PROCES-VERBAL,

încheiat astăzi, 09.09.2015,

la Secțiunea de Comunicarea documentelor şi împrumut interbibliotecar

din cadrul Conferinței Naționale a ABR

 

În deschidere, ia cuvântul dna Preşedintă Camelia Boca prezentând discursul de deschidere a lucrărilor pe secțiuni, apoi urmează prezentarea lucrarilor.

 

Lucrarea concepută de dna Rodica Mușat, Biblioteca Națională a României, cu titlul "Împrumutul la domiciliu, serviciu oferit de bibliotecile naționale europene" este prezentată de Covalciuc Stelian, BCU Iași, deoarece autoarea lipsește din motive obiective. În lucrare este studiată problema împrumutului la domiciliu în Suedia, Finlanda, Olanda, Austria, Cehia, Elveția, Spania, Republica Moldova și Estonia. Dna Camelia Boca consideră că este foarte util de știut care dintre bibliotecile naționale din strainătate împrumută la domiciliu, pentru împrumutul interbibliotecar, care este o formă de împrumut la domiciliu, pentru că va fi mai facil un împrumut interbibliotecar de la o astfel de bibliotecă decât  de la o bibliotecă națională care nu împrumută la domiciliu.

Dna Adriana Ulita, BCU Timișoara prezintă lucrarea Împrumutul interbibliotecar - beneficii, condiții și tendințe. Se dezbate problema oferirii de informații digitizate. Dnul Deac Vasile intreabă dacă oferirea unor astfel de informații este legală, având in vedere Legea copyright-ului. Răspunsul vine din partea dnei Camelia Boca: Da, oferim informația utilizatorului care a solicitat-o si atât. Se concluzionează că acest lucru este la limita legii, dar digitizarea ajută prin a oferi informații oricui are nevoie.

Dna Boca lansează întrebarea cu privire la ce probleme sunt cu ILL-ul în țară. Dna Ionela-Florina Burz, Biblioteca Universității Oradea, ridică aceeași problemă, a documentelor electronice din cauza dreptului de proprietate, fiecare bibliotecă din țară interpretând astfel legea.

În calitate de președinte la Secțiunea de Comunicare a Documentelor si Împrumut Interbibliotecar, dna Camelia Boca prezintă darea de seamă de la sfârșitul mandatului: nouă ședințe de lucru, 362 persoane participante la ședințe. Ca o concluzie, în zonele unde s-au organizat ședințele de împrumut interbibliotecar, împrumutul interbibliotecar a crescut. Ca exemplu în Oradea, Pitești și Galați creșterea ILL-ului a fost de 20-30 %.

Problemele propuse spre rezolvare:

1. Să se elaboreze o listă cu bibliotecile din România care fac împrumut interbibliotecar și în ce condiții;

2. Să se facă un singur tip de permis la toate bibliotecile, permis care se poate viza oriunde are acces utilizatorul;

3. Să se întocmească un ghid de împrumut interbibliotecar;

4. Să se folosească în împrumutul interbibliotecar și fondurile din bibliotecile specializate, de exemplu fondurile din Biblioteca Băncii Naționale. Se propune o întâlnire cu reprezentanții acestor biblioteci, pentru a se facilita demersul;

5. O mai bună promovare a ILL.

Alegerea președintelui și a secretarului Secțiunii Comunicarea Documentelor si Împrumut Interbibliotecar.

Se propun două persoane care să numere voturile: Adriana Ulita, BCU Timișoara și Luchian Lorica, BCU Iași.

Pentru funcția de presedinte dnul Deac Vasile, Biblioteca Universității Oradea propune pe dna Camelia Boca, pentru funcția de președinte și pe dna Ionela-Florina Burz, pentru funcția de secretar. În unanimitate de voturi propunerile sunt acceptate.

În încheiere, se lansează problema locului unde se va organiza sedința din următorul an, loc care va fi comunicat ulterior membrilor sectiunii si celor interesati.

 

Întocmit,

Lorica Luchian


 

Noutăți