Încheiat astăzi, 12 mai 2017, în cadrul întâlnirii de lucru a Secțiunii Catalogare, Clasificare, Indexare

 

Întâlnirea de lucru a avut loc la Biblioteca Națională a României, Sala de conferinţe Mircea Vulcănescu, respectiv Cabinetul Bibliologic. Au participat bibliotecari de la Biblioteca Națională a României, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" din București, Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu” din Iaşi, Biblioteca Judeţeană “V. A. Urechia” Galaţi. Biblioteca Judeţeană Constanţa, Biblioteca Metropolitană Bucureşti şi Biblioteca Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” Bucureşti.

Tema întâlnirii : Instrumente de lucru în catalogare şi indexare

Întâlnirea de lucru a debutat cu lucrarea “Programul ISMN în România : 2015-2017”, prezentată de domnul Mihai Ganciu (Biblioteca Naţională a României – Centrul Naţional ISBN.ISSN.CIP).

După deschidere, Grupul LIVES-RO a desfăşurat activităţi specifice (a se vedea Procesul verbal încheiat).

În cadrul Grupului de Catalogare, doamna Constanţa Dumitrăşconiu a prezentat câmpurile nou introduse în formatul Unimarc Bibliografic şi în formatul Unimarc pentru Autorităţi. Ceea ce a atras atenţia catalogatorilor au fost schimbările produse, mai ales în blocul 2, prin apariţia câmpului 203, care înlocuieşte 200$b.

Alte comentarii, întrebări şi răspunsuri au fost formulate în legătură cu regulile de catalogare aplicate în formatul Unimarc. S-a stabilit ca informaţia la titlu preluată de pe copertă să nu se mai includă în paranteze drepte, adică, sursele principale pentru titlu (zona 1/câmpul 200) să fie considerate foaia de titlu şi coperta, în cazul tipăriturilor.

De asemenea, s-au iniţiat discuţii pe baza RDA : capitolul 8 (Reguli generale referitoare la înregistrarea numelor de persoane, numelor de familii, dinastii, clanuri şi a numelor de colectivităţi) şi capitolul 9 S-au fost discutat şi clarificat unii termeni întâlniţi în capitolele 8 şi 9.

Ca urmare a analizei Capitolului 9 (Identificarea persoanelor), s-a stabilit ca profesia sau ocupaţia să se folosească drept calificativ/atribut la numele de persoane numai atunci când datele de viaţă (anul naşterii/morţii) nu sunt suficiente (sunt aceleaşi) pentru dezambiguizare. Aceste calificative se vor scrie cu minusculă.

În urma apelului la colaborare în elaborarea regulilor referitoare la numele de persoane, mai multe biblioteci şi-au asumat diverse categorii de nume. Astfel:

- Biblioteca Naţională – nume din: Spania, Columbia, Argentina, Cuba, Mexic, Peru, Filipine, Uruguay, Venezuela ;

- Biblioteca Judeţeană Galaţi – nume din România ;

- Biblioteca Naţională şi BCU Bucureşti – nume greceşti ;

- Biblioteca Judeţeană Constanţa – nume norvegiene.

 

Propuneri :

  • Lucrările realizate în cadrul întâlnirilor profesionale să fie puse, spre dezbatere, pe site-ul ABR, în cadrul Secţiunii de Catalogare.
  • Obţinerea dreptului de traducere pentru studiu şi evaluare a RDA, fără drept de publicare sau transmitere în afara «instituţiei». Demersurile au început.

 

Proces verbal întocmit de Aurelia Mircescu – preşedinte Secţiunea Catalogare, Clasificare, Indexare şi Constanţa Dumitrăşconiu, membru al Secţiunii Catalogare, Clasificare, Indexare

 


 

Noutăți