Beşchea (BCU „Mihai Eminescu”, Iaşi), a urmărit Stadiul realizării Ghidului Naţional de Catalogare. În linii mari, lucrarea va fi structurată în trei părţi:

- prima, introductivă, va cuprinde probleme şi principii generale (introducere, istoric, scriere/alfabet, transliterare, transcrieri, abrevieri etc.);

- cea de-a doua, rezervată descrierii bibliografice, va urmări tipurile de înregistrări, reguli de catalogare (ISBD şi RDA), formate de înregistrare (UNIMARC / B şi MARC 21/ B), alături de caracteristici şi reguli aplicabile pe tipuri specifice de resurse;

- partea a treia va fi dedicată controlului de autoritate, diferitelor tipuri de puncte de acces şi, desigur, formatelor de autoritate UNIMARC / A şi MARC 21 / A;

- cele trei părţi vor fi completate de Anexe.

Au fost urmărite, punctual, capitolele dezvoltate până în prezent: ISBD, descrierea pe niveluri, formatele de lucru utilizate în bibliotecile din România, atât pentru înregistrările bibliografice, cât şi pentru cele de autoritate, câmpurile 740-742 din UNIMARC / B, corespondenţa dintre zona 0 a ISBD şi câmpurile 336, 337, 338 din MARC 21 / B, prezentarea FRBR-ului, traducerea, cu exemplificări, a diverselor parţi din RDA. Sunt deja stabilite responsabilităţile pentru ceea ce a rămas de finalizat.

La iniţiativa doamnei Monica Lazăr (BCU „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca), s-a discutat despre posibilitatea de a oferi acces la rezultatele acestor etape de lucru, tuturor celor interesaţi, dar care nu fac parte din grupul de lucru.

Cele trei lucrări au fost punctul de plecare al unei discuţii mai largi asupra uniformităţii modului de lucru în bibliotecile din România, asupra aplicării standardelor şi normelor în vigoare, a interpretărilor diferite a acestora, a exploatării formatelor de lucru (bibliografic şi de autoritate).

În acelaşi context, doamna Olimpia Curta a deschis discuţia referitoare la stadiul Ghidului de Indexare, LIVES-RO. În calitate de co-participante la acest proiect, Victoria Frâncu (BCU „Carol I”, Bucureşti), Camelia Stumbea (BCU „Mihai Eminescu” Iaşi) şi Anca Haţapuc (BCU „Mihai Eminescu” Iaşi) au oferit colegilor informaţii referitoare la etapele proiectului şi întâlnirile de lucru. S-a amintit că proiectul a fost structurat în două etape: o activitate de traducere, finalizată în 2006, care a presupus lucru individual şi a fost remunerată. A doua etapă, iniţiată în 2008, a constat în adaptarea Ghidului, respectiv a termenilor şi regulilor de aplicare, în funcţie de specificul cultural naţional. Această etapă s-a desfăşurat pe bază de voluntariat şi a presupus întâlniri pentru dezbateri, discuţii etc.

Ideea discuţiilor pe forum, avansată în mai multe rânduri şi reiterată şi la această întâlnire de către doamna Doina Ostafe, nu este, din păcate, productivă în acest caz.

La finalul întâlnirii, doamna Victoria Frâncu a semnalat două comunicări extrem de interesante, susţinute în cadrul unor conferinţe internaţionale din 2013 şi 2014:

●      Articolul semnat de Wei Fan, Shuqing Bu, Qing Zou, Semantic visualization for subject authority data of Chinese Classified Thesaurus, din volumul Classification & Visualization. Interfaces to Knowledge. Procedings of the International UDC Seminar 24-25 October 2013, the Hague, The Netherlands,  Aida Slavic (ed.), Würzburg, Ergon Publishing House, 2013.

●      Studiul semnat de Victoria Frâncu şi Tabita Chiriţă, Twenty Years After: Scientific Research in the Field of Knowledge Organization in Romania (1993-2012), inclus în volumul ce reuneşte lucrările conferinţei Knowledge Organization in the 21st Century: Between Historical Patterns and Future Prospects, Wiesław Babik (ed.), din Cracovia (Polonia), mai 2014.

Nu putem încheia fără să semnalăm apariţia celui de-al doilea volum din Tratatul de biblioteconomie, care alocă o parte consistentă catalogării, sub semnătura doamnei Constanţa Dumitrăşconiu.

