Diviziuni

Programul reuniunilor de primăvară ale diviziunilor şi secţiunilor profesionale ale ABR

PROGRAMUL reuniunilor Diviziunilor profesionale anuale ale ABR

Sesiunea de primavară 2015

Diviziune

Tema

Data

Locația

Contact

Biblioteci specializate

Depozite instituționale

20 mai 2015

Biblioteca IFIM (Măgurele)

Dr. Valerica Grigore

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Biblioteci şcolare şi ale CCD

 

Dezvoltarea competenţelor biblioteconomice în spiritul cooperării europene

(Conferinţa naţională a bibliotecarilor CCD)

18-19 mai 2015

CCD Ilfov, Brăneşti

 

 

Valentina Lupu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Carmen Pezantes

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Biblioteci Naționale

Instrumente bibliografice naționale

 

4 iunie 2015

Biblioteca Națională a României, Bucureşti

Claudia Lungu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PROGRAMUL reuniunilor Secțiunilor profesionale ale ABR

Sesiunea de primavară 2015


Secțiune

Tema

Data

Locația

Contact

Carte veche. Conservare. Restaurare

Procedura de clasare a documentelor de patrimoniu

21 aprilie 2015

Biblioteca Naționala a României, București

Petruța Voicu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dezvoltarea colecțiilor

Deselecția publicaţiilor în cadrul bibliotecilor școlare;

Estimarea prețului publicațiilor provenite din donații

24 aprilie 2015

Biblioteca Națională a României, București

Mioara Voncilă

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comunicarea Documentelor şi Împrumutul Interbibliotecar

Biblioteca şi bibliotecarul în societatea cunoaşterii: realităţi şi tendințe

(Secțiunea I)

24-25 aprilie 2015

 

Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare Suceava”

Daniela Argatu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Circulație și Împrumut Intrebibliotecar – conexiuni si probleme. Studii de caz

(Secțiunea II)

7-8 mai 2015

 

BibliotecaNațională a României, București

 

Camelia Boca

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Catalogare-Indexare

Ghidul național de indexare LivesRo

6-7 mai 2015

Biblioteca Națională a României,  București

Olga Beșchea

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tehnici pedagogice în biblioteci (secțiune şi diviziune)

 

Programe şi proiecte de formare profesională (în cadrul Conferinţei Naţionale a bibliotecarilor CCD)

 

18-19 mai 2015

CCD Ilfov, Brăneşti

 

Valentina Lupu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Carmen Pesantez

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informatizare. Digitizare

Catalogare partajată

6-7 mai 2015

Biblioteca Națională a României,

București

Dr. Doina Ostafe

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Periodice

Serviciul periodice între tradiţional si modern

14 mai 2015

Biblioteca Națională a României, București

Luminița Daniș

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cultura Informației

 

Cultura informației și sustenabilitatea mediului

22 mai 2015

Universitatea Transilvania, Colina Universității

Dr. Angela Repanovici

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Statistică

Noile standarde adoptate pe plan internaţional în statistica de bibliotecă - Standardul ISO 16439
Standardul ISO 11620

2 iunie 2015

Biblioteca ASE, Bucureşti

Dr. Ivona Olariu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Legislaţie de bibliotecã şi Pregãtire profesionalã

1. ABR şi principiile democraţiei asociative

2. Bibliotecile şi provocãrile lor

5 iunie 2015

Biblioteca Universitãţii din Petroşani/CCD Vâlcea

Luminiţa Danciu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Proces-verbal privind întâlnirea anuală a Diviziunii Biblioteci specializate din cadrul ABR

Proces-verbal

privind întâlnirea anuală a Diviziunii Biblioteci specializate

din cadrul ABR

În ziua de 23 mai 2013 s-a desfăşurat întâlnirea anuală a diviziunii Biblioteci specializate din cadrul ABR în localul Bibliotecii Naţionale de Fizică a Institutului Naţional pentru Fizică şi Inginerie Nucleară (IFIN-HH), din oraşul Măgurele, judeţul Ilfov.

Tema dezbaterii: “Accesul deschis şi resursele digitale”, precum şi locul întâlnirii pentru Diviziunea biblioteci specializate au fost stabilite la Conferinţa Naţională a ABR de la Galaţi din septembrie 2012.

La eveniment au participat 28 de invitaţi: bibliotecari şi cercetători ai institutelor de cercetare din Platforma Magurele.

