Comunicarea documentelor şi împrumutul interbiblio

Preşedinte:

Camelia Boca, Biblioteca Centrală Universitară Iaşi

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Telefon: 0232 265245

 

Secretar:

Ionela Burz, Biblioteca Universităţii din Oradea

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 0745005236

Proces-verbal secțiuni ABR: Comunicarea documentelor și Legislație de bibliotecă

Deschiderea lucrărilor este făcută de către doamna Adriana Danciu, organizatorul şedinţei de lucru a secțiunilor reunite ale A.B.R.: Secţiunea de Comunicare a documentelor şi Împrumut interbibliotecar cu tema ”Circulația documentelor – ieri, astăzi şi mâine” şi Secțiunea Legislaţie de bibliotecă şi perfecţionare profesională cu tema ”Evaluarea bibliotecarilor din Sistemul Național de Biblioteci”. Evenimentul s-a desfășurat sub genericul "Să fim mai aproape de carte prin legislaţie şi profesionalism", de la Biblioteca Facultății de Științe Tehnice, Medicale și Comportamentale din cadrul Universității "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu.

Read more: Proces-verbal secțiuni ABR: Comunicarea documentelor și Legislație de bibliotecă

Întâlnirea Secțiunilor Comunicarea documentelor și Legislație de bibliotecă

Stimați colegi,

Asociația Bibliotecarilor din România, în colaborare cu Biblioteca Facultății de Științe Tehnice, Medicale și Comportamentale din cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu organizează ședințele de lucru ale secțiunilor Comunicarea documentelor și împrumut interbibliotecar și Legislație de bibliotecă și perfecționare profesională, în data de 6-7 iunie 2018.

Întâlnirea va avea loc la Târgu-Jiu, la Universitatea „Constantin Brâncuși”, Calea Eroilor, nr. 30, sediul fostului Rectorat.

Cele două secţiuni vor avea următoarele teme: Secţiunea Comunicarea documentelor şi împrumut interbibliotecar - Circulația documentelor – ieri, astăzi şi mâine, Secțiunea Legislaţie de bibliotecă și perfecționare profesională - Evaluarea bibliotecarilor din Sistemul Național de Biblioteci.

Moderatori:      

Camelia Boca - Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, președinte al secţiunii Comunicarea documentelor și împrumut interbibliotecar

Mihaela Vazzolla - Biblioteca Națională a României, președinte al secţiunii Legislație de bibliotecă și perfecționare profesională

Lucrările ce vor fi prezentate în cadrul secțiunilor pot fi transmise prin email până la data de 2 iunie 2018, pe adresele Camelia Boca - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., pentru secțiunea Comunicarea documentelor și împrumut interbibliotecar și Mihaela Vazzolla - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., pentru secțiunea Legislație de bibliotecă și perfecționare profesională.

Pentru detalii privind organizarea evenimentului vă rugăm să vă adresați doamnei Adriana Simona Danciu, tel. 0760873123 sau 0721443020, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vă așteptăm cu drag!

Plan de acţiuni al Secțiunii Comunicarea Documentelor şi Împrumut Interbibliotecar

 

 • Aprilie 2017, ședinţă de lucru cu tema: Problematica Împumutului interbibliotecar în contextul actual (locul de desfăşurare: o bibliotecă universitară care va fi anunţată ulterior)
 • Aprilie 2017, şedinţă de lucru pentru reglementarea regulamentului naţional de Împrumut Intrebibliotecar (locul de desfăşurare se va anunţa ulterior)
 • Mai 2017, întâlnire cu colegii din Republica Moldova pentru discutarea problemelor şi legislaţiei de împrumut interbibliotecar (locul de desfăşurare se va anunţa ulterior)
 • Septembrie 2017, Braşov, şedinţa organizată în cadrul Conferinţei naţionale care va dezbate tematica stabilită în cadrul ședinţelor de lucru.