Mulţumim încă o dată colegilor de la Cluj pentru efortul de asigura cele mai bune condiţii pentru desfăşurarea acestei întâlniri.

Preşedinte Secţiune Catalogare-Indexare a ABR, Olga Beşchea

Secretar Secţiune Catalogare-Indexare a ABR, Anca Haţapuc

 

Participanţi

 

Arapu Marian                           IME România

Baciu Monica                           BCU „Lucian Blaga” Cluj

Balogh Judit                            Biblioteca „Serafim Duicu” Târgu Mureş

Bankeszi Katalin                      Hungarian Library Institute

Bădic Titus                              Biblioteca Universităţii din Oradea

Băran Gabriela                        Universitatea din Bucureşti

Berechet Luminiţa                   Biblioteca Academiei Române, Bucureşti

Berger Agoston                       Qulto

Beşchea Olga                          BCU „Mihai Eminescu” Iaşi

Biriş Mihaela Oniţa                   UMF Cluj

Biriş Victoria                           UMF Cluj

Biro Hendre Doina                   BNR / Biblioteca Batthyaneum

Blazi Elisabeta                         Biblioteca „Serafim Duicu” Târgu Mureş

Bodnar R obert                        BCU „Lucian Blaga” Cluj

Bondor Adriana                       BCU „Lucian Blaga” Cluj

Brumaru Ana Iolanda              Biblioteca ASE Bucureşti

Bustya Aron                            Qulto

Cobzaru Georgeta Denis           Biblioteca ASE Bucureşti

Cobzaru Liliana                        Biblioteca Universităţii din Suceava

Costin Angela                          BCU „Lucian Blaga” Cluj

Cristian Adriana                       Biblioteca Centrală a Univ. Politehnice Bucureşti

Curta Olimpia                          BCU „Lucian Blaga” Cluj

Dediu Liviu Iulian                     IME România

Didac Beatrice                         BCU „Lucian Blaga” Cluj

Dragomir Voichiţa                    BCU „Carol I” Bucureşti

Dragu Mihaela                         Biblioteca Academiei Române, Bucureşti

Emese Vincze-Jancsi                Cultware SRL

Frâncu Victoria                        BCU „Carol I” Bucureşti

Gherman Cristina Simona        UMF Târgu Mureş

Groza Marinela                       UMF Târgu Mureş

Haţapuc Anca                         BCU „Mihai Eminescu” Iaşi

Helgiu Anamaria                     UMF Târgu Mureş

Ifrim Anca                              BCU „Lucian Blaga” Cluj

Iliş Fllorina                             BCU „Lucian Blaga” Cluj

Ionescu Felicia Aurora             Biblioteca ASE Bucureşti

Kados Janos                           Qulto

Lazăr Monica                          BCU „Lucian Blaga” Cluj

Lucaciu Anca                          BCU „Lucian Blaga” Cluj

Maister Eva                            BCU „Lucian Blaga” Cluj

Man Raluca                            Biblioteca Naţională a României

Mihuleac Valică                      Biblioteca Academiei Române, Iaşi

Mohan Mihaela                       Biblioteca Universităţii din Craiova

Mureşan Simona                    BCU „Lucian Blaga” Cluj

Ostafe Doina                          ABR

Palade Monica                        BCU „Lucian Blaga” Cluj

Pawoza Janos                          Qulto

Păcuraru Victoriţa                   BCU „Carol I” Bucureşti

Pădureanu Georgeta               Biblioteca Universităţii din Craiova

Pop Adina                               BCU „Lucian Blaga” Cluj

Pop Liviu                                Qulto

Popa Cristina                           BCU „Lucian Blaga” Cluj

Predescu Carmen                    Biblioteca Centrală a Univ. Politehnice Bucureşti

Răican Ioana                           BCU „Lucian Blaga” Cluj

Robu Ioana                             UMF Cluj

Sinka Robert                           Mongur Ltd.

Sînzianu Simona                     BCU „Mihai Eminescu” Iaşi

Szegedi Eva                            BCU „Lucian Blaga” Cluj

Vazzolla Mihaela                      Biblioteca Naţională a României

Vişa Ioan                                 Biblioteca Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu

Vlaşin Luminiţa                        UMF Cluj

Voicu Petruţa                           Biblioteca Naţională a României

Zotea Adriana                          BJC „O. Goga” Cluj


 

Noutăți