Proces verbal,

încheiat astăzi 5 septembrie 2013

Deschiderea Secţiunii Comunicarea Documentelor şi Împrumut Interbibliotecar, pe tema: În Bibliotecă. Cunoaştere, Cercetare, Cultură a fost făcută de preşedinta secţiunii, dna. Camelia Boca (BCU Iaşi) prin prezentarea programului stabilit încă de la şedinţa de lucru care a avut loc la Biblioteca Universităţii Piteşti. Cu această ocazie s-au trecut în revistă problemele discutate la întâlnirile comisiei din anul anterior dar şi problematica apărută pe parcursul anului anterior.

Datorită faptului că structura de conducere a Comisiei este incompletă, domna Camelia Boca a susţinut alegerea unui secretar (persoana aleasă anterior nemaiparticipând la activităţile comisiei). S-au cerut propuneri din partea participanţilor (prezenţă: 12 persoane). S-a făcut o singură nominalizare: doamna Ionela Burz de la Biblioteca Universităţii din Oradea. S-a suspus la vot deschis această nominalizare. 10 voturi PENTRU şi 2 ABŢINERI. Prin urmare, doamna Ionela Burz a fost aleasă secretarul comisiei Comunicarea Domunentelor şi Imprumut Interbibliotecar, întregind astfel structura Biroului executiv al comisiei.

După rezolvarea problemelor administrative, s-a trecut la desfaşurarea propriu-zisă a şedinţei:

Prezentarea lucrărilor:

  1. Dr.Vasile Deac, Ionela Buz, Camelia Boca: Programul de carantină biblioteconomică (internă, regională, naţională şi internaţională) a documentelor şi locaţiilor de bibliotecă – între moft şi deziderat profesional.
  2. Emilia Pop, Recuperarea publicaţiilor prin Programul de bibliotecă Libtersy 3 - conform Legii bibliotecilor: studiu de caz.
  3. Camelia Boca, Când? Unde? Cum? (Întârzieri, pierderi, fidelizare, Împurmut intrebibliotecar).

După prezentarea fiecărei lucrări au avut loc dezbateri pe tema lucrărilor, luând cuvântul Danciu Luminiţa, Bălan Ovidiu, Corina Florea, Corina Pop, Titus Bădic, Cristina Rusu, Nicoleta Tudor). Au avut loc discuţii aprinse pe marginea primei lucrări, referitoare la condiţiile din unele biblioteci, la posibilităţiile de transmitere a unor publicaţii infestate de la o biblioteca la alta prin Imprumutul intrebibliotecar (şi nu numai) şi a soluţiilor prosibile. La cea de a doua lucrare, discuţiile s-au axat mai mult pe legea care stă la baza recuperării publicaţiilor pierdute sau a celor întârziate.

S-au discutat şi unele probleme apărute în activitatea de Împrumut interbibliotecar din anul anterior şi a legislaţiei din domeniu. S-a subliniat necesitatea cunoaşterii şi aplicării acesteia de către toate bibliotecile solictante şi furnizoare, pentru a nu perturba această activitate.

În finalul şedinţei, s-a conturat un plan de lucru pentru perioada următoare care urmează a fi nuanţat prin consultarea membrilor care nu au putut fi prezenţi la şedinţă. S-a decis şi stabilirea şedinţei următoare tot prin aceeaşi metodă.

La finalul şedinţei, în sală erau prezente 28 de persoane (Biblioteca Universităţii Oradea, Biblioteca Academiei Române, filiala Iaşi, Biblioteca Universităţii Craiova, Biblioteca Universităţii Galaţi, Universitatea Timişoara, Biblioteca Universităţii Petroşani, Biblioteca Universităţii Piteşti, Biblioteca UMF Iaşi, Biblioteca USAMV Cluj-Napoca, C.N. Teodor Neş Salonta Jud. Bihor, Biblioteca UMF Tg.Mureş, Biblioteca Universităţii Braşov, BCU Iaşi, Biblioteca Judeţeană Oradea, UTCB.).

 

Cuvântul de încheiere a fost facut de d-na Camelia Boca, B. C. U. Mihai Eminescu, Iaşi, care mulţumeşte gazdelor şi persoanelor prezente pentru utilul schimb de idei.

A consemnat,

Titus Bădic


 

Noutăți