PROCES VERBALÎncheiat astăzi, 22 noiembrie 2012, în cadrul întâlnirii Diviziunii biblioteci şcolare şi CDI, care s-a desfăşurat la Biblioteca Pedagogică Naţională ,,I.C.Petrescu” Bucureşti.

Tema întâlniri a fost legată de dezbaterea privind propunerile de modificare a Legii bibliotecilor.

Întâlnirea a reunit 70 de specialişti din biblioteci şcolare, biblioteci ale caselor corpului didactic, Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Pedagogică Naţională ,,I.C.Petrescu” Bucureşti, reprezentanţi ai Asociaţiei Bibliotecarilor din România etc.

 

 

 

 

Au fost prezenţi: doamna Lupu Valentina – preşedinte Diviziunii biblioteci şcolare, Carmen Pesantez – directorul BPN şi preşedinte Secţiunii tehnici pedagogice în bibliotecă şi alţi membri ai Consiliului de conducere al ABR. Din partea Bibliotecii Naţionale au fost prezente: Claudia Lungu şi Tabita Chiriţă – de la Biblioteca Naţională, Raluca Man, redactor şef la  Revista Biblioteca.

Deşi au fost invitaţi de la presă şi alţii specialişti din domeniu, nu au fost prezenţi la dezbatere.

În cadrul întâlnirii doamna Daniela Argatu a prezentat propunerile de modificare a Legii bibliotecilor, primite din ţară. Acestea au fost centralizate şi trecute pe capitole şi articole corespunzătoare în lege, de către dumneaei.

A fost dezbătut fiecare articol din lege, care făcea referire la biblioteca şcolară, personalul din biblioteci, dar şi alte articole care interesează activitatea Centrelor de Documentare şi Informare.

Au fost discuţii aprinse în ceea ce priveşte includerea Centrelor de Documentare şi Informare în lege. Argumentele pro au fost că în aceste structuri infodocumentare lucrează bibliotecari şi că ele includ şi biblioteca şcolară.

Argumentele contra au fost că în unele dintre acestea lucrează profesori documentarişti, care sunt cadre didactice şi nu fac parte din categoria de personal inclusă în legea bibliotecilor. Pe termen scurt sau mediu se pare că vor lucra doar profesori documentarişti.

S-au făcut diverse propuneri de modificare a unor articole, care după îndelungi dezbateri au fost formulate şi inserate în lege.

Dezbaterea a durat 4 ore. Spre finalul acesteia a fost prezent şi domnul profesor Mircea Regneală - preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din România.

Documentul final cu modificările propuse la Legea bibliotecilor se află în atasament.

Consiliul de conducere al ABR aduce mulţumiri tuturor celor care au contribuit la formularea de propuneri pentru modificarea Legii bibliotecilor, tuturor celor care au fost prezenţi la Bucureşti pentru dezbatere şi Bibliotecii Pedagogice Naţionale care a organizat evenimentul.

 

Întocmit,

Stela Sebe – secretar Diviziunea biblioteci şcolare

 


 

Noutăți