Catalogare, clasificare, indexare

Preşedinte:

Aurelia Mircescu, Biblioteca Naţională a României/Şef serviciu Prelucrarea colecţiilor

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 0213142434 (interior 1017)

 

Secretar:

Anca Haţapuc, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 0744780183

 

Raport asupra lucrărilor secţiunii de Catalogare-Indexare - Conferinţa Naţională ABR, Constanța, 2009

Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR) de anul acesta s-a desfăşurat la Biblioteca Judeţeană “I. N. Roman” din Constanţa, în perioada 10-12 septembrie 2009. Tema conferinţei a fost “Continuitate şi schimbare în bibliotecă” .

I. Consideraţiuni generale despre conferinţa naţională a ABR


A 20-a Conferinţă naţională a ABR a fost deschisă de directoarea instituţiei gazdă, Liliana Lazia. Au urmat cuvinte de salut din partea unor personalităţi precum: Octavian Ştireanu, secretar de stat din Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, Aledin Amet, deputat al Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România, Florian Filip, director al Bibliotecii Academiei Române, Elena Târziman, director al Bibliotecii Naţionale a României. Remarcabile au fost în aceste intervenţii informaţiile lui Octavian Ştireanu privind grila de salarizare pentru bibliotecari din cadrul proiectului Legii salarizării unice, şi cele despre două amendamente la legea bibliotecarilor aduse de deputatul tătar Aledin Amet. Acesta a pus accent pe necesitatea schimbării percepţiei factorilor de decizie privind profesia, abilităţile şi activitatea de bibliotecar în bibliotecile româneşti de astăzi.

Un amanunţit istoric al Asociaţiei Bibliotecarilor din România a fost făcut de preşedintele asociaţiei, Prof. Mircea Regneală. Prezentarea intitulată “20 de ani în slujba profesiei” a cuprins principalele activităţi ale ABR de la înfiinţarea sa până în prezent.

După decernarea premiilor şi a diplomelor ABR au urmat prezentările invitaţilor din străinătate. Gžegož Jancevič, consultant regional la Euromonitor International, a vorbit despre Sistemul de informare online Passport GMID. Wouter Schallier, director executiv al LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche) a prezentat Rolul LIBER în sprijinirea bibliotecilor europene de cercetare. Paul Ayris, director al Bibliotecii University College London, a prezentat lucrarea Strategii digitale, perspective europene, în acelaşi context al LIBER. O prezenţă deja obişnuită a conferinţelor naţionale ale ABR a fost Anders Ørom din Danemarca, mai discret ca de obicei, dar, cu siguranţă, un bun ascultător al tuturor alocuţiunilor, – cunoaşte bine limba română – unul care va şti să tragă concluzii corecte după această conferinţă.

Read more: Raport asupra lucrărilor secţiunii de Catalogare-Indexare - Conferinţa Naţională ABR, Constanța,...

Raport privind întrunirea anuală a secţiunii, Iași, 2009

 

În conformitate cu planul de activităţi al Secţiunii de Catalogare-Indexare a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, în zilele de 17 şi 18 iunie 2009 a avut loc o întrunire de lucru a membrilor acestei secţiuni, întrunire găzduită şi organizată exemplar de Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi.

În deschiderea celor 2 zile ale lucrărilor au luat cuvântul Dr. Ivona Olariu, în calitate de organizator, Prof. Univ. Alexandru Călinescu, director general al BCU Iaşi şi Adriana Szekely, preşedinta Diviziunii Biblioteci Universitare şi vicepreşedintă a ABR. După alocuţiunile fiecăruia din cei trei vorbitori s-a trecut la desfăşurarea efectivă a lucrărilor pe secţiuni, conform programului anunţat de organizatori.

Sesiunile de lucru ale Secţiunii de Catalogare-Indexare au beneficiat din nou, conform tradiţiei, de largă audienţă. Cei 32 de participanţi de la Indexare, fără a mai socoti pe cei care, temporar, au venit în anumite intervale de timp de la Catalogare, aparţin următoarelor instituţii:

  • Biblioteca Academiei Române,
  • Biblioteca Academiei Române – Filiala Iaşi,
  • Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” – Bucureşti
  • Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” – Iaşi
  • Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” – Timişoara
  • Biblioteca Universităţii Tehnice – Iaşi
  • Biblioteca Judeţeană „Gh.Asachi” – Iaşi
  • Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia” – Galaţi
  • Biblioteca Naţională a României

icon RAPORT PRIVND INTRUNIREA ANUALĂ A SECŢIUNII DE CATALOGARE- INDEXARE 2009 (49 kB)

Întâlnirea profesională a catalogatorilor - Iași, iunie 2009

În perioada 17-18 iunie 2009, a avut loc, la BCU Iaşi, în cadrul Secţiunii Catalogare, clasificare, indexare a ABR, întâlnirea profesională a catalogatorilor cu tema “Noi tendinţe în catalogare pentru integrarea în sistemele moderne de furnizare a informaţiei”

Au participat bibliotecarii catalogatori din bibliotecile universitare (BCU Iaşi, BCU Timişoara, BUT Iaşi), BAR Bucureşti şi din bibliotecile publice (Bibl.Jud. “Gh. Asachi” din Iaşi , Biblioteca “V.A. Urechia” din Galaţi).