Raport de activitate al Secţiunii Comunicarea documentelor și împrumut interbibliotecar

Raport de activitate

2016

Secţiunea Circulaţie şi Împrumut Interbibliotecar

Preşedinte secţiune Camelia Boca

 • S-au organizat două şedinţe de lucru: la Biblioteca Universităţii din Baia Mare (14 aprilie 2016) şi la Biblioteca Universităţii din Galaţi (19 mai 2016). În cadrul acestora s-au prezentat următoarele lucrări:

 

Read more: Raport de activitate al Secţiunii Comunicarea documentelor și împrumut interbibliotecar

Proces-verbal al secţiunii Comunicarea documentelor și împrumut interbibliotecar

Proces-verbal

Încheiat astăzi, 7 septembrie 2016

 

Moderator: Camelia Boca, Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi

În deschidere, doamna Camelia Boca, preşedintele secţiunii Comunicarea Documentelor şi Împrumut Interbibliotecar îşi exprimă bucuria revederii echipei şi mulţumeşte gazdelor.

Conform programului anunţat, prima prezentare a fost a doamnei Irena Ioana Brodoceanu de la Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi ” cu titlul  Accesibilitatea personalor cu nevoie speciale în biblioteci.

Read more: Proces-verbal al secţiunii Comunicarea documentelor și împrumut interbibliotecar

Proces-verbal al Secţiunii Comunicarea documentelor şi Împrumut interbibliotecar Galați

În deschidere, Doamna Mioara Voncilă, director al Bibliotecii Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi dă cuvântul Doamnei Camelia Boca, preşedinta Secţiunii de Comunicarea Documentelor şi Împrumut Interbibliotecar, care mulţumeşte pentru găzduire şi motivează scopul acestei şedinţe din data de 19.05.2016. Având în vedere faptul că problemele financiare din biblioteci împiedică participarea colegilor la aceste întâlniri foarte utile în domeniul împrumutului interbibliotecar, s-a propus soluţia organizării mai multor şedinţe de lucru în zone diferite ale ţării pentru a ne putea întâlni cât mai mulţi şi pentru a găsi soluţii la problemele pe care le avem toţi. Invitaţiile la aceste şedinţe au fost adresate colegilor din ambele asociaţii încercând astfel o unire a acestora având la bază problematica împrumutului interbibliotecar şi a Relaţiilor cu Publicul. Doamna Camelia Boca începe prezentarea cu o dare de seamă în legătură cu participarea sa la cea de a 14-a Conferinţă Internaţională IFLA a secţiunii de ILL şi DD, din 1-3 octombrie 2015 (Istanbul, Turcia), prima participare românească la aceste conferinţe. Titlul conferinţei (Resource Sharing at the Crossroads) a avut în vedere folosirea în comun a resurselor existente în orice bibliotecă pentru diminuarea costurilor. Cei 240 de participanţi din toată lumea au abordat tematici diverse, fiecare participant expunând chestiuni din propria ţară.

 

Read more: Proces-verbal al Secţiunii Comunicarea documentelor şi Împrumut interbibliotecar Galați

Proces-verbal al Secţiunii Comunicarea documentelor şi Împrumut interbibliotecar Baia Mare

Cuvântul de deschidere a Şedinţei de Comunicarea Documentelor şi Împrumut interbibliotecar din data de 14.04.2016, desfaşurată în sediul Bibliotecii Centrului Universitar Nord din Baia Mare, îl are doamna Laura Varga, bibliotecar la Biblioteca Centrului Universitar de Nord, care dă cuvântul domnului prof. univ. dr. Gavril Ardelean, Prorector al acestei universităţi. Urmează apoi domnul ing. Ioan Câmpean, director al Bibliotecii Universităţii Tehnice Cluj Napoca care spune, citez: "Ar fi cazul să ne întâlnim cu toate universităţile din ţară, să punem la punct împrumutul interbibliotecar. Aştept propuneri de colaborare."

