PROCES-VERBAL

al Secțiunii CATALOGARE-INDEXARE

 

Întâlnirea Secţiunii Catalogare-Indexare a ABR a avut loc în cea de-a doua zi a Conferinţei, 10 septembrie 2015, în sala H. P. Bengescu a Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu” Iaşi. Au fost prezenţi bibliotecari din Bucureşti, Cluj, Galaţi, Iaşi, Timişoara (lista participanţilor este disponibilă în Anexa 2).

 

În cadrul întâlnirii au fost prezentate două lucrări, raportul Secţiunii pentru perioada 2011-2014, iar finalul a fost rezervat alegerilor pentru noul biroul executiv al Secţiunii.

Prima lucrare – Accesarea interactivă a documentelor în corelaţie - a fost susţinută de doamna Maria Niţu de la Biblioteca Centrală Universitară “Eugen Todoran” Timişoara. Lucrarea a fost centrată pe prezentarea avantajelor utilizării blocului 4-- din UNIMARC/Bibliografic, consacrat legăturilor, cu exemple din baza de date a BCU Timişoara.

Cea de-a doua lucrare – Accesul la subiect în cadrul bibliografiilor naţionale – a aparţinut doamnei Rodica Muşat de la Biblioteca Naţională a României şi, în absenţa autoarei, a fost prezentată de secretarul Secţiunii, doamna Anca Haţapuc. Autoarea a acordat un spaţiu consistent prezentării activităţilor IFLA - începând cu anii ’70 ai secolului trecut - de uniformizare a practicilor şi instrumentelor de elaborare a bibliografiilor naţionale, concretizate cu apariţia Manual on Bibliographic Control (1983), document ce pune accentul pe organizarea descrierilor bibliografice, ţinându-se cont de utilizarea unor scheme internaţionale de clasificare. Au fost prezentate, de asemenea, o parte din recomandările grupului de lucru IFLA cu privire la acesul la subiect în cadrul bibliografiilor naţionale (2011). Ultima parte a lucrării a constituit-o studiul de caz în realizarea accesului la subiect în cazul descrierilor bibliografice naţionale din Ungaria, Republica Moldova şi Serbia. Au fost prezentate modalităţile de acces tematic atât prin coduri de clasificare cât şi prin descriptori de subiect.

Ambele lucrări vor fi disponibile pe pagina ABR, la Secţiunea Catalogare-Indexare.

Doamna Aurelia Mircescu a prezentat, pe scurt, modalităţile de abordare şi dezvoltare a Capitolului 6 al RDA – Identificarea lucrărilor şi expresiilor.

Preşedinta secţiunii, doamna Olga Beşchea, a trecut în revistă activitatea subsecţiunii Catalogare pentru perioada 2011-2015 (Anexa 1).

Activităţile de indexare din perioada 2011-2015 au fost prezentate succint de către Anca Haţapuc. În cvasimajoritatea lor, întâlnirile subsecţiunii Indexare au fost consacrate sesiunilor de lucru pentru adaptarea Ghidului de indexare Lives-ro. Ca membră a grupului de lucru Lives-ro, Anca Haţapuc a subliniat că apariţia tezaurului de termeni Lives-ro şi a Ghidului de indexare reprezintă doar prima etapă a unui proces complex şi de durată. A fost subliniat faptul că în bibliotecile din România experienţa în indexare este foarte diferită, că se utilizează tipuri diferite de indexare - indexare precoordonată şi indexare postcoordonată – că, în ciuda faptului că în multe biblioteci se utilizează acelaşi format bibliografic/autorităţi sau chiar acelaşi soft, acestea sunt exploatate în mod foarte diferit. În privinţa descrierilor de autoritate pentru subiecte comune au fost amintite rezultatele a două biblioteci - BCU Cluj şi BCU Iaşi.

Ultima parte a întâlnirii a fost consacrată alegerilor noului birou executiv al Secţiunii Catalogare-Indexare. S-a făcut câte o propunere pentru funcţia de preşedinte - Aurelia Mircescu (Biblioteca Naţională a României) - şi pentru funcţia de secretar - Anca Haţapuc (Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iaşi), propuneri acceptate în unanimitate prin vot deschis.

 

 

Olga Beşchea, preşedinte al Secţiunii Catalogare - Indexare a ABR

Anca Haţapuc, secretar al Secţiunii Catalogare - Indexare a ABR

 


 

Noutăți