Raport de activitate

2016

Secţiunea Circulaţie şi Împrumut Interbibliotecar

Preşedinte secţiune Camelia Boca

 • S-au organizat două şedinţe de lucru: la Biblioteca Universităţii din Baia Mare (14 aprilie 2016) şi la Biblioteca Universităţii din Galaţi (19 mai 2016). În cadrul acestora s-au prezentat următoarele lucrări:

 

 

 

- Succintă prezentare a celei de a XIV-a Conferinţe a secţiunii ILL/DD a IFLA, Camelia Boca

- Prezentare a KOHA, Mioara Voncilă

- Reguli de bază în Împrumutul Intrebibliotecar. Camelia Boca

- Istoricul C.U.N.B.M., Laura Varga

- Statistica Împrumutului Interbibliotecar la Biblioteca Judeţeană din Baia Mare, Alina Lemnean

- Împrumutul interbibliotecar în Biblioteca Universităţii din Baia Mare, Gabriela Both

- Problematica serviciului de periodice la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Monica Costea

- Împrumutul Intrebibliotecar – noi tendinţe, Ionela Burz

- Serviciile oferite de Biblioteca Universităţii din Suceava, Anişoara Budui

 • La şedinţa organizată în cadrul Conferinţei Naţionale a ABR (Timişoara, 6, 7 septembrie 2016) s-au prezentat următoarele lucrări:

- Accesibilitatea persoanelor cu nevoi special în bibliotecă

- Utilizatori şi servicii inovatoare în bibliotecile universitare tehnice, dr. Mihaela Popescu

- Împrumutul interbibliotecar – noi tendinţe, Ionela Burz

- Servicii de Comunicare a colecţiilor în Biblioteca Naţională a României – studiu de caz, Nicoleta Corpaci

- Număr total de participanţi la cele trei şedinţe: 115 (bibliotecari din biblioteci universitare, şcolare, publice, din Baia Mare, Galaţi, Iaşi, Suceava, Oradea, Cluj Napoca, Timişoara, Bucureşti şi de la Biblioteca Naţională a României)

-  Probleme dezbătute:

 • Recuperarea publicaţiilor
 • Deontologia Relaţiilor cu publicul
 • Modalităţi de atragere a publicului la lectură
 • Legislaţia Împrumutului Interbibliotecar
 • Problematica Împrumutului Interbibliotecar
 • Agenţi nocivi în mediile de bibliotecă
 • Ameninţarea acestor agenţi nocivi
 • Problemele generate de creşterea tarifelor poştale
 • Problematica împrumutului publicaţiilor din  Depozitul Legal

- Probleme propuse spre rezolvare:

 • întocmirea unei liste la nivel naţional cu bibliotecile participante la sistemul de Împrumut interbibliotecar cu condiţiile fiecăreia
 • întocmirea unui regulament de Împrumut intrebibliotecar
 • întocmirea unei liste cu reguli de Împrumut Intrebibliotecar
 • o mai bună promovarea a Împrumutului intrebiotecar
 • găsirea unei modalităţi de diminuare a costurilor de transport internaţional

 

Noutăți