În timpul Conferinţei de la Iaşi din perioada 9-11 septembrie 2015, au avut loc alegeri în Asociaţia Bibliotecarilor din România.

 

STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ

 

Consiliul director 17 membri

Repartizarea proporţională a membrilor Consiliului Director

6 persoane – şcolare

6 persoane – universitare

3 persoane – naţionale/academice

1 persoană – publice

1 persoană – specializate

 

Total: 17 membri ai Consiliului Director

 

Repartizare stabilită în conformitate cu Statutul ABR,

Art. 27, alin. (2), lit. a, b şi c

“(2) Consiliul Director este format din:

a. președinte, secretar general și trezorier, aleși prin votul Adunării Generale, care alcătuiesc conducerea operativă a asociației;

b. cinci vicepreședinți, validaţi de Adunarea Generală, fiecare reprezentând câte una dintre diviziunile ABR;

c. nouă membri, aleşi proporţional cu numărul membrilor înscrişi în asociație, dar cel puţin un membru pe diviziune, indiferent de numărul membrilor diviziunii.”

 

Conducere operativă

Preşedinte

Dr. Adriana Szekely, BCU Cluj

Tel.: 0264 597092 / 0745 357 080

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secretar general

Petruţa Voicu, Biblioteca Naţională a României

Tel: 0749 152105

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trezorier

Cristina Ungur, Biblioteca UMF “I. Haţieganu” Cluj-Napoca

Tel.: 0766 377380 / 0750 774212

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Vicepreşedinţi

Daniela Argatu (CCD Suceava)

Tel.: 0748 847062

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dorina Bălan, Biblioteca Județeană ”V.A. Urechea” Galați

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Denise Crînganu (Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară Măgurele)

Tel.: 021 4042300/3701; Mobil: 0729.648.159

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Claudia Lungu (Biblioteca Naţională a României)

Tel.: 021 315 2265

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mioara Voncilă (Biblioteca Universitară Galaţi)

Tel.: +40 336 130 132 / +40 722505496

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Membri

Laura Andrei, Casa Corpului Didactic ”Spiru Haret” Iași

Tel.: 0740 202731

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Roxana Grigorescu, CCD Galaţi

Tel.: 0236 414749

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oana Jianu, CCD Bacău

Tel.: 0234 517874

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bogdan Jugănaru, Biblioteca Academiei Române

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

László Kiss, Biblioteca Liceului Teoretic „Mikes Kelemen”, Sfântu Gheorge

Tel.: 0267 351342

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Agneta Lovasz, Biblioteca Politehnica Timișoara

E-mail: agnetaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ivona Olariu, Biblioteca Centrală Universitară Iaşi

Tel.: 0232 201151

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cristina Pârvu, Biblioteca Universităţii ”Lucian Blaga” Sibiu

Tel.: 0269.44.60.77/0756 51 29 53
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stela Stănoiu, CCD “SIMION MEHEDINŢI” VRANCEA

Tel.: 0237 223372

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Comisia de cenzori

Mihai Constantinescu

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aurelia Mircescu

Tel.: 021 3142434/1017

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Alice Oprea, Biblioteca Centrală Universitară Bucureşti

Tel.: 021 312 0661/243

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Supleanţi

Carmen Leocadia Pesantez Pozo

Tel.: 021 3131605/286

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ionela Simula, Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” din Constanța

Telefon: 0341 405800

 

STRUCTURĂ PROFESIONALĂ

Secţiuni

 

Achiziţii şi dezvoltarea colecţiilor

Preşedinte: Nicoleta Rahme, Biblioteca Naţională a României

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secretar: Carmen Pavel BCU Iaşi, Biblioteca Centrală Universitară Iaşi

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Biblioteca şi societatea

Preşedinte: Corina Apostoleanu

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secretar: Robertino Duvalmă

 

Cartea veche. Conservare. Restaurare

Preşedinte: Petruţa Voicu, Biblioteca Naţională a României

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secretar: Oana Păcurariu, Biblioteca Naţională a României

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Catalogare, clasificare, indexare

Preşedinte: Aurelia Mircescu, Biblioteca Naţională a României

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secretar: Anca Haţapuc, BCU Iaşi

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Comunicarea documentelor şi împrumut interbibliotecar

Preşedinte: Camelia Boca, Biblioteca Centrală Universitară Iaşi

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secretar: Ionela Burz, Biblioteca Universităţii din Oradea

 

Cultura informaţiei

Preşedinte: Angela Repanovici, Universitatea „Transilvania” Braşov

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secretar: Robert Coravu (ABR)

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Informatizare. Digitizare

Preşedinte: Marinela Covaci, Biblioteca Naţională a României

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secretar: Elena Larisa Bârzu, Biblioteca Academiei Române Filiala Iaşi

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Legislaţie de bibliotecă şi perfecţionare profesională

Preşedinte: Mihaela Vazzolla, Biblioteca Naţională a României

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secretar: Bogdan Popescu, Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" Bucureşti

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Periodice

Președinte: Moraru Violeta, Biblioteca Judeţeană ”V.A. Urechea” Galaţi

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secretar: Gabriela Jurubiţă, Universitatea din Bucureşti

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Profesori documentarişti

Preşedinte: Corina Stănilă, Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Secretar: Tatiana Marinela Rusu, CDI Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr" Sibiu
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Statistică şi evaluare

Ivona Olariu, Biblioteca Centrală Universitară Iaşi

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secretar: Catrina Caluian, Biblioteca Judeţeană "V.A. Urechia" Galaţi

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tehnici pedagogice în bibliotecă

Preşedinte: Carmen Leocadia Pesantez, Secţia B.P.N. "I.C. Petrescu", BCU Bucureşti

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secretar: Lăcrămioara Onea, Școala Gimnazială "George Enescu” Moinești

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Noutăți