Proces verbal al Secțiunii de Comunicare a Documentelor și Împrumut Interbibliotecar,

desfașurată la Suceava cu tema

"Biblioteca și bibliotecarul în societatea cunoașterii: realități și tendințe"

încheiat astăzi, 24.04.2015

 

I. Deschiderea ședinței

Dna Despina Rotaru, Biblioteca Universității Suceava, ia cuvântul în deschiderea lucrărilor, apoi dă cuvântul dnei Camelia Boca, președinta Secțiunii de Comunicare a Documentelor și Împrumut Interbibliotecar. În discursul său, dna Camelia Boca mulțumește gazdelor pentru ospitalitate și apreciază ideea desfacerii ședințelor, în vederea participării cât mai multor bibliotecari (o ședință are loc în zona Moldova, respectiv la Suceava și o alta care va avea loc la București, la Biblioteca Națională a României).

 

II. Prezentarea lucrărilor

1. Dna Despina Rotaru, Biblioteca Universității Suceava, prezintă lucrarea cu titlul "Împrumutul interbibliotecar și liberul acces la informații". Discuțiile după prezentarea lucrărilor se axează pe un caz concret: La A.S.E. București, o publicație în format electronic este solicitată de către un utilizator în vederea studierii unui articol din acea publicație. Întrebarea care se pune este, daca utilizatorului îi poate fi onorată comanda sau se încalcă Legea copyright-ului. Dna Camelia Boca precizează că nu se scanează mai mult de 10% dintr-o publicație, deci, Legea copyright-ului nu este încălcată. Se precizează că în cazul tezelor de doctorat, care sunt donate de autori bibliotecilor, acestea nu pot fi scanate sau xeroxate, dacă autorul nu este de acord cu acest fapt. Concluzia este că nu se comercializează ceea ce se primește din împrumutul interbibliotecar.

 

2. Dna Camelia Boca, BCU Iași prezintă lucrarea "Împrumutul interbibliotecar în BCU Iași". Întrebările referitoare la lucrare vin pe tema modalităților de plată a împrumutului. Dna Camelia Boca precizează că plata se poate face în mai multe moduri: voucher de patru sau opt euro, cupoane de răspuns internațional de la Poșta română sau transfer bancar, în ultimul caz comisioanele fiind foarte mari. De exemplu, la o taxă de zece euro, transferul bancar costă 20 de euro.

 

3. Dna Adriana Gherasim, Biblioteca Universității Suceava, prezintă lucrarea "Resurse electronice accesibile prin Biblioteca Universității Ștefan cel Mare, Suceava". Se discută apoi, avantajele și dezavantajele consorțiului ANELIS PLUS și în general, implicațiile tehnologiei și accesul la resursele electronice.

 

4. Dna Daniela Argatu, CCD Suceava, prezintă lucrarea "Dezvoltarea abilităților informaționale la bibliotecarii școlari". Concluzia desprinsă este aceea că răspândirea informației este în apanajul bibliotecarului pentru a satisface nevoia de informare. Se impune astfel, o cultură a informației și cunoașterea celor 33 de euro-competențe.

 

5. Dnul Ionuț Mocănița, Școala Gimnazială "I. Cantacuzino", prezintă lucrarea "Rolul bibliotecarului în era informațională". Reiese faptul că bibliotecarul stăpânește cartea dar și informațiile oferite de carte, iar biblioteca școlară acționează ca un psiholog în ceea ce privește alegerea și citirea cărților.

 

6. Drd. Ana Crăciunescu prezintă lucrarea "Tendințe și particularități în relația bibliotecar-doctorand". Se relevă rolul bibliotecarului în munca de elaborare a unei teze de doctorat și rolul bibliotecii.

 

Invitata de onoare în persoana profesorului universitar doctor Olimpia Mitric, Universitatea Suceava, prezintă cele 165 de manuscrisele descoperite și păstrate la Mănăstirea Dragomirna, județul Suceava, din Școala Anastasie Crimca, prezentându-se astfel tezaurul bibliofil al mănăstirii.

În incheiere gazdele mulțumesc participanților, iar dna Camelia Boca la rândul ei aduce mulțumiri gazdelor și remarcă multitudinea și calitatea lucrarilor prezentate.

 

Întocmit,

Lorica Luchian


 

Noutăți