Informare către Secţiunea de catalogare a ABR


La momentul septembrie 2016 grupul de lucru dedicat realizării Ghidului naţional de catalogare poate raporta următoarele acţiuni, aşa cum le menţionam şi în mesajul meu din 5 august 2016:

 

 

 

 • Glosar (RDA)L. Berechet (BAR), M. Dragu (BAR), V. Dragomir (BCU Bucureşti) – traducere.

Ca urmare a discuţiilor din cadrul întâlnirii Secţiunii de catalogare din 9-10 iunie 2016, s-a stabilit ca Glosarul să fie revăzut, în funcţie de domeniul termenilor, de persoane din specialitatea respectivă. Am înţeles că deja o colegă de la Secţia de Muzică a BN s-a oferit să se ocupe de acei termeni.

Salut/-ăm această decizie şi aştept/-ăm cu mare interes, ca de obicei, alţi specialişti pentru revizuirea altor termeni.

Propunere

Termenii discutaţi în iunie şi pentru care s-a adoptat o nouă traducere trebuie trimişi întregului Grup pentru că, poate, şi altcineva ar putea avea idei de traducere a acelor termeni.

Pentru că cele trei colege sunt din Bucureşti, cred că ar fi benefică o întâlnire directă. Aş participa cu interes la o astfel de întâlnire.

Notă

Trebuie să avem în vedere că Glosarul nu va putea fi publicat fără drept de copyright, dar, cred că ar putea fi disponibilizat celor care lucrează la Ghid pentru a folosi acelaşi vocabular.

 • Identificarea lucrărilor şi expresiilor (cap. 6 RDA)A. Mircescu (BN) – urmează să vedem aplicaţiile şi practicile româneşti la comentariile teoretice RDA. Desigur că vom face discuţii, dacă nu s-au produs deja la întâlnirea din iunie ori cu alte prilejuri. Dacă există asemenea discuţii este bine să le facem cunoscute colegilor.

Eu cred că acest capitol este de discutat, de asemenea, regulă cu regulă, împreună cu aplicaţia fiecărei reguli, dacă veţi fi de acord. Totul trebuie argumentat cu multe exemple, care vor uşura luarea deciziilor.

Deciziile vor ajuta foarte mult la introducerea datelor în blocul 5- - Unimarc Bibliografic, precum şi în câmpul 230 Titlu uniform – Unimarc pentru Autorităţi.

 • Descrierea suporturilor (cap. 3 RDA)Catrina Căluian (B.J. Galaţi) – Mare parte din acest capitol îl regăsim în zonele 3 şi 5 ale ISBD. Ceea ce cred eu că ar trebui să facem în mod aplicat este să ne stabilim listele cu termenii de folosit uniform. Ca urmare, ar trebui pusă în discuţie fiecare regulă a capitolului cu exemple aferente.
 • Persoane (cap. 9 RDA) – Delia Bucos (BCU Iaşi) - capitolul a fost asumat de colega noastră la întâlnirea din iunie 2016. A transmis acest lucru în urma mesajului meu din 5 august 2016. (Se decisese la întâlnirea din iunie 2016).
 • Familii (cap. 10 RDA)Dana Petrescu (Biblioteca Metropolitană Bucureşti) – capitolul a fost asumat de colega noastră la întâlnirea din iunie 2016.
 • Colectivităţi (cap. 11 RDA)C. Dumitrăşconiu – Voi începe să pun regulile cu exemple în discuţii, dacă nu rămânem doar la expedierea acestora, fără să avem un comentariu, măcar.
 • Cap. 1.4 Limba şi scrierea, 1.5 Tipul descrierii, 1.6 Modificări/schimbări care conduc la o nouă descriere, 1.7 Transcriere - Text pus pe listă 2014; nu am primit comentarii. M-am oprit.
 • Cap. 8.1-8.12 Instrucţiuni generale referitoare la înregistrarea atributelor persoanelor, familiilor şi colectivităţilor - C. Dumitrăşconiu – sunt câteva întrebări la care trebuie stabilit un răspuns comun
 • Concordanţe RDA-Unimarc/Marc 21Coca Stanciu (B. Univ. Politehnica), L. Berechet (BAR)
 • Catalogarea multivolumelorM. Cristea (BCU Timişoara, acum la B. Politehnica Timişoara) – material finalizat, dar, pentru că a trecut ceva timp trebuie revăzut.
 • Chestionar privind sistemele şi formatele folosite de bibliotecile româneştiM. Dragu (BAR) – de actualizat

 • Anexa A (A1-47): RDA - Regimul majusculelor - C. Dumitrăşconiu – avem traducerea pentru A1-A47, trebuie să adăugăm exemple. Au rămas de tradus A48-55.
 • Anexa B: RDA – Abrevieri – Olga Beşchea (materialul este la Olga). O vom contacta.
 • Anexa C ($4): Unimarc – discutată ultima dată în anul 2012, în cadrul Secţiunii de Catalogare şi actualizată la nivelul ed. a 3-a Unimarc Bibliografic.