În prima zi a întâlnirii (17 iunie), Victoria Frâncu, preşedinta Secţiunii ABR de Catalogare, Clasificare, Indexare, prezintă - într-un cuvânt de început - tematicile celor două subsecţiuni (Catalogare şi Indexare,clasificare). Carmen Hălciug (BCU Iaşi), vicepreşedinta subsecţiunii Indexare, clasificare, invită colegii indexatori în Sala Titu Maiorescu pentru derularea lucrărilor subsecţiunii. Olga Beşchea (BCU Iaşi), vicepreşedinta subsecţiunii Catalogare, a făcut o prezentare succintă a noilor cerinţe în descrierea bibliografică, conform noilor Principii internaţionale de catalogare. În continuare a prezentat RDA (Resource Description and Access), noul standard multinaţional pentru descrierea bibliografică a Resursei şi Accesului, conceput pentru mediul digital şi construit pe baza modelelor conceptuale FRBR şi FRAD. A făcut şi câteva trimiteri la entităţile conceptului FRBR, apoi a dat exemple din cataloagele OCLC, LIBRIS şi al Bibliotecii Naţionale a Australiei, prin care s-a dorit a demonstra amploarea muncii catalogatorilor în favoarea satisfacerii cerinţelor utilizatorilor.

pdf Raportul întrunirii de lucru a Subsecţiunii Catalogare (Iaşi, 17-18 iunie 2009)

Seminarul internaţional cu tema Information Access for the Global Community Haga, 4-5 iunie 2007

În ţara în care pe orice petic de pământ neutilizat se cultivă o floare, în care muncitorii de pe şantierele de construcţii lucrează cu mănuşi şi ascultă The PoliceMessage in a bottle, în care trenurile de navetişti sunt pline ochi între orele 8:00 şi 9:00 cu oameni de toate rangurile, de la tineri cu iPod-urile în funcţiune citind ziarul sau utilizând note-book-ul (dacă nu au loc pe scaun, jos, pe culoar sau în capătul vagonului, pe podeaua trenului, stând turceşte), până la domni cu cravată utilizând internetul wireless, din dorinţa de a câştiga o jumătate de oră din ziua de lucru, sau doamne dichisite citind reviste cu pagini glossy, tot cu căştile în urechi, a avut loc un seminar internaţional dedicat Clasificării Zecimale Universale[i], organizat de chiar instituţia care deţine toate drepturile asupra acestui sistem de clasificare sau limbaj de organizare a cunoştinţelor, Consorţiul CZU cu sediul la Haga.

Situat în clădirea Koninklijke Bibliotheek – Biblioteca Naţională a Olandei, Consorţiul CZU (Universal Decimal Classification Consortium – UDCC) este o instituţie cu un număr extrem de redus de angajaţi, având ca membri executivi, instituţii de standardizare din 4 ţări: Franţa, Marea Britanie, Rusia şi Spania, un preşedinte al biroului executiv, Alan Hopkinson, un birou editorial condus de un editor şef, Ines Cordeiro şi un comitet consultativ. Comitetul consultativ a avut până în prezent 17 membri; odată cu acest seminar internaţional numărul acestora a crescut.

Prima zi a seminarului s-a deschis prin salutul adresat de dr. Patricia Alkhoven, director al UDCC până în momentul seminarului[ii]. Au urmat în ordine directorul cu probleme financiare al Koninklijke Bibliotheek, Alan Hopkinson şi Ines Cordeiro. Aceasta din urmă a menţionat în discursul său câteva dintre coordonatele actuale ale agendei editoriale ale UDCC, schimbări şi obiective ale CZU, intenţia de îmbunătăţire a metodelor de colaborare şi a managementului datelor din Master Reference File (MRF). Accentul a fost pus pe o mai largă recunoaştere şi pe ideea de comunitate a utilizatorilor de CZU, creşterea posibilităţilor de colaborare şi o mai mare atenţie la nevoile utilizatorilor.

