ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA

Proces-verbal al ședinței de Consiliu

Încheiat astăzi, 12martie 2015,

Loc de organizare: sediul ABR

 

Au participat următorii membri ai Consiliului de Conducere al ABR:

 

1. Mircea Regneală – președinte

2. Corina Apostoleanu – vicepreședinte

3. Valentina Lupu - vicepreședinte

4. Claudia Lungu – vicepreședinte

5. Mihaela Zecheru – vicepreședinte

6. Lăcrămioara Blascioc – trezorier

7. Maria Colătău – membru

8. Mihaela Dragu – membru

9. Stela Sebe (Stănoiu) – membru

10. Ioan Roman – membru

11. Ovidiu Călugărescu – membru

12. Valerica Grigore – membru

13. Daniela Argatu – membru

14. Adriana Szekely – membru

15. Dorina Bălan – membru

Absenți:

Doina Ostafe - vicepreședinte

Dorina Bălan - membru

Volovici Rodica – membru

 

Invitaţi: Doamna Consilier din Ministerul Educaţiei, Muza Maftei

Doamna Preşedinte a Filialei Iaşi a ABR, Camelia Stumbea

 

Ordinea de zi :

1. Organizarea Conferinței anuale a ABR la Iași, prezintă Camelia Stumbea (președintele Comitetului de organizare);

2. Metodologia evaluării bibliotecarilor, prezintă doamna consilier Muza Maftei; propunerile privind criteriile de acordare a gradației de merit pentru bibliotecarii școlari și universitari (în vederea înaintării lor la Ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice), prezintă Daniela  Argatu;

3. Situația cotizațiilor pe anul 2014 (membri individuali și instituționali), prezintă Lăcrămioara Blascioc (trezorier);

4. Situația evidenței membrilor ABR, prezintă Corina Apostoleanu (secretar general);

6. Planificarea alegerilor teritorale, prezintă Mircea Regneală (preşedinte);

7. Calendarul reuniunilor profesionale al secțiunilor ABR, prezintă Claudia Lungu (vicepreşedinte);

8. Diverse

 

1. Ședința este condusă de domnul profesor Mircea Regneală, președintele ABR.

Întrunirea a început cu prezentarea făcută  de doamna Camelia Stumbea (Biblioteca Centrală Universitară ”Mihai Eminescu”) privind Conferința de la Iași din acest an. Au avut loc discuții.

Dl. Prof. M. Regneală a făcut propuneri pentru titlul conferinței: ”25 de ani în slujba profesiei” sau ”Un sfert de veac în slujba profesiei”, fiindcă se implinesc 25 de ani de la înfiinţarea asociaţiei. Au fost sugerate mai multe date pentru desfășurarea evenimentului, însă o dată potrivită pentru toată comunitatea ar fi 2-4 septembrie 2015.

Dna. C. Stumbea a discutat despre cele 200 de locuri în cămin contra cost obținute la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași (Campus T. Vladimirescu - 15 lei/noapte) pentru cazarea participanților. Se mai fac, de asemenea, demersuri pentru obținerea câtorva locuri gratuite la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Este posibil ca și Biblioteca Mitropoliei să ofere cîteva locuri gratuite. Festivitățile de deschidere și închidere se vor desfășura în aula BCU Iași sau în aula Universității, în funcţie de numărul de participanţi.

Taxa de participare va fi de 130 lei în care este inclusă și masa festivă. S-a propus vizionarea unei piese de teatru în prima zi. În a doua zi va avea loc masa festivă. S-a scos în evidență necesitatea găsirii unei săli potrivite, mai modeste - anul trecut au fost aproximativ 250 de participanți. S-au propus mai multe variante pentru excursia documentară din a treia zi a conferinței: Chișinău/mănăstirile din nordul Moldovei/județul Iași (traseu care să cuprindă diverse obiective culturale). Membrii consiliului propun o mai mare mobilizare a colegilor de la Iaşi pentru desfășurarea evenimentului în condiții optime.

2. A urmat discuția despre problema evaluării bibliotecarilor, la care a fost invitată doamna Muza Maftei, consilier al Ministerului Educatiei.

Membrii consiliul au discutat despre problemele pe care le au bibliotecarii în obținerea gradației de merit. Există reclamații din partea personalului deoarece fișele bibliotecarilor pentru evaluare nu diferă de fișele cadrelor didactice, ceea ce este nefiresc. Discuția a continuat despre bibliotecarii școlari, aceștia putând fi ajutați în întocmirea dosarului pentru obținerea gradației de merit dacă sunt membri în ABR, instituție asociată Ministerului, prin primirea adeverinţelor care se punctează. Sunt valabile numai adeverințele ce se dau de către ABR, nu cele emise de filiale, numai cu număr de înregistrare și semnătura dlui. Președinte M. Regneală.

Doamna consilier va da un model al fișei de evaluare făcută de bibliotecarii de la Vâlcea cu criteriile pentru acordarea gradației de merit, în care sunt detaliate atribuțiile bibliotecarilor școlari, care să fie folosită ca model. O prima formă a criteriilor va fi gata până la 1 aprilie. Vor urma 15 zile de observație la filiale și se așteaptă sugestii. Doamna Maftei a propus expedierea acestora către Mininstrul Educatiei. S-a format în acest sens o echipă de cinci persoane, formată din membrii Consiliului ABR, condusă de dna Argatu.

Doamna Daniela Argatu a prezentat apoi câteva propuneri privind criteriile de acordare a gradației de merit pentru bibliotecarii școlari și universitari. S-a mai discutat despre creditele acordate pentru participarea membrilor la Conferințele ABR (audient - 5 credite; participare cu lucrare - 10 credite; organizator conferință - 15 credite).

3. Doamna trezorier L. Blascioc a prezentat raportul privind situația financiară a asociației și a enumerat membrii individuali și instituționali care au plătit cotizațiile pe anul 2014.

4. Mai departe, doamna Corina Apostoleanu a prezentat situația evidenței membrilor ABR, remarcând faptul că numărul membrilor a scăzut față de anul 2014.

5. Dl. prof. M.Regneală discută despre planificarea alegerilor teritorale, semnalând președinților de filiale urgentarea demersurilor pentru fixarea datelor. Acestea trebuie să fie programate până în luna mai.

6. Calendarul reuniunilor profesionale ale secțiunilor ABR este prezentat de doamna Claudia Lungu. Secțiunile au stabilit temele și datele reuniunilor la diferite biblioteci din București și din țară. Informațiile complete vor fi publicate pe site-ul ABR.

7. Diverse

Dl. prof. M. Regneală a adus în discuție programele de formare profesională a bibliotecarilor și a propus acreditarea acestora. Doamna Claudia Lungu se va ocupa de întreaga procedură.

Domnul I. Roman a venit cu propunerea ca următoarea ședință de Consiliu din luna iunie să se desfășoare în Judeţul Mureş. Consiliul a aprobat.

Consiliul a mai aprobat cheltuielile legate de editarea volumul II (Partea a doua) din Tratatul de biblioteconomie, deplasarea dlui. Președinte Mircea Regneală la o conferință din Italia și acordarea domnului bibliotecar Kiss Laszlo, preşedinte ABR Sf. Gheorghe,  a sumei de 120 $ în vederea înscrierii pe o perioadă de un an a ABR în International Association of School Librarianship (IASL).

 

Proces-verbal întocmit de Emilia Enache,

Secretar executiv ABR


 

Noutăți