Stimaţi colegi,

Încă o data tuturora LA MULŢI ANI!

Anul 2011, conform Statutului ABR, va fi anul alegerilor pentru toate organele de conducere ale asociaţiei. Planul alegerilor, votat la adunarea trimestriala a Consiliului din decembrie, va fi următorul:

1. ianuarie - 15 februarie - membrii ABR vor opta, daca doresc, pentru una din secţiunile asociaţiei. Un membru va putea face parte dintr-o singura secţiune. Totalitatea membrilor ABR care au optat pentru o secţiune formează comitetul permanent al acesteia. Preşedinţii de filiale au obligaţia de a solicita tuturor membrilor ABR din filiala pe care o conduc să aleagă din ce secţiune vor sa facă parte aceştia şi să transmită lista cu opţiuni (conform tabelului anexat – fişier „Tabel 1”) până la data de 15 februarie, prin e-mail, la secretariatul ABR (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) (a nu se insista la cei care nu doresc sa facă parte din nicio secţiune sau care nu răspund la prima solicitare).

2. 1 - 15 februarie - se primesc candidaturi pentru funcţiile de preşedinte şi secretar de secţiune. "Dosarul" candidaţilor - care va fi transmis electronic, la secretariatul ABR - va cuprinde un CV al candidatului şi un plan managerial al secţiunii pentru următorii patru ani, în cazul candidaţilor la funcţia de preşedinte de secţiune, respectiv un CV al candidatului, în cazul candidaţilor la funcţia de secretar al secţiunii. Secretariatul ABR va anunţa numele candidaţilor înscrişi pentru fiecare funcţie şi va face publice documentele transmise de aceştia.

3. 15 februarie - 1 martie - membrii secţiunii vor vota câte unul dintre candidaţii la funcţia de preşedinte, respectiv secretar, transmiţându-şi opţiunea, prin e-mail sau în altă formă scrisă, preşedintelui de filială. La data de 1 martie, preşedintele filialei are obligaţia de a transmite la secretariatul ABR (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) un centralizator cu opţiunile membrilor filialei, conform tabelului anexat (fişier „Tabel 2”). În cazul în care nu există candidaturi depuse, membrii secţiunii vor vota un preşedinte, respectiv un secretar aleşi din rândul membrilor comitetului permanent actual al secţiunii (din care fac parte inclusiv preşedinţii, vicepreşedinţii şi secretarii). Componenţa comitetelor permanente actuale se găseşte pe site-ul ABR, la adresa http://www.abr.org.ro/sectiuni.html.

4. 1 - 15 martie - se primesc candidaturi pentru funcţiile de preşedinte, secretar şi membru al  biroului de coordonare pentru fiecare dintre cele cinci diviziuni ABR. Conform Statutului ABR, biroul de coordonare al unei diviziuni este compus din preşedinte, secretar şi 3 membri. Candidaţii la funcţia de preşedinte al diviziunii vor transmite la secretariatul ABR un CV şi un plan managerial al diviziunii pentru următorii patru ani, iar candidaţii la celelalte funcţii vor transmite doar un CV. Secretariatul ABR va anunţa numele candidaţilor înscrişi pentru fiecare funcţie şi va face publice documentele transmise de aceştia.

5. 15 martie – 1 aprilie - Membrii diviziunilor (care sunt organizate în funcţie de tipul de bibliotecă) vor vota câte unul dintre candidaţii la funcţia de preşedinte, secretar şi membru, transmiţându-şi opţiunea, prin e-mail sau în altă formă scrisă, preşedintelui de filială. La data de 1 aprilie, preşedintele filialei are obligaţia de a transmite la secretariatul ABR (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) un centralizator cu opţiunile membrilor filialei, conform tabelului anexat (fişier „Tabel 3”).

6. Martie - iunie - se vor organiza alegeri locale în fiecare filială. Preşedinţii de filiale vor lua legătura cu membrii Consiliului de conducere care răspund de filiala respectiva şi vor stabili împreună cu aceştia ziua şi ora organizării alegerilor. Programările alegerilor şi rezultatele acestora vor fi transmise secretariatului asociaţiei.

7. Septembrie - alegerile vor fi validate de Adunarea Generală, care va alege preşedintele, secretarul general, trezorierul, ceilalţi membri ai Consiliului de conducere şi membrii Comisiei de cenzori.

În toate situaţiile incerte, consultaţi Statutul ABR.

NU EZITATI A MA CONSULTA PENTRU ORICE NELAMURIRE.

TOATE DATELE LEGATE DE ALEGERI VOR FI COMUNICATE LA SECRETARIATUL ABR (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Mult succes!
Prof. univ. dr. Mircea Regneală

image Tabel centralizator – înscriere ca membru al unei secţiuni ABR (36.5 kB)

pdf Tabel centralizator – înscriere ca membru al unei secţiuni ABR (39.5 kB)

pdf Tabel centralizator – înscriere ca membru al unei secţiuni ABR (35.5 kB) {jcomments on}


 

Noutăți