Încheiat astăzi, 16 mai 2017, cu ocazia desfășurării Întrunirii Diviziunii Biblioteci Publice a Asociației Bibliotecarilor din România (ABR).

Tema întâlnirii a fost: ROLUL BIBLIOTECII PUBLICE ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ.

Întrunirea a avut loc la sediul Bibliotecii Naționale a României din București, în Sala „Mircea Vulcănescu”, începând cu ora 13:00.

Au fost prezenți 16 colegi, reprezentând: Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Națională a României, Universitatea București. Facultatea de Litere. Departamentul de Științe ale Comunicării, Biblioteca Centrală a Universității Politehnica București, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați, Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași.

În deschidere, președinta Diviziunii Biblioteci Publice, Dorina Bălan, a adus în discuție semnificația anului 2017, desemnat Anul Internațional al Turismului Sustenabil pentru Dezvoltare de către Organizația Națiunilor Unite, în care sunt vizate ca obiective: creșterea economică durabilă și favorabilă incluziunii; incluziunea socială, ocuparea forței de muncă și reducerea sărăciei; utilizarea eficientă a resurselor, protecția mediului și schimbările climatice; valorile culturale, diversitatea și patrimoniul; înțelegerea reciprocă, pacea și securitatea.

În acest context, a fost discutat rolul Bibliotecii publice în conformitate cu Legea bibliotecilor, care spune că bibliotecă publică este o bibliotecă de tip enciclopedic pusă în slujba unei comunităţi locale, care asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără  deosebire de statut social sau  economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religie ori naţionalitate, dar și redefinirea misiunii şi atribuţiilor acesteia. Astfel, pentru a răspunde în mod concret cerinţelor tot mai diverse ale utilizatorilor, incluziunii sociale a lor în ceea ce privește dezvoltarea competențelor în domeniul informațiilor, asigurării unui spaţiul al întâlnirii şi al petrecerii timpului liber, inclusiv pentru persoanele care trăiesc fără adăpost și pentru cele refugiate s-au dat exemple de bune practici, adoptate de bibliotecile care s-au confruntat cu aceste probleme.

S-a amintit că Grupul de lucru privind liniile directoare pentru serviciile de bibliotecă pentru persoanele care trăiesc fără adăpost a lansat invitația de revizuire a proiectul Ghidului pentru serviciile de bibliotecă pentru persoanele care trăiesc fără adăpost, iar Comitetul Permanent pentru Bibliotecile Publice al IFLA, care a avut o întâlnire intermediară la Sydney, în martie 2017, și-a stabilit ca principale obiective pentru 2016-2017:

  1. Sprijinirea sectorului prin schimbul de bune practici;
  2. Asigurarea accesului liber la informații și cunoștințe pentru comunitățile din întreaga lume care susțin procesul democratic, înțelegerea și bunăstarea;
  3. Crearea de oportunități pentru bibliotecile publice și bibliotecarii publici pe plan internațional, printr-o secțiune dedicată.

 În cadrul întrunirii, au fost prezentate următoarele lucrări:

  • Pe aripi de poveste – educație prin cultură, Catrina Căluian, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați;
  • Biblioterapia – terapia prin lectură, Iulia Lazăr, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați.

Atât noutățile expuse, cât și lucrările susținute au comportat discuții interactive pe marginea subiectelor tratate, au dezvoltat dezbateri și întrebări într-un cadru colegial și colocvial adecvat acestui tip de întrunire.

 

Președinte, 

Dorina Bălan 

Secretar,

Corina Apostoleanu                                                              

                                                                              

 


 

Noutăți