STIMAŢI COLEGI,

După alegerile teritoriale, suntem în faza alegerilor pentru DIVIZIUNI (etapă care se va încheia pe data de  13 iulie).

Iată ce prevede Statutul ABR, referitor la diviziuni:

Art. 21

În cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din România funcţionează diviziuni specializate pe tip de bibliotecă, după cum urmează:

a. diviziunea bibliotecilor naţionale;

b. diviziunea bibliotecilor universitare;

c. diviziunea bibliotecilor specializate;

d. diviziunea bibliotecilor publice;

e. diviziunea bibliotecilor şcolare.

Art. 22

(1) Organul de conducere al Diviziunii este Biroul de Coordonare, alcătuit dintr-un președinte, un secretar şi trei membri, aleşi pe o perioadă de patru ani, dintre membrii diviziunii respective şi validaţi de Adunarea Generală a ABR. Preşedinţii Diviziunilor îndeplinesc concomitent funcţiile de vicepreşedinţi ai ABR şi sunt membri de drept ai Consiliului Director al Asociaţiei.

(2) Biroul de Coordonare al Diviziunii elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Director al ABR strategii, programe şi proiecte specifice tipului de bibliotecă pe care îl reprezintă. După validarea acestora de către Adunarea Generală, ele devin parte integrantă a Planului de activităţi al ABR.

(3) Diviziunile ABR se reunesc cel puţin o dată pe an".

Preşedinţii de filiale sunt rugaţi să-i informeze pe membrii ABR din filială să voteze candidatul din Diviziunea din care fac parte, după ce i-au studiat dosarul cu planul managerial, printr-un da sau nu. Astfel, bibliotecarii şcolari vor vota pentru Diviziunea Bibliotecilor Şcolare, cei universitari pentru Diviziunea Bibliotecilor Universitare etc. Voturile se transmit, prin e-mail, Secretarului General, doamnei Corina Apostoleanu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), până la data 10 iulie 2015. Rezultatul voturilor va fi comunicat pe data de 13 iulie.

În cele ce urmează, veţi lua cunoştinţă de candidaturile trimise pentru fiecare funcţie din cadrul Diviziunilor. Înscrierile s-au încheiat la 30 iunie 2015. În ataşamente se află documentele solicitate fiecărui candidat la funcţia de preşedinte, pentru a participa la alegeri.

A. DIVIZIUNEA BIBLIOTECILOR NAŢIONALE

Candidaţi:

1. CLAUDIA LUNGU-preşedinte

Curriculum Vitae

Scrisoare de recomandare

Plan management

2. MIHAELA DRAGU-secretar

3. MIHAELA VAZOLLA- membru

4. ROBERTINO DUVALMĂ-membru

5. BOGDAN JUGĂNARU-membru

 

B. DIVIZIUNEA BIBLIOTECI UNIVERSITARE

Candidați:

1. ADRIANA SZEKELY–preşedinte

Curriculum Vitae

Scrisoare de recomandare

Plan management

2. CAMELIA STUMBEA-secretar

3. RALUCA TRIFU-membru

4. ŞTEFANIA MAZILU-membru

5. LENUŢA URSACHI-membru

 

C. DIVIZIUNEA BIBLIOTECILOR SPECIALIZATE

Candidați:

1. DENISE CRÎNGANU-președinte

Curriculum Vitae

Scrisoare de recomandare

Plan management

2. SIMONA ȘERBAN-secretar

3. VALERICA GRIGORE-membru

 

D. DIVIZIUNEA BIBLIOTECILOR PUBLICE

Candidaţi:

1. DORINA BĂLAN–preşedinte

Curriculum Vitae

Scrisoare de recomandare

Plan management

2. CORINA-MIHAELA APOSTOLEANU-secretar

3. AGNES ERICH-membru

4. VIOLETA MORARU-membru

5. FLORICICA APOSTOLESCU-membru

 

E. DIVIZIUNEA  BIBLIOTECI ŞCOLARE

Candidaţi:

1. DANIELA ARGATU–preşedinte

Curriculum Vitae

Scrisoare de recomandare

Plan management

2. STELA STĂNOIU-secretar

3. OANA JIANU-membru

4. LAURA ANDREI-membru

5. LASZLO KISS-membru


 

Noutăți