Proces-verbal asupra întâlnirii

Secțiunii Comunicarea Documentelor şi Împrumut Interbibliotecar,

Conferința Națională ABR, Cluj-Napoca, 3 septembrie 2014

 

Deschiderea Secţiunii Comunicarea Documentelor şi Împrumut Interbibliotecar, pe tema: Bibliotecile. Acces Deschis la Educaţie şi Cultură a fost făcută de preşedinta secţiunii, dna. Camelia Boca (BCU Iaşi), prin prezentarea activităţilor desfăşurate în perioada care a trecut de la Conferinţa ABR precedentă. S-au prezentat pe scurt problemele dezbătute la întâlnirea de lucru de la Galaţi şi s-a comentat faptul că, deşi pentru şedinţele celorlaltor secţiuni s-a atribuit un timp de 2 ore, secţiunea Comunicarea Documentelor şi Împrumut Interbibliotecar trebuia să-şi termine şedinţa de lucru după numai 90 minute, deoarece majoritatea participanţilor doreau să participe la următoarea întâlnire. În plus, au fost incluse în program câteva lucrări fără aprobarea coordonatorului secţiunii, modificându-se astfel planul iniţial.

Din cauza timpului foarte scurt, lucrările au fost urmate de întrebări şi răspunsuri scurte, nemaifiind timp pentru dezbaterile obişnuite.

Lurările prezentate au fost următoarele:

  1. Modalităţi de optimizare a serviciilor de împrumut în BCU Cluj (dr. Adriana Syekely)
  2. Serviciile de HelpDesk – în sprijinul bibliotecarilor şi utilizatorilor (drd. Raluca Trifu)
  3. Comunicarea cu publicul prin intermediul noilor tehnologii (Ionela Buz)
  4. Biblioteca accesibilă studenţilor nevăzători (dr. Marian Pădure)
  5. Spre un  polimorfism al dialogului cultural cu cititorii (Doina Ghiţă)

 

S-au discutat apoi unele probleme apărute în activitatea de Împrumut Interbibliotecar din anul anterior şi a legislaţiei din domeniu. S-a subliniat necesitatea cunoaşterii şi aplicării acesteia de către toate bibliotecile solictante şi furnizoare, pentru a nu perturba această activitate.

În finalul şedinţei, s-a conturat un plan de lucru pentru perioada următoare care urmează a fi nuanţat prin consultarea membrilor care nu au putut fi prezenţi la şedinţă. S-a înaintat şi ideea de a organiza în anul următor două şedinte de lucru în zone diferite, în aşa fel încât să ne putem întâlni cu cât mai mulţi colegi, chiar şi cu aceia care nu au putut veni la şedinţele noastre de până acum, dar nici la Conferinţa de la Cluj. Aceste şedinţe urmează să dezbată legislaţia în domeniul Împrumutului Interbibliotecar şi problematica apărută în circulaţia documentelor din bibliotecile noastre (recuperarea publicaţiilor, servicii pentru cititori, împrumutul de publicaţii, etc.).

La finalul şedinţei, în sală erau prezente 31 de persoane (Biblioteca Universităţii Oradea, BCU Bucureşti, BCU Cluj, BCU Iaşi, CCD Satu Mare, Biblioteca Politehnicii Bucureşti, Biblioteca Universităţii Craiova, Biblioteca Universităţii Tehnice Iaşi, Biblioteca Liceului M. Kelemen din Sf. Gheorghe, Biblioteca Universităţii Petroşani, Biblioteca ASE, etc.)

Cuvântul de încheiere a fost făcut de d-na Camelia Boca, B.C.U. Mihai Eminescu, Iaşi, care mulţumeşte gazdelor şi persoanelor prezente pentru utilul schimb de idei.

A consemnat,

Titus Bădic

 

Au participat:

1. Camelia Boca-BCU Iaşi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Crina Roy- BCU Carol I Bucureşti This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Titus Bădic – Biblioteca Universităţii din Oradea This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Rodica Mitoiu – BCU Bucureşti This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Mihaela Grigorie – Biblioteca Universităţii din Craiova This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. Mariana Falup – BCU L. Blaga Cluj-Napoca This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Ştefania Mazilu - BCU Carol I Bucureşti This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8. Ana Isvoranu - Biblioteca Universităţii din Craiova This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9. Ionela Burz - Biblioteca Universităţii din Oradea This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. Marian Pădure – UBB Cluj-Napoca

11. Raluca Trifu – BCU Cluj-Napoca This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12. Mariana Ianuş – Biblioteca Universităţii Tehnice Iaşi

13. Camelia Dumitru – CCD Satu Mare

14. Laśzló Kiss – Liceul Teoretic Mikes Kelemen Sfântul Gheorghe

15. Adriana Simona Danciu – Universitatea C. Brâncuşi Târgu-Jiu

16. Adriana Cristian – Biblioteca Centrală, Universitatea Politehnica Bucureşti

17. Luminiţa Danciu – Biblioteca Universităţii din Petroşan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18. Denis Georgeta Cobzaru – Bibilioteca Centrală a Academiei de Studii Economic

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19. Ana-Iolanda Brumaru - Bibilioteca Centrală a Academiei de Studii Economic

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20. Felicia-Aurora Ionescu - Bibilioteca Centrală a Academiei de Studii Economic

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Noutăți