 

Read more: Proces-verbal al Secţiunii Comunicarea documentelor şi Împrumut interbibliotecar Baia Mare

Proces-verbal al Secţiunii Comunicarea documentelor şi împrumut interbibliotecar

PROCES-VERBAL,

încheiat astăzi, 09.09.2015,

la Secțiunea de Comunicarea documentelor şi împrumut interbibliotecar

din cadrul Conferinței Naționale a ABR

 

În deschidere, ia cuvântul dna Preşedintă Camelia Boca prezentând discursul de deschidere a lucrărilor pe secțiuni, apoi urmează prezentarea lucrarilor.

 

Read more: Proces-verbal al Secţiunii Comunicarea documentelor şi împrumut interbibliotecar

Proces-verbal al Secțiunii de Comunicare a Documentelor și Împrumut Interbibliotecar

Proces-verbal întocmit astăzi, 07.05.2015,

la Ședința de lucru a Secțiunii de Comunicare a Documentelor și Împrumut Interbibliotecar,

care a avut loc la București, Biblioteca Națională a României

 

În deschidere, dna Camelia Boca o invită pe dna Director a Bibliotecii Naționale să ia cuvântul. Se pune problema cerințelor foarte mari ale cititorilor și imperioasa nevoie a bibliotecarului de a le satisface.

 

Read more: Proces-verbal al Secțiunii de Comunicare a Documentelor și Împrumut Interbibliotecar

Proces-verbal al Secțiunii de Comunicare a Documentelor și Împrumut Interbibliotecar

Proces verbal al Secțiunii de Comunicare a Documentelor și Împrumut Interbibliotecar,

desfașurată la Suceava cu tema

"Biblioteca și bibliotecarul în societatea cunoașterii: realități și tendințe"

încheiat astăzi, 24.04.2015

 

I. Deschiderea ședinței

Dna Despina Rotaru, Biblioteca Universității Suceava, ia cuvântul în deschiderea lucrărilor, apoi dă cuvântul dnei Camelia Boca, președinta Secțiunii de Comunicare a Documentelor și Împrumut Interbibliotecar. În discursul său, dna Camelia Boca mulțumește gazdelor pentru ospitalitate și apreciază ideea desfacerii ședințelor, în vederea participării cât mai multor bibliotecari (o ședință are loc în zona Moldova, respectiv la Suceava și o alta care va avea loc la București, la Biblioteca Națională a României).

 

Read more: Proces-verbal al Secțiunii de Comunicare a Documentelor și Împrumut Interbibliotecar

Dare de seamă

Dare de seamă a activităţii

Secţiunii de Circulaţie şi Împrumut Interbibliotecar

din perioada 2011-2015

Preşedinte secţiune Camelia Boca

 

- Număr de şedinţe: (4 - la conferinţe şi 5 şedinţe de lucru: Piteşti, Oradea, Galaţi, Suceava, Bucureşti)

- Număr total de participanţi: 362

- Între 2 ședinţe diferite s-a observat o creştere între 20-30 % a împrumuturilor interbibliotecare

- Probleme dezbătute:

 • Recuperarea publicaţiilor
 • Deontologia Relaţiilor cu publicul
 • Modalităţi de atragere a publicului la lectură
 • Legislaţia Împrumutului Interbibliotecar
 • Problematica Împrumutului Interbibliotecar
 • Agenţi nocivi în mediile de bibliotecă
 • Ameninţarea acestor agenţi nocivi
 • Modalităţi de apărare împotriva lor

 

Read more: Dare de seamă

Proces-verbal al Secțiunii de Comunicarea Documentelor şi Împrumut Interbibliotecar

Proces-verbal asupra întâlnirii

Secțiunii Comunicarea Documentelor şi Împrumut Interbibliotecar,

Conferința Națională ABR, Cluj-Napoca, 3 septembrie 2014

 

