Pentru persoane fizice: 5 lei/lună = 60 lei/an.

Taxă de înscriere: 4 lei (se plăteşte o singură dată, la înscriere)

Pentru instituţii:

  • Biblioteci naţionale şi biblioteci centrale universitare - 50 lei/lună = 600 lei/an
  • Biblioteci universitare, biblioteci specializate şi biblioteci publice - 30 lei/lună = 360 lei/an
  • Biblioteci şcolare - 10 lei/lună = 120 lei/an

Denumire entitate nonprofit: Asociaţia Bibliotecarilor din România

Cod fiscal: 10211897

Adresa: str. Boteanu, nr. 1, București

Cont bancar (IBAN): RO02RNCB0090000508350001 – BCR

 
Cotizația instituțională poate să acopere și cotizația de membru ABR pentru un număr egal cu jumătatea sumei încasate instituțional:
 
Biblioteci naționale și Biblioteci centrale universitare: 5 persoane (5*60 lei/an = 300 lei - 1/2 din 600 lei)
Biblioteci unversitare + Biblioteci publice + Biblioteci specializate: 3 persoane (3*60 lei/an = 180 lei - 1/2 din 360 lei)
Biblioteci școlare: 1 persoană (1*60 lei/an = 60 lei - 1/2 din 120 lei)
 
Selecția membrilor ABR care vor fi scutiți de plata cotizației anuale, va fi efectuată de Consiliul Director al filialei, în funcție de gradul de implicare al membrilor respectivi în activitatea asociației la nivelul filialei. 
 

 

Noutăți