Doamna Federica Rosetta, manager pentru accesul deschis de la editura Elsevier a prezentat  lucrarea cu titlul: Elsevier and Open Access. Editura Elsevier este un important furnizor de publicaţii seriale şi monografice, specializate pe două ramuri distincte: ştiinţă şi sănătate.  În cadrul diviziunii  “Ştiinţă şi tehnologie” sunt delimitate domenii de cercetare precum: fizică şi astronomie, matematică şi statistică, chimie, biologie etc., domenii de care sunt interesaţi, în mod deosebit, specialiştii institutelor de cercetare din Platforma Magurele. Dincolo de versiunea print care limitează, într-o oarecare măsură cercetarea, accesul deschis oferă un imens spaţiu de documentare, mai ales pentru subiectele interdisciplinare.

Elsevier oferă acces permanent pentru activitatea de cercetare în două moduri: Gold Open Access şi Green Open Access.

Domnul Nicolaie Constantinescu, director Sparc Europe, a  prezentat: “Accesul deschis în Uniunea Europeană: model practic OpenAIRE”. S-a făcut referire la evoluția Accesului Deschis la nivel de politici europene, aducând în atenția audienței „produsul” eforturilor de implementare a Pilotului AD în cadrul PC7. De asemenea, domnul Constantinescu a consemnat pe site-ul http://www.kosson.ro/ participarea la întâlnirea de la Biblioteca IFIN-HH la adresa: http://www.kosson.ro/acces-deschis/51-cronica-oa/783-accesul-deschis-si-resursele-digitale-ifin-hh

Prezentările au fost urmate de discuţii privind accesul deschis şi resursele digitale. Conceptul de “acces deschis”  este mereu redefinit în funcţie de abordări.

Domnul Dr. Livius Trache, director ştiinţific al IFIN-HH, a participat la întâlnire şi şi-a exprimat interesul faţă de astfel de evenimente, la care este de dorit să participe cât mai mulţi cercetători.

De asemenea, s-a hotărât ca în luna octombrie 2013 să aibă loc următoarea întâlnire pe aceeaşi temă, tot la Biblioteca Institutului Naţional pentru Fizică şi Inginerie Nucleară.

Diviziunea biblioteci specializate,

Mihaela Zecheru

Valerica Grigore

 

 

Proces verbal al Intâlnirii Diviziunii Biblioteci Școlare

Încheiat în cadrul Diviziunii Biblioteci Şcolare, care s-a desfăşurat în perioada 23-24 mai 2013 la Casa Corpului Didactic Târgovişte, cu titlul: Biblioteca_şThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.e.

Activitatea s-a desfăşurat sub egida sub egida Asociaţiei Bibliotecarilor din Româania (ABR). Organizator: Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, iar  Parteneri:  Ministerului Educaţiei Naţionale; Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa; Consiliul Judeţean Dâmboviţa;  Instituţia Prefectului - Judeţul Dâmboviţa; Primăria Municipiului Târgovişte; Biblioteca Naţională a României;  Biblioteca Pedagogică Naţională ,,I. C. Petrescu” Bucureşti; Biblioteca Judeţeană ,,I.H. Rădulescu” Târgovişte; Societatea Scriitorilor Târgovişteni;  Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Târgovişte;  Şcoala Gimnazială ,,Diaconu Coresi” Fieni;  Liceul Tehnologic ,,Aurel Rainu” Fieni.
La lucrările conferinţei au participat 29 bibliotecari ai caselor coprului didactic din ţară şi 38 de bibliotecari şcolari din judeţul Dâmboviţa. Au mai fost prezenţi, de asemenea, bibliotecari de la biblioteca judeţeană, cadre didactice.
Din partea Ministerului Educaţiei Naţionale a fost prezentă pe toată perioada desfăşurării conferinţei doamna consilier Muza Maftei.
Asociaţia  Bibliotecarilor din România a fost reprezentată de preşedintele acesteia domnul prof. univ. dr. Mircea Regneală, de Valentina Lupu preşedinta Diviziunii Biblioteci şcolare şi de alţi reprezentanţi ai Consiliului de conducere al ABR.
Deschiderea oficială a fost făcută de directorul Casei Corpului Didactic Dâmboviţa, doamna aurora Solomon.
În deschiderea lucrărilor au rostit alocuţiuni un număr însemnat de invitaţi:

Prof. Aurora Solomon, Director CCD  Dâmboviţa; Părintele profesor Adrian Ignat, Arhiepiscopul Târgoviştei; Cosmim Alexandru, consilier Prefectura Judeţului Dâmboviţa; Ing. Ioan Marinescu , vicepreşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Jr. Vali Niţu, consilier Primăria Municipiului Târgovişte,  Muza Maftei, Consilier,  Ministerul Educaţiei Naţionale, Direcţia Generală Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională, Prof. Luminiţa Preda, Inspector Şcolar General, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Prof. Ovidiu Băsceanu, Inspector Şcolar General Adjunct, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Prof. Univ. Dr. Mircea Regneală, Preşedinte, Asociaţia Bibliotecarilor din România, Dr. Ing. Doina Ostafe, Vicepreşedinte Asociaţia Bibliotecarilor din România; Preşedinte Diviziunea Biblioteci Universitare, Asociaţia Bibliotecarilor din România; Preşedinte Secţiunea Informatizare, Asociaţia Bibliotecarilor din România,  Drd. Carmen Pesantez Pozo, Director General Biblioteca Pedagogică Naţională “I. C. Petrescu” Bucureşti; Preşedinte Secţiunea Tehnici pedagogice în biblioteci, Asociaţia Bibliotecarilor din România.

