Deschiderea lucrărilor este făcută de către doamna Adriana Danciu, organizatorul şedinţei de lucru a secțiunilor reunite ale A.B.R.: Secţiunea de Comunicare a documentelor şi Împrumut interbibliotecar cu tema ”Circulația documentelor – ieri, astăzi şi mâine” şi Secțiunea Legislaţie de bibliotecă şi perfecţionare profesională cu tema ”Evaluarea bibliotecarilor din Sistemul Național de Biblioteci”. Evenimentul s-a desfășurat sub genericul "Să fim mai aproape de carte prin legislaţie şi profesionalism", de la Biblioteca Facultății de Științe Tehnice, Medicale și Comportamentale din cadrul Universității "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu.

Domnul Prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Tehnice, Medicale şi Comportamentale Prof. univ. dr. ing. Cătălin-Gabriel Iancu, salută invitaţii şi prezintă date referitoare la specializările şi la studenţii care frecventează Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu.

Doamna Adriana Danciu prezintă, la rândul ei, date despre Biblioteca Facultății de Științe Tehnice, Medicale și Comportamentale din cadrul Universității "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu şi apoi oferă cuvântul doamnei Camelia Boca, preşedinte al Secţiunii de Comunicarea documentelor şi Împrumut interbibliotecar, care mulţumeşte pentru găzduire şi apreciază efortul organizatorilor.

Doamna Mihaela Vazzolla, preşedinte al Secţiunii de Legislaţie şi perfecţionare profesională salută audienţa şi speră că, la sfârșitul lucrărilor, prin schimbul de idei şi prin prezentarea unor cazuri concrete, toți participanții la lucrările secțiunii vor beneficia de un plus de informație.

De la Biblioteca Naţională, domnul Florin Proţiuc prezintă lucrarea ”Împrumutul interbibliotecar la Biblioteca Naţională”, de unde reies avantajele asigurate de acest serviciu, dar şi problemele aferente. Se subliniază importanţa respectării legislaţiei şi a regulilor impuse, pentru buna funcţionare a împrumutului interbibliotecar. Acesta este punctul de pornire al unor discuţii pe marginea regulamentului de Împrumut interbibliotecar aplicat în diferite biblioteci din ţară.

Doamna Mihaela Vazzolla face o paralelă între Regulamentele de evaluare ale Bibliotecii Naţionale, bibliotecilor universitare şi bibliotecilor judeţene. Evaluarea activităţii bibliotecarilor se face pe baza fişei de post şi se discută, în detaliu, acest subiect. Indiferent de regulamentul și procedurile aprobate, pentru toate tipurile de biblioteci, evaluarea performanțelor trebuie să reprezinte aprecierea obiectivă a activității personalului prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de evaluare stabilite pentru o anumită perioadă cu rezultatele obținute în mod efectiv. Intervenţia domnişoarei Adriana Boruna evidenţiază importanţa obiectivelor specifice dar şi a celor generale pentru o evaluare obiectivă şi corectă.

O altă temă supusă discuției a vizat problema promovării, și se precizează că, în conformitate cu Ordonanţa 286/23.03.2011, şeful de serviciu face un referat către manager, se formează o comisie de promovare din trei membri care propun, fiecare, câte trei subiecte deschise. Astfel, rezultă nouă subiecte din care candidatul îşi poate alege unul. Se precizează că aceste subiecte trebuie să se refere la activitatea din cadrul departamentului în care lucrează candidatul, nu din alt departament, pentru că promovarea este pe post. Există situații în care această ordonanță este ignorată şi instituțiile organizează concursuri pentru promovarea pe o treaptă superioară, diferenţa fiind că subiectele sunt din toate domeniile biblioteconomiei şi aici pot participa mai multe persoane, chiar şi din afara bibliotecii, dacă îndeplinesc condiţiile impuse.

Se discută despre formarea Comisiei Naţionale a Bibliotecarilor, gestionată de Ministerul Culturii şi Identității Naționale și nevoia ca această comisie să susțină schimbarea Legii bibliotecilor. În aceeaşi ordine de idei, unirea celor două asociaţii profesionale A.B.R. şi A.N.B.P.R. ar putea fi un prim pas.

Se dezbate problema recuperării publicaţiilor în diverse tipuri de biblioteci şi mijloacele folosite pentru identificarea metodelor de recuperare.

La finalul lucrărilor se discută despre gestionarea, păstrarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, subiect de actualitate după intrarea în vigoare a Regulamentului General European privind Protecția Datelor, din 25 mai a.c. Se propune includerea acestui subiect pe ordinea de zi a unei viitore întâlniri.

 

Întocmit,

Lorica Luchian

 


 

Noutăți