Deschiderea Secţiunii Comunicarea Documentelor şi Împrumut Interbibliotecar, pe tema: Bibliotecile. Acces Deschis la Educaţie şi Cultură a fost făcută de preşedinta secţiunii, dna. Camelia Boca (BCU Iaşi), prin prezentarea activităţilor desfăşurate în perioada care a trecut de la Conferinţa ABR precedentă. S-au prezentat pe scurt problemele dezbătute la întâlnirea de lucru de la Galaţi şi s-a comentat faptul că, deşi pentru şedinţele celorlaltor secţiuni s-a atribuit un timp de 2 ore, secţiunea Comunicarea Documentelor şi Împrumut Interbibliotecar trebuia să-şi termine şedinţa de lucru după numai 90 minute, deoarece majoritatea participanţilor doreau să participe la următoarea întâlnire. În plus, au fost incluse în program câteva lucrări fără aprobarea coordonatorului secţiunii, modificându-se astfel planul iniţial.

Read more: Proces-verbal al Secțiunii de Comunicarea Documentelor şi Împrumut Interbibliotecar

Intâlnirea Secțiunii de Circulaţie şi Împrumut Interbibliotecar

Intâlnirea Secțiunii de Circulaţie şi Împrumut Interbibliotecar din cadrul Asociației Bibliotecarilor din România, va avea loc în perioada 8, 9 mai 2014 la Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi.Tema generală: IN CĂUTARE DE SOLUŢII LA PROBLEMELE COMUNE DE CIRCULAŢIE (întârzieri, recuperare de publicaţii, deontologie) ŞI DE IMPRUMUT INTERBIBLIOTECAR (legislaţie, surse de informare)In cadrul acestei întâlniri vă propunem urmatoarele lucrări ca punct de pornire pentru dicuţiile ulterioare:

Read more: Intâlnirea Secțiunii de Circulaţie şi Împrumut Interbibliotecar

Proces verbal al Secțiunii Comunicarea documentelor şi Împrumut interbibliotecar

Proces verbal,

încheiat astăzi 5 septembrie 2013

Deschiderea Secţiunii Comunicarea Documentelor şi Împrumut Interbibliotecar, pe tema: În Bibliotecă. Cunoaştere, Cercetare, Cultură a fost făcută de preşedinta secţiunii, dna. Camelia Boca (BCU Iaşi) prin prezentarea programului stabilit încă de la şedinţa de lucru care a avut loc la Biblioteca Universităţii Piteşti. Cu această ocazie s-au trecut în revistă problemele discutate la întâlnirile comisiei din anul anterior dar şi problematica apărută pe parcursul anului anterior.

Datorită faptului că structura de conducere a Comisiei este incompletă, domna Camelia Boca a susţinut alegerea unui secretar (persoana aleasă anterior nemaiparticipând la activităţile comisiei). S-au cerut propuneri din partea participanţilor (prezenţă: 12 persoane). S-a făcut o singură nominalizare: doamna Ionela Burz de la Biblioteca Universităţii din Oradea. S-a suspus la vot deschis această nominalizare. 10 voturi PENTRU şi 2 ABŢINERI. Prin urmare, doamna Ionela Burz a fost aleasă secretarul comisiei Comunicarea Domunentelor şi Imprumut Interbibliotecar, întregind astfel structura Biroului executiv al comisiei.

Read more: Proces verbal al Secțiunii Comunicarea documentelor şi Împrumut interbibliotecar

Intâlnirea Secțiunii Comunicare și împrumut interbibliotecar

Intâlnirea Secțiunii "Comunicare și împrumut interbibliotecar" va avea loc la Pitești, în cadrul Bibliotecii Universității din Pitești, pe 24 mai 2013, în aceiași perioadă cu a VI-a ediție a PROBIB .

Temele propuse sunt:

 1. Deontologie de bibliotecă
 2. Studii de caz
 3. Relații cu publicul în biblioteci
Page 1 of 2
 

Noutăți