A fost prezentă Editura Bibliotheca şi a avut loc lansarea cărţii ,,Cronologia studiilor literare româneşti”, prezentată de profesorul Marin Neagu.

Mapele au avut în conţinut materiale referitoare la Casa Corpului Didactic şi  biblioteca acesteia, materiale despre bibliotecile şcolare dâmboviţene, pliante cu informaţii despre judeţul Dâmboviţa, revista ,,Graiul Dâmboviţei”, revistă a Casei Corpului Didactic Dâmboviţa şi „Curier”- revistă de cultură şi bibliologie, editată de Biblioteca Judeţeană „I.H. Rădulescu”.

În cadrul Centrului de Documentare şi Informare al Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” din Târgovişte au fost organizate ateliere de lucru pe tema “Noi abordări ale bibliotecii şcolare”.

A doua zi a manifestării a fost dedicată vizitelor documentare la Complexul Muzeal “Curtea Domnească” din Târgovişte, Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti, Turnul Chindiei, Biserica Domnească şi ruinele vechii cetăţi.

A urmat un tur al Bibliotecii Judeţeanene „I.H. Rădulescu” şi al Bibliotecii Şcolii Gimnaziale “Diaconu Coresi” din Fieni.

La Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni a avut loc întâlnirea „Oameni şi cărţi” cu scriitorul George Coandă, iar la Centrul de Documentare şi Informare al Liceului Tehnologic “Aurel Rainu” din Fieni s-a desfăşurat dezbaterea ”Biblioteca - resursă informaţională activă în spaţiul comunicării şi al documentării”.

Concluziile activităţii au fost puse de doamna consilier Muza Maftei, care a purtat discuţii cu fiecare dintre bibliotecarii caselor corpului didactic prezenţi la activitate, solicitând o listă cu problemele identificate şi întâmpinate în activitatea ce o desfăşoară la nivelul instituţiilor de unde provin.

De asemenea, s-a făcut o evaluare a activităţilor derulate pe parcursul întregii conferinţe, iar doamna Muza Maftei, consilier superior în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară, a ţinut să aprecieze calitatea organizării, profesionalismul, implicarea şi solidaritatea de breaslă, arătând că ar fi necesar să fie şters stigmatul „auxiliar” din statutul bibliotecarului al cărui rol  în procesul de învăţământ.

Manifestarea s-a încheiat cu o seară dâmboviţeană organizată în Munţii Bucegi, la Complexul Turistic pentru Tineret “Căprioara” din Moroieni.


DIVIZIUNEA BIBLIOTECI ŞCOLARE

SEBE STELA

VALENTINA LUPU

ARGATU DANIELATendințe actuale în dezvoltarea serviciilor de referințe în bibliotecile publice

In cadrul Diviziunii Biblioteci Publice din ABR, in data de 23 mai 2013, se va desfășura la Biblioteca Naționala a României, o masa rotundă, cu tema: Tendințe  actuale în dezvoltarea serviciilor de referințe în bibliotecile publice.

Un material pe aceasta tema va fi prezentat de către Corina Apostoleanu de la Biblioteca Județeană "Ioan N. Roman" Constanța.

Sunteți invitați să participați la discuții și să comunicați din experiența bibliotecilor în care lucrați.

Va rugam sa anunțați participarea până în data de 30 aprilie a.c. la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresam colegilor din  ANBPR, interesați de aspecte  legate de serviciile de referințe, să participe la aceasta dezbatere, în spiritul unei colaborări profesionale, ale cărei rezultate pozitive sa se regăsească în activitatea din bibliotecile noastre.

Rezultatele acestor dezbateri vor fi făcute cunoscute colegilor noștri prin intermediul  site-ului ABR.

Vă mulțumim,

Corina Apostoleanu

Vicepreședinte ABR, responsabil cu Diviziunea Biblioteci Publice

Dezbaterea privind propunerile de modificare a Legii bibliotecilor

PROCES VERBALÎncheiat astăzi, 22 noiembrie 2012, în cadrul întâlnirii Diviziunii biblioteci şcolare şi CDI, care s-a desfăşurat la Biblioteca Pedagogică Naţională ,,I.C.Petrescu” Bucureşti.

