Bibliotecile din România sunt tot mai preocupate de realizarea bazelor de date pentru autorităţi. Sistemele de care dispun bibliotecile, în general, oferă această facilitate. Competenţele care ar trebui să le construiască sunt pe cale de a se forma ori, unele, pe cale de a se specializa. De aceea, Grupul de lucru „Ghid naţional de catalogare şi aplicare a formatului Unimarc în bibliotecile din România” încearcă să stabilească, împreună cu toţi cei care şi-au asumat crearea unor baze de date pentru autorităţi, reguli uniforme de lucru. Preocuparea prioritară este legată de formele autorizate pentru numele de persoane, care se întâlnesc, cel mai adesea, în relaţie/asociate cu resursele ce se cataloghează.

În cadrul grupului, anumite biblioteci sunt reprezentate de bibliotecari, fie responsabili pentru activitatea de construire a formelor autorizate, fie de bibliotecari preocupaţi de această activitate. Unii dintre aceşti bibliotecari şi-au asumat studierea unor tipuri de nume de persoane.

În elaborarea unui asemenea instrument, grupul de lucru se bazează pe terminologia actualizată de RDA, LRM (Library Reference Model), desigur familia FRBR, chiar dacă este preluată în LRM, ISBD - ediţia consolidată şi porneşte de la documentul fundamental - IFLA – Names of persons, cu actualizările aferente.

Names of persons – listează regulile de alcătuire a numelor de persoane, precum şi regulile de construire a formelor autorizate referitoare la numele de persoane, într-o ordine alfabetică a denumirii fiecărei ţări (în limba engleză) ori a unui grup lingvistic (în limba engleză). Varianta electronică ce conţine actualizările acestui document se regăseşte pe site-ul IFLA, la adresa: https://www.ifla.org/node/4953.

În conformitate cu Principiile Internaţionale de Catalogare (ICP)1, secţiunea 5 – Punctele de acces pot fi controlate sau necontrolate (5.3). Regulile propuse de grupul de lucru se vor referi la formele controlate/autorizate pentru numele de persoane, care, prin uniformitatea lor, oferă posibilitatea colocării şi a datelor bibliografice.

Formele autorizate pentru numele de persoane se conformează regulilor adoptate naţional şi internaţional.

Rugămintea noastră de a participa la acest proiect (neremunerat) foarte important şi, uneori, dificil, rămâne deschisă către toţi cei care pot şi doresc să contribuie la alcătuirea unui set comun de reguli privind construirea formelor autorizate pentru nume de persoane.

Primele documente deja elaborate sau prelucrate se regăsesc pe site-ul ABR, la Secţiunea Documente-Secțiuni-Catalogare, clasificare, indexare, folderul NUME PERSOANE.

1 https://www.ifla.org/publications/node/11015; https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2016-ro.pdf  

 

Constanţa Dumitrăşconiu, coordonator „Ghid naţional de catalogare şi aplicare a formatului Unimarc în bibliotecile din România”

 


 

Noutăți