Propunere

Pentru că s-a făcut traducerea glosarului RDA cred că ar fi bine să se coroboreze termenii şi, apoi, să se ia ultimele decizii, încât să se poată disponibiliza.

De asemenea, ar trebui o listă uniformă de afişare a funcţiilor îndeplinite de creatori (persoane/familii/colectivităţi).

Notă

Acest document se bazează pe o traducere/adaptare realizată în cadrul Serviciului de Catalogare al BCU Bucureşti (2008)

 

Lucrări deja publicate şi care constituie parte a Ghidului

 • ISBD - C. Dumitrăşconiu (publicat în Tratat de biblioteconomie, vol. 2, part 1, p. 365-533) - poate fi integrat sau păstrat doar într-o anexă a Ghidului.

Notă

La nevoie, s-ar putea extinde.

 

PROPUNERE

De identificat o procedură de publicare, cu acordul colegilor, pentru a beneficia toţi catalogatorii de rezultatele grupului:

 • Concordanţe RDA-Unimarc/Marc 21Coca Stanciu (B. Univ. Politehnica), L. Berechet (BAR) – cu comentariu teoretic şi cu exemplele deja discutate sau adăugate altele
 • Catalogarea multivolumelorM. Cristea (după o discuţie)
 • Chestionar privind sistemele şi formatele folosite de bibliotecile româneşti (actualizat) – M. Dragu

 

Apelul meu din 5 august 2016 pentru asumarea unor grupuri de creatori persoane rămâne valabil.

Ca urmare, metodologia de lucru râmâne aceeaşi:

- Se studiază regulile RDA referitoare la acel grup de creatori. Observaţi, vă rog, că din fiecare capitol RDA sunt trimiteri şi în alte părţi ale RDA. Nu le ignoraţi!

- Se studiază Names of persons – partea referitoare la acel grup de creatori

- Se studiază alte reguli (franceze, engleze, germane, italiene etc.) ce ar putea clarifica sau ar aduce informaţii în plus referitoare la acel grup de creatori

- Se identifică regulile folosite în bibliotecile româneşti şi se exemplifică, eventual cu numele bibliotecii

- Alte materiale (n-aş vrea să fac acum o bibliografie, înainte de a avea doritori)

- Fiecare regulă va fi menţionată în forma din RDA, Names of persons etc., cum se foloseşte la noi. Când nu există diferenţe se specifică acest lucru

- Reprezentarea regulii va fi însoţită de exemple (cât mai multe şi cât mai variate); putem păstra ex. originale (eventual într-un tabel), însoţite de ex. proprii – aşa le vom putea discuta mai aplicat (dacă aveţi altă părere, sunt gata să vă ascult)

- Eventualele neclarităţi le putem trimite grupului pentru a-şi da cu părerea şi alţi colegi

- În final, pentru decizie, va trebui să le punem pe o listă de discuţii la care participă mai mulţi specialişti (dacă acceptaţi această procedură)

- Decizia finală va fi reţinută pentru a fi inclusă în Ghid.

M-aş bucura să finalizăm regulile referitoare la persoane, aceste nume fiind cel mai adesea întâlnite pe resursele catalogate/indexate, punând probleme în stabilirea formelor autorizate. De asemenea, să finalizăm unele materiale care s-au discutat în cadrul Secţiunii şi aşteaptă disponibilizarea.

Vă urez succes şi spor la lucrările Secţiunii de catalogare de la Timişoara 2016! Nu numai Grupului, ci tuturor colegilor participanţi

Aştept cu nerăbdare rezultatele.

Mulţumesc colegilor care au contribuit la elaborarea materialelor de până acum, celor care au intenţia să-şi asume subiecte care vor face parte din noul nostru instrument de lucru, precum şi celor care vor contribui la discuţii!

 

Cu pretuire,

Constanţa Dumitrăşconiu


 

Noutăți