În perioada 6-7 noiembrie 2017 am participat la seminarul „Strategii de promovare a lecturii”, găzduit de Institutul Goethe din Bucureşti, organizat în parteneriat ANBPR-ABR-ABRM, alături de alte peste 20 de persoane, bibliotecari din România şi Republica Moldova, dar și colaboratori ai Goethe Institut din țară, care activează în biblioteci publice, interesate de mijloacele moderne de impulsionare a consumului de carte și a campaniilor de lectură.

Invitatul special al acestei ediții a fost doamna Sigrid Fahrer, care ne-a împărtășit aspecte privind campaniile de lectură derulate de „Stiftung Lesen” (Fundația pentru Lectură din Germania -  https://www.stiftunglesen.de/meta/englisch/). Seminarul s-a axat mai ales pe dezvoltarea de strategii pentru implementarea unor campanii de promovare a lecturii cu potențial de aplicare la nivel național.

Din partea ABR, ca partener al Goethe Institut în organizarea acestui atelier, au participat șase reprezentanți.

Scopul acestui seminar a fost prezentarea unor metode și strategii moderne de realizare a campaniilor pentru promovarea lecturii, integratoare a noilor tehnologii, echipamente și aplicații media.

Programul a cuprins:

Ziua I:

  • Prezentarea campaniilor de promovare a lecturii organizate în bibliotecile publice din România și Republica Moldova, analiză realizată și susținută de doamna Corina Apostoleanu, din care s-a desprins concluzia că deși promovarea lecturii constituie una dintre prioritățile activității bibliotecilor publice din România și Republica Moldova, iar activitățile sunt variate și inovative, nu există o strategie la nivel național de promovare a lecturii, aceasta fiind suplinită, atât cât este posibil, de activitatea și implicarea asociațiilor profesionale (sursa: Apostoleanu, Corina. Promovarea lecturii în bibliotecile din România și Republica Moldova. Prezentare Office PowerPoint, noiembrie, 2017).
  • Doamna Claudia Popescu de la Biblioteca Județeană „George Barițiu” din Brașov a prezentat un exemplu de complementaritate a metodelor clasice și a celor care implică noile media în campaniile de promovare a lecturii prin intermediul App „iZiLit” - prima aplicație românească pentru telefoane mobile care promovează lectura în rândul tinerilor sub forma unor recomandări zilnice de lectură din literatura română contemporană (https://xfactorapp.com/aplicatie-mobile-pentru-android-si-ios-izilit-biblioteca-judeteana-brasov/).
  • Doamna Valentina Roman, reprezentând Asociația „Curtea Veche”, care își propune să contribuie activ și real la dezvoltarea societății pe termen lung prin educație și încurajarea lecturii în România (sursa: https://www.facebook.com/pg/AsociatiaCurteaVeche/about/?ref=page_internal) a prezentat Festivalul Național de promovare a lecturii „Narativ” în cadrul căruia copiii sunt puși în situația de a îmbina literatura cu arta plastică desfășurând activități în atelierele organizate alături de voluntari ai Asociației „Curtea Veche”.
  • Activitățile incluse în programul primei zile de seminar au cuprins apoi prezentarea susținută de doamna dr. Sigrid Fahrer de la Fundația Lesen din Mainz, Germania, o fundație înființată în anul 1988 a cărui obiect de activitate îl constiuie accesul la lectură și de promovare a lecturii în Germania. Folosind strategia „Prevenția e cea mai bună metodă de stimulare a lecturii”, Fundația implementează la nivel național, cu implicarea autorităților, a asociațiilor profesionale, a caselor editoriale și a agenților economici programul de formare a deprinderilor de lectură de la debutul în viață „Start în lectură” (https://www.lesestart.de/fileadmin/PDFs/Mehrsprachige_Materialien/01_Lestart_Rat2013_rumaen_75dpi.pdf), ce se continuă pe grupe de vârstă cu alte strategii aplicate la nivel național, printre care subliniez campaniile de lectură cu voce tare sau „Își fac cadou o poveste” derulată cu prilejul Zilei Mondiale a Cărții. Sloganul Fundației „Calea către o țară a celor ce citesc” ilustrează cel mai bine activitatea sa.
  • A doua parte a programului din această zi a fost dedicată atelierului de lucru pentru realizarea activităților de lobby pentru campaniile de stimulare a lecturii în România. Au fost prezentate mai întâi strategii și abordări ale Fundației Lesen în activitatea de lobby pentru promovarea lecturii, după care participanții au fost invitați să lucreze și să prezinte propriile propuneri de lobby pentru promovarea lecturii la nivel național, aplicând competențele dobândite în urma activității derulate la seminar. Astfel, cursanții au format cinci grupe de lucru (constituite din persoane provenind din tipuri de biblioteci diferite) și au realizat câte o propunere de campanie de lobby pentru promovarea lecturii aplicabilă la nivel național sau care ar avea potențial să se extindă la nivel național pe care le-a prezentat ulterior în fața colegilor. Atelierul de lucru a constituit un spațiu propice ideilor și schimburilor de bună practică, dar și de colaborare pentru viitoare campanii.

