PROCES-VERBAL

Încheiat la data de 7 septembrie 2017, cu ocazia întâlnirii Consiliului Director

al Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR)

cu preşedinţii secțiunilor profesionale

 

Întâlnirea a fost coordonată de președintele ABR, dr. Adriana Szekely, şi a avut loc la Biblioteca Universităţii Transilvania din Brașov.

La şedinţă au participat reprezentanţi ai secțiunilor profesionale ABR.

Se discută despre importanța schițării planurilor de activități pentru fiecare secțiune și despre eventualele probleme de comunicare sau de orice altă natură avute în acest an. Se propune dinamizarea acțiunilor pentru următorul an, și cum poate susține asociația aceste întâlniri prin rezolvarea diferitelor problemelor apărute, dacă este cazul.

Fiecare secțiune prezintă activitățile desfășurate până la această dată. După întâlnirile profesionale din primăvară se pot trage următoarele concluzii: s-a prezentat un număr mai restrâns de lucrări dar mult mai cuprinzătoare și la obiect, potrivite fiecărui domeniu; există persoane care se înscriu la aceste întâlniri cu lucrări și apoi nu mai vin; studenții de la Facultatea de Științe ale Informării și Documentării nu participă cu lucrări. Se insistă asupra respectării tipului de prezentare PechaKucha astfel încât cei cu lucrări să-și termine prezentările, iar la sfârșit să rămână timp și pentru discuții.

Există propuneri ca două sau mai multe secțiuni profesionale să se desfășoare simultan sau împreună, în colaborare, în București sau în țară, de tip workshop, mai interactiv.

Doamna președinte A. Szekely susține realizarea din timp a calendarului activităților pentru ca toate evenimentele să fie puse la punct și încurajează organizarea întâlnirilor comune dintre diviziuni și secțiuni. Din cele 12 secțiuni profesionale, nouă și-au stabilit programul pentru anul viitor, majoritatea ca locație se vor desfășura la București.

Se discută despre creșterea cotizației de la 2 lei pe lună la 5 lei. Există păreri pro și contra. Se va vota la Adunarea Generală.


 

Noutăți