Proces-verbal

Încheiat astăzi, 7 septembrie 2016

 

Moderator: Camelia Boca, Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi

În deschidere, doamna Camelia Boca, preşedintele secţiunii Comunicarea Documentelor şi Împrumut Interbibliotecar îşi exprimă bucuria revederii echipei şi mulţumeşte gazdelor.

Conform programului anunţat, prima prezentare a fost a doamnei Irena Ioana Brodoceanu de la Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi ” cu titlul  Accesibilitatea personalor cu nevoie speciale în biblioteci.

Lucrarea expune normele de acces în bibliotecă, normele de expunere a cărţilor sau modul de amenajare a spaţiilor unei biblioteci care are utilizatori cu nevoi  speciale. În cadrul lucrării se fac recomandări pentru îmbunătăţirea serviciilor de bibliotecă adresate persoanelor cu nevoi speciale, în special pentru cele cu problem de vedere.

În urma prezentării, au urmat o serie de expuneri de situaţii din teritoriu şi o concluzie generală precum că nu toate bibliotecile sunt acoperite tehnic pentru a face faţă unor situaţii cu utilizatorii cu nevoi speciale dar cu un efort minim se poate amenaja o singură zonă spre care să fie directionați acești utilizatori.

Ce de-a doua lucrare prezentată a fost a colegei Mihaela Popescu de la Biblioteca Centrală a Universitatii Politehnica din Timișoara, lucrare intitulată Utilizatori şi servicii de inovare în bibliotecile universitare tehnice.

Prezentarea a început cu definirea unor termeni precum inovaţie şi servicii inovatoare, apoi printr-o prezentare propriu-zisă a serviciilor oferite de Biblioteca Centrală a Universităţii Politehnica Timișoara printre care se regăseşte sala de studiu 24 din 24, restituirea documentelor 24/24, sala de studiu pentru grupuri ce poate fi unită cu o altă sală pentru grupurile mai mari, mesele inteligente unde un grup de 8 utilizatori se interconectează la acelaşi ecran pentru proiectele de grup. În lucrare se prezintă şi concluziile unui studiu aplicat cu ajutorul  chestionarelor asupra a 113 respondenţi despre nevoile şi aşteptările acestora privind biblioteca.

În urma prezentarii s-au facut aprecieri pozitive la adresa clădirii şi a serviciilor oferite de BUPT.

Doamna Ionela Burz de la Biblioteca Universităţii din Oradea a prezentat cea de-a treia lucrare a secţiunii, cu titlul Împrumutul interbibliotecar – noi tendinţe.

Lucrarea abordează problemele sensibile ale acestei activităţi respectiv împrumutul cărţilor din Depozitul Legal sau a Tezelor de doctorat. Se fac propuneri pentru schimbarea regulamentului national privind ILL-ul. Printre altele se ajunge şi la discuţii privind colaborarea cu Biblioteca Academiei Române, colaborare care nu prea există din cauza unor reguli de funcţionare deloc prietenoase a serviciului de ILL oferit de B.A.R.

În urma prezentării se discută probleme şi soluţii sau tehnici de reducere a costurilor de ILL, respectiv a transportului coletelor prin Posta Română. Se enunţă practici personale ale unor colegi, practici ce presupun asumare personală de ordin financiar de către cei ce se ocupă de ILL.

Se doreşte ca ABR-ul să devină o voce în negocierile cu Poşta Română şi sa-şi unească forţele cu cei de la ANBPR în acest sens.

Ultima lucrare susţinută, dar nu cea mai puţin importantă, este a doamnei Nicoleta Corpaci, şef la Comunicarea documentelor în cadrul Bibliotecii Naţionale a României. Lucrarea se intitulează Servicii de bibliotecă – Studiu de caz: Serviciul Comunicarea Colecţiilor din B.N.R.

În prezentare sunt enunţate sălile de lectură şi serviciile oferite în fiecare sală în parte. Lucrarea atinge şi noţiuni din Legea Copy-right-ului fapt ce duce la discuţii pe această temă.

Timpul alocat acestor prezentări şi dezbateri s-a dovedit a fi scurt iar în final se fac propuneri pentru următoarea întâlnire. Întâlnirea se doreşte a fi într-o locaţie astfel încât colegii din ILL să fie părtaşi la discuţiile constructive din cadrul secţiunii. Se doreşte ca în viitoarea şedinţă să se lucreze la un nou regulament cadru privind serviciul de ILL.

Întocmit,

Adriana Ulita


 

Noutăți