PROCES-VERBAL

Încheiat pe 5 septembrie 2017

Cu ocazia şedinţei Consiliului Director, care a avut loc la

Biblioteca Universității Transilvania din Brașov

 

Ordinea de zi

  1. Situația financiară-cheltuielile și veniturile asociației. - Cristina Ungur
  2. Stadiul organizării celei  de-a  XXVIII-a  Conferinţe  Naţionale  a  ABR, Braşov, 2017 – dna  Simona  Clinciu, preşedinta  filialei  ABR Braşov şi  dna  Angela Repanovici,  coordonator local al conferinţei.
  3. Analiza dosarelor pentru premiile ABR de către comisiile desemnate.

La şedinţă au fost prezenţi următorii membri ai Consiliului Director:

Dr. Adriana Szekely - președinte

Cristina Ungur - trezorier

Petruța Voicu - secretar general

Dorina Bălan - vicepreşedinte

Claudia Lungu - vicepreşedinte

Mioara Voncilă - vicepreşedinte

Nicoleta Paula Butuza - membru

Oana Jianu - membru

Bogdan Jugănaru - membru

Laszlo Kiss - membru

Dr. Agneta Lovasz - membru

Dr. Ivona Olariu - membru

Laura Pascariu - membru

Cristina Pârvu - membru

Stela Stănoiu - membru

            Au absentat motivat dnele Daniela Argatu - vicepreşedinte și Denise Crînganu – vicepreşedinte. Au fost invitați dl prof. dr. Mircea Regneală, dna Angela Repanovici și dna Simona Clinciu.

 

1. Dna Cristina Ungur prezintă situația financiară a asociației din ultimele șapte luni ale acestui an. Veniturile asociației au fost din sponsorizări, 2%, vânzări cărți, taxă participare conferință. Cheltuieli: salarii, protocol, deplasări în țară și în străinătate, poștă, comisioane bancare, reeditarea Vol. I și II și editarea Vol. III din Tratatul de biblioteconomie, cotizații internaționale.

S-a remarcat numărul mare de persoane care și-au achitat taxa de participare prin virament bancar, lucru încurajat de toată lumea. Se aduc mulțumiri organizatorilor locali care au reușit să coopteze principalul sponsor al conferinței, firma Dexion. Alți sponsori: Softlink, Romdidac, Ebsco, E-nformation, IME, Cultware, Prior Media, Ex Libris, Lamserv, Dexion. La Raportul Comisiei de cenzori, care va fi prezentat la Adunarea Generală, este anexată și balanța de verificare a cheltuielilor, întocmită de contabilul asociației, dna Laura Radu. Au fost actualizate listele cu membrii cotizanți de la majoritatea filialelor. Se dorește o situație clară a tuturor persoanelor care fac parte din asociație. Persoanele care virează cotizația la bancă, în contul asociației sunt rugate să trimită pe adresa de mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. actele necesare (copie buletin, cererea către BCR) pentru a fi scutite de comisionul bancar de depunere în valoare de 4 lei.

2. Doamnele Repanovici și Clinciu prezintă stadiul organizării conferinței și a următoarelor evenimente care vor avea loc în această perioadă, la care sunt invitați toți participanții (vizite la biblioteci școlare din Brașov, expoziții, momente artistice).

3. Se trece la analiza dosarelor pentru premii. Acestea au fost trimise pe adresa asociației, în plicuri sigilate, pentru a fi deschise numai în fața comisiilor.

Comisiile de analiză a dosarelor au fost formate din: Daniela Argatu, Oana Jianu, Laura Pascariu – Diviziunea Biblioteci școlare (ca urmare a absenței dnei Daniela Argatu, Consiliul a aprobat înlocuirea în această comisie cu dl Laszlo Kiss); Dorina Bălan, Violeta Morar, Catrina Căluian – Diviziunea biblioteci publice; Claudia Lungu, Bogdan Jugănaru, Mihaela Dragu - Diviziunea biblioteci naționale; Mioara Voncilă, Ivona Olariu, Agneta Lovasz – Diviziunea biblioteci universitare. La Diviziunea biblioteci specializate nu s-a depus niciun dosar. Pentru premiul “Dan Simonescu”, comisia va fi formată din Cristina Pârvu, Petruța Voicu şi Mircea Regneală.

Comisiile s-au retras în săli diferite pentru deliberare. Câștigătorii vor fi anunțați la Adunarea Generală din data de 7 septembrie 2017.

Sedinţa s-a încheiat după ce s-a solicitat presedinţilor celor cinci comisii să întocmească procesele – verbale în urma analizei dosarelor şi să le depună la secretarul executiv ABR.


 

Noutăți