Ziua a II-a:

  • Cea de-a doua zi a fost dedicată lecturilor digitale: context, exemple, idei creative și proactive. Activitatea a pornit de la ideea transmisă de doamna Sigrid Fahrer conform căreia procentul celor care citesc nu a scăzut, de fapt, așa cum se afirmă cel mai des, ci s-a modificat exponențial, împărțindu-se între cititul cărților tradiționale și lectura digitală. Fapt remarcat, de altfel și de bibliotecarii prezenți, pe baza statisticilor întocmite cu prilejul diferitelor raportări efectuate la bibliotecile din care provin.
  • A fost prezentat contextul în care se realizează lectura digitală, s-au discutat strategii de lectură hipermedia și strategiile promovate de bibliotecari pentru a conduce la înțelegerea textului lecturat în format digital prin aprofundare și la exploatarea potențialului de stimulare a lecturii pe care cititul digital îl are asupra tinerilor. De asemenea, s-a insistat asupra faptului că mediul digital poate fi folosit ca liant între generații.
  • Au fost prezentate exemple de aplicații digitale pentru lectură, precum și criteriile de selecție și de evaluare a ofertelor de lectură digitală în funcție de adaptarea la grupurile țintă, adecvarea la situația concretă; tehnica disponibilă; protecția copiilor și a tinerilor în contactul cu mediile moderne; gradul de interacțiune și formatul multimedia. Apoi au fost prezentate exemple de lectură cu voce tare cu ajutorul aplicațiilor digitale, cititul în internet, activități de bricolaj sau creative cu ajutorul suporturilor mediatice, aplicații pentru creat povești, aplicații pentru călătorii virtuale care pot avea rolul de a-i transforma pe consumatori în producători.
  • La finalul activității cursanții au realizat povești, recomandări de lectură, acțiuni de promovare a lecturii, utilizând diferitele echipamente și aplicații prezentate în exemplele anterioare, pe care le-au împărtășit apoi colegilor.
  • Seminarul s-a încheiat cu evaluarea cursului, a cursanților și a lectorilor.

Seminarul s-a bazat pe aplicații practice. Documentația pentru aplicații a fost transmisă în format electronic tuturor participanților.

Am rămas cu o impresie plăcută în urma acestui seminar. Lectorii au fost profesioniști și bine pregătiți, de asemenea interpreții. Cursul a fost prezentat într-un format atractiv, a fost foarte interesant, actual, constructiv, interactiv și eficient. 

Mulțumesc Asociației Bibliotecarilor din România pentru că mi-a oferit posibilitatea de a participa la acest seminar și îmi exprim speranța și dorința de a aplica competențele dobândite aici, în proiectele și campaniile derulate în viitor pentru promovarea lecturii.

Totodată, precizez că acest seminar a adus împreună bibliotecari din diferite tipuri de biblioteci sau din domenii de activitate care au legătură cu lectura. Grupul a fost prin urmare eterogen prin apartenență, dar omogen prin comportamentele manifestate. Mi-a făcut o deosebită plăcere să cunosc colegi din întreaga țară și din Republica Moldova, mijlocitori ai cuvântului scris, animați de aceeași dorință, aceea de a construi o „țară a celor ce citesc”, dacă se poate fără granițe fizice. Am interacționat plenar și am legat prietenii. Discuţiile au fost însuflețite, au vizat aspecte legate de abordări ale lecturii, practici culturale și educaționale, de proiecte viitoare posibil comune.

Se cuvine totodată să adresez mulțumiri calde conducerii și personalului Bibliotecii Institutului Goethe din București, care s-au dovedit a fi gazde extrem de amabile şi agreabile, condiţiile de cazare şi de lucru fiind, de asemenea, foarte bune.

Recomand cu convingere oricărui potențial viitor participant să participe la aceste seminarii fără ezitare.

  

 

Bibliotecar-documentarist, prof. Dumitru Camelia

Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare

 


 

Noutăți