Stimate colege și stimați colegi, membri ai ABR,

În urma propunerii pe care am înaintat-o conducerii Asociației Bibliotecarilor din România în cursul anului trecut și a aprobării Consiliului Director, începând cu nr. 1/2017 Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării/Romanian Journal of Library and Information Science (RRBSI) și-a modificat structura și modalitatea de publicare.

Astfel, revista nu va mai apărea în format tipărit, ci exclusiv electronic (e-only), ca publicație cu acces deschis, putând fi consultată gratuit de către toți cei interesați, la adresa http://www.rrbsi.ro. Pentru a controla calitatea articolelor, toate contribuțiile propuse spre publicare vor fi supuse procesului de recenzare (peer-review) de tip double-blind, care asigură atât autorului, cât și recenzorilor anonimatul necesar unei evaluări obiective.

Periodicitatea RRBSI rămâne trimestrială, dar numerele nu vor mai avea profil tematic.

În scopul de a asigura vizibilitatea și circulația pe plan internațional a conținutului publicat, dar și pentru a ușura procesul de editare, foarte consumator de timp și de efort în cazul articolelor publicate în paralel în română și engleză (modelul anterior), revista va publica exclusiv contribuții redactate în limba engleză.  

Date fiind istoria și direcțiile de dezvoltare similare ale bibliotecilor din sud-estul Europei, revista se va orienta spre publicarea unor studii privind teoria și practica bibliotecară din țările care aparțin acestei arii geografice, fără însă a exclude și abordarea altor teme. RRBSI va căuta să publice atât cercetări originale, cât și articole de sinteză, puncte de vedere, opinii, comentarii sau recenzii de carte.

Referitor la etapele pe care le-am parcurs până acum în acest efort de reconfigurare a revistei, dorim să vă informăm că în această perioadă:

- a fost achiziționat de către ABR domeniul dedicat rrbsi.ro;

- a fost instalat programul de management al publicațiilor Open Journal System pe un server gestionat de Softlink;

- s-a operat migrarea conținutului încărcat (provizoriu) pe site-ul rrbsi.kosson.ro pe site-ul www.rrbsi.ro;

- a fost încărcată integral arhiva revistei (2005-2016) - http://www.rrbsi.ro/index.php/rrbsi/issue/archive (toate numerele anterioare ale revistei sunt disponibile acum cu text integral);

- au fost elaborate instrucțiunile pentru autori - http://www.rrbsi.ro/index.php/rrbsi/about/submissions;

-  a fost reconfigurată componența colegiului de redacție - http://www.rrbsi.ro/index.php/rrbsi/about/editorialTeam;

- s-au făcut demersuri pentru obținerea de contribuții în vederea redactării numerelor 1 și 2 ale revistei.

În același timp, din cauza unor dificultăți tehnice și logistice legate de găzduirea site-ului rrbsi.ro și de migrarea conținutului de pe site-ul provizoriu, până în prezent ne-am aflat în imposibilitatea (obiectivă) de a lansa revista în noul său format. Ne cerem scuze pentru această întârziere și estimăm că în scurt timp vom fi în măsură să anunțăm apariția nr. 1/2017 al RRBSI. Considerând acest an drept unul de tranziție, vom face toate eforturile ca începând de anul viitor toate numerele RRBSI să apară la termenele firești (nr. 1 - 1 martie,  nr. 2 – 1 iunie, nr. 3 – 1 septembrie, nr. 4 – 1 decembrie).   

Dorim, în același timp, să vă invităm să ne transmiteți propunerile dumneavoastră de contribuții științifice pentru viitoarele numere ale revistei. În acest scop, vă invităm să vă înregistrați pe site-ul revistei completând formularul disponibil la adresa http://www.rrbsi.ro/index.php/rrbsi/user/register. După crearea contului de utilizator, veți putea încărca în sistem articolele pe care doriți să le propuneți spre publicare și/sau veți putea contribui în calitate de recenzor la evaluarea manuscriselor transmise de alți autori, dacă editorii vor apela la dumneavoastră în acest scop și dacă vă veți da acordul. În cazul în care doriți să publicați în RRBSI, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile pentru autori și să respectați întocmai cerințele privind modul de redactare și prezentare a manuscriselor (http://www.rrbsi.ro/index.php/rrbsi/about/submissions).

De asemenea, vă rugăm să ne ajutați să popularizăm site-ul RRBSI, aducându-l în atenția cât mai multor persoane potențial interesate de a citi sau de a contribui cu articole la viitoarele numere ale revistei.

În încheiere, dorim să mulțumim Consiliului Director al ABR, companiei Softlink, care s-a oferit să găzduiască gratuit site-ul revistei, și domnului Nicolaie Constantinescu (Comunitatea Kosson), care a făcut eforturi deosebite pentru a asigura funcționarea acestuia la parametri normali.

 

Cu considerație,

Prof. univ. dr. Angela Repanovici, Universitatea Transilvania din Brașov

Lector univ. dr. Robert Coravu, Universitatea din București

Editori, Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării/Romanian Journal of Library and Information Science

 

 


 

Noutăți