Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Științe politice, Filosofie şi Științe ale Comunicării, Departamentul Filosofie şi Știinţe ale Comunicării a organizat un Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă în domeniul Biblioteconomie şi ştiinţa informării și documentării. Cursul de Clasificare-Indexare a avut loc în 18 aprilie 2018 cu participarea unor cursanți având diverse opțiuni profesionale anterioare, ceea ce a conferit un caracter eterogen clasei.

Cursul s-a desfășurat conform următorului plan:

Partea 1 – 2 ore

Clasificarea Zecimală Universală în contextul sistemelor de clasificare generale

Structura și funcționalitatea Clasificării Zecimale Universale

 

Partea a 2-a – 2 ore

Indexarea subiectelor documentelor

Structura tezaurelor

Legături între clasificare și indexare

 

Partea a 3-a – 2 ore

Exerciții de clasificare a documentelor

 

Ținând cont de condițiile enunțate mai sus privind eterogenitatea clasei și timpul alocat acestui curs, l-am structurat în așa fel încât cunoștințele predate, suficient de numeroase și noi încât să pună probleme de însușire și integrare în restul cunoștințelor fiecărui cursant, să poată fi și verificate în același cadru. Din cei 19 prezenți, doar trei cursanți aveau cunoștințe de prelucrare a documentelor de bibliotecă dar, deși puțini, ei au contribuit la eliminarea stării de îngrijorare privind gradul de dificultate al chestiunilor predate.

Predarea cunoștințelor s-a făcut după materiale prezentate în format PowerPoint, care au fost trimise ulterior cursanților, astfel încât aceștia să nu piardă timp luând notițe pe parcursul explicațiilor. Cursul de inițiere în Clasificarea Zecimală Universală (CZU) a curprins informații despre istoricul clasificării, locul său în contextul sistemelor de clasificare generale, particularitățile structurale și funcționalitatea sa. Informațiile despre tipuri de indici (principali și auxiliari) din CZU au fost ilustrate cu exemple de utilizare.

Indexarea și limbajele de indexare, ca alternativă relativ recentă în context istoric, la reprezentarea subiectelor documentelor, au fost introduse de asemenea prin prezentarea unor chestiuni teoretice atât conceptuale cât și structurale, exemplificate cu un bogat material ilustrativ, inclusiv grafic. Legăturile dintre clasificare și indexare prin cuvinte din limbajul natural au fost prezentate printr-un material despre complementaritatea limbajelor de indexare, având în vedere elementele comune dintre acestea (analiza conceptuală, sumarizarea conținutului și traducerea acestuia în limbajul de indexare utilizat).

Verificarea cunoștințelor predate a fost o componentă absolut necesară a cursului, date fiind elementele particulare ale sale explicate mai sus. Drept care am prezentat cursanților o serie de materiale tipărite cuprinzând înregistrări bibliografice luate din cataloage de bibliotecă actuale, având următoarele elemente constitutive: titlu, autor(i), date de publicare, descriptori și note (de fapt, un rezumat indicativ pentru conținutul documentului).

Având aceste elemente prezente, sarcina cursanților a fost aceea de a alege una dintre descrierile acestor documente și de a stabili, conform datelor existente, indicele de clasificare corespunzător fiecăruia. De fapt, procesul intelectual care stă la baza activității de clasificare și indexare deopotrivă, i.e. analiza conceptuală a subiectului, era deja efectuat, singura problemă rămânând a fi stabilirea indicelui de clasificare corespunzător. Materialele pregătite pentru verificarea cunoștințelor au fost saparate, în funcție de gradul de dificultate, în două categorii: lucrări de beletristică, opere literare care se clasifică în interiorul unei singure clase (Clasa 82) din CZU și lucrări având subiecte diverse, din celelalte clase. Pentru verificare, fiecare cursant a trecut la tablă explicând modul în care a procedat pentru stabilirea indicelui de clasificare. Fiecare cursant, prin urmare, a trebuit să iasă la tablă de două ori.

Surpriza plăcută a secțiunii aplicative a cursului a fost că mulți dintre participanți aveau descărcate în telefon documente care conțineau ediții mai vechi sau mai actuale și de diverse dimensiuni ale Clasificării Zecimale Universale. Preocuparea și seriozitatea lor pentru însușirea informațiilor acestui curs sunt dincolo de orice îndoială, ceea ce ne mulțumește și ne încurajează.

Concluziile decurg în mod firesc după raportul de mai sus, acestea fiind pe scurt:

  1. Necesitatea alocării unui timp mai îndelungat pentru o activitate de bibliotecă excesiv de tehnică, dar și conceptuală, ce implică aptitudini, procese și cunoștințe care trec dincolo de domeniul strict bibliotecar (lingvistică, analiză, sinteză, abstractizare)
  2. Încurajarea bibliotecarilor să participe la asemenea cursuri pentru înțelegerea proceselor prin care subiectul unui document indexat corect ajunge în urma procesului de căutare și regăsire a informației exact la utilizatorul care îl dorește, căutările după subiect fiind specifice utilizatorului informat.

Evaluarea cunoștințelor va fi ultima etapă a acestui curs postuniversitar, etapă pentru care cursanții au primit un chestionar care conține întrebări adresate conținutului de informații prezentate de-a lungul cursului, plus aplicații practice ale cunoștințelor dobândite, de tipul celor efectuate în clasă.

Mulțumirile noastre se adresează organizatorilor acestor cursuri, Universitatea de Vest din Timișoara și, în mod particular, doamnei conferențiar universitar doctor Maria Micle, pentru preocuparea de a pune la dispoziție toate echipamentele necesare, toate documentele, toate instrumentele de lucru și, mai presus de ele mult suflet, pentru ca aceste cursuri să se desfășoare în condiții optime.

 

A consemnat Victoria Frâncu,

Membru de onoare ABR


 

Noutăți