Au urmat sesiunile propriu-zise ale seminarului, sesiunea introductivă fiind reprezentată de doi tineri teoreticieni dar şi autori ai unor proiecte care utilizează calităţile schemei, Claudio Gnoli de la Universitatea din Pavia (Italia) şi Wouter Schallier de la Biblioteca Biomedicală din Leuven (Belgia).

Read more: Seminarul internaţional cu tema Information Access for the Global Community Haga, 4-5 iunie 2007

RAPORT PRIVIND ÎNTRUNIREA GRUPULUI DE LUCRU LIVES-Ro Buşteni, 1-4 septembrie 2008

În perioada 1-4 septembrie 2008 a avut loc la Centrul de Perfecţionare Profesională de la Buşteni a treia întrunire profesională a grupului de lucru LIVES-Ro. Ca şi în întrunirile anterioare obiectivul a fost discutarea termenilor existenţi în manualul de utilizare al variantei în limba română a limbajului de indexare Rameau, Ghidul LIVES-Ro: subdiviziuni de formă.

Înainte de trecerea la activităţile propriu-zise, Denise Rotaru, coordonatoarea Grupului de lucru, a făcut câteva observaţii generale cu privire la maniera de lucru, numărul mare al termenilor prezenţi în unele grupuri de descriptori (ex. descriptorul Bibliografii) şi necesitatea re-vizitării web-site-ului Centre National Rameau de către participanţii la întrunirile Grupului de lucru.

document RAPORT PRIVIND ÎNTRUNIREA GRUPULUI DE LUCRU LIVES-Ro Busteni 2008 (36 kB)

Raport cu privire la sesiunea de lucru a Secţiunii de catalogare-indexare a ABR 2008

În conformitate cu planul de activităţi al Secţiunii de Catalogare-Indexare a ABR, în zilele de 12 şi 13 mai 2008 a avut loc la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi sesiunea de lucru a secţiunii, având ca obiectiv fixarea coordonatelor pentru elaborarea unui ghid de catalogare, respectiv a unui ghid de indexare. Aceste ghiduri vor servi ca lucrări de referinţă şi instrumente de lucru pentru uniformizarea activităţilor desfăşurate în biblioteci şi instituţii similare din România. Deoarece s-a considerat că problemele privind prelucrarea informaţiei în cadrul Proiectului România, rămase restante la Conferinţa Naţională a ABR, s-ar putea discuta tot cu această ocazie, contextul fiind mai mult decât adecvat, aceste probleme au fost expuse şi discutate în deschiderea sesiunii de lucru. Aceste trei obiective au constituit agenda întrunirii de la Iaşi.

Read more: Raport cu privire la sesiunea de lucru a Secţiunii de catalogare-indexare a ABR 2008

Raport cu privire la seminarul Secţiunii de Catalogare-Indexare a ABR din 19-20 aprilie 2007

În zilele de 19 şi 20 aprilie 2007 a avut loc la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti seminarul privind fişierele de autoritate UNIMARC şi indexarea precoordonată la iniţiativa Secţiunii de Catalogare-Indexare a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR). Evenimentul s-a bucurat de participarea unor specialişti în catalogare, indexare şi informatizare din diverse tipuri de biblioteci dintre care menţionăm: Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” – Cluj, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” – Iaşi, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” – Timişoara, Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Metropolitană – Bucureşti, Biblioteca Judeţeană Iaşi, Biblioteca Judeţeană Constanţa, Biblioteca Universităţii „Transilvania” – Braşov, Biblioteca Universităţii Naţionale de Apărare – Bucureşti, CIMEC – Bucureşti. De la instituţia gazdă au participat bibliotecari din serviciile de catalogare, indexare, periodice şi informatizare. În continuare prezentăm momentele mai importante ale desfăşurării întâlnirii iar în final vom schiţa câteva concluzii desprinse pe parcursul seminarului. Victoria Frâncu (BCU Bucureşti) le mulţumeşte participanţilor pentru răspunsul la invitaţia lansată şi anunţă programul întâlnirii. Robert Coravu (director adjunct al BCU Bucureşti) face o introducere în care le urează bun venit invitaţilor la prima reuniune profesională organizată sub egida Asociaţiei Bibliotecarilor din România şi evidenţiază interesul pe care îl prezintă pentru comunitatea bibliotecară românească cele două teme care fac obiectul seminarului. Seminarul se doreşte a constitui cadrul pentru un schimb productiv de opinii şi de cunoştinţe privind fişierele de autoritate şi indexarea precoordonată. Obiectivele seminarului sunt:

Read more: Raport cu privire la seminarul Secţiunii de Catalogare-Indexare a ABR din 19-20 aprilie 2007
Page 3 of 3
 

Noutăți