Tema întâlniri a fost legată de dezbaterea privind propunerile de modificare a Legii bibliotecilor.

Întâlnirea a reunit 70 de specialişti din biblioteci şcolare, biblioteci ale caselor corpului didactic, Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Pedagogică Naţională ,,I.C.Petrescu” Bucureşti, reprezentanţi ai Asociaţiei Bibliotecarilor din România etc.

Read more: Dezbaterea privind propunerile de modificare a Legii bibliotecilor

Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de informare şi comunicare

Misiunea centrului de documentare şi informare este de a dezvolta o cultură informaţională, de a participa la asigurarea egalităţii de şanse privind accesul la informaţie şi documentaţie a elevilor proveniţi din medii culturale, economice şi sociale diferite. Prin activităţi formale, nonformale şi informale centrul de documentare poate dezvolta competenţele elevilor în domeniul infodocumentar, cu scopul de a promova inovaţia didactică şi de a participa la dezvoltarea competenţelor cheie ale elevilor. Sub această deviză inimoasa noastră colegă Veronica Bratu, profesor documentarist la Liceul teoretic Buziaş, împreună cu Universitatea de Vest Timişoara prin dr. Maria Micle, lector universitar, au organizat a treia ediţie a conferinţei „Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de informare şi comunicare” care a avut loc la Buziaş în perioada 9-10 noiembrie 2012 în colaborare cu Casa Corpului Didactic Timiş şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş.

Într-un peisaj autumnal unic la noi în ţară, aureolat şi de rezonanţa istorică a frumosului parc din centrul oraşului Buziaş, în sala de conferinţe a hotelului Parc s-au desfăşurat lucrările conferinţei la care au participat bibliotecari, cadre didactice şcolare şi universitare, oficialităţi locale municipale şi judeţene. În deschiderea conferinţei au rostit alocuţiuni: prof. Alger Viorel - Ilaş primarul oraşului Buziaş, prof. dr. Cornel Petroman - inspector scolar general ISJ Timiş, conf univ. Dr Gheorghe Clitan - decan al FSPFSC Universitatea de Vest, prof Gheorghe Bloancă - inspector de specialitate ISJ Timiş, prof Cristian Vlad - director CCD Timiş, prof Lidia Lozer - directorul Liceului Teoretic Buziaş, prof Valentina Lupu - preşedinta Diviziunii Biblioteci Şcolare ABR şi dr. Agneta Lovasz - preşedinta ABR filiala Timiş.

Read more: Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de informare şi comunicare

Proces verbal al Diviziunii Biblioteci Scolare

 

PROCES VERBAL

DIVIZIUNEA BIBLIOTECI ȘCOLARE

 

Încheiat astăzi, 29.08.2012, în cadrul întâlnirii Diviziunii biblioteci şcolare , cu tema ,,Bibliotecarii din învăţământul preuniversitar şi competenţele comunicaţionale”

Întâlnirea a avut loc cu prilejul desfăşurării celei de a XIII-a Conferinţe Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, intitulată ,,Biblioteca - Tradiţie şi Inovare”, ce s-a desfăşurat la Galaţi în perioada 29-31 august.

Moderatorului întâlnirii diviziunii a fost doamna Valentina Lupu – preşedinta diviziunii.

Pentru început se prezintă Raportul de activitate, aferent anului şcolar 2011-2012 (de la Conferinţa precedentă şi până la cea actuală).

Din Raport se desprind activităţile desfăşurate de Diviziunea biblioteci şcolare, sub patronajul Consiliului de Conducere al ABR.

-17-18 octombrie 2011 a avut loc la Bucureşti seminarul ,,Dezvoltarea limbajului şi a lecturii în reţea” – al cincilea atelier anual organizat în cooperare de ABR şi Institutul ,,Goethe” din Bucureşti  la care au participat şi bibliotecari şcolari din diverse judeţe ale ţării. În urma acestei activităţi a fost tradus şi distribuit în judeţe, de către Diviziunea biblioteci şcolare,  ,,Barometrul lecturii”;

- În perioada 18-19 noiembrie s-a desfăşurat la Buziaş, cea de a doua Conferinţă a bibliotecarilor şcolari ,,Biblioteca şcolară – spaţiu de Informare şi Comunicare”;

- 26-28 noiembrie s-a desfăşat la Poiana Braşov cursul de formare a formatorilor în ,,Cultura informaţiei”. Au participat 15 bibliotecari şcolari Cursul a fost organizat de ABR şi Ambasada S.U.A.

- În cadrul  Săptămânii Naţionale a Bibliotecilor, ziua de 25 aprilie a fost dedicată bibliotecilor şcolare.

În această zi s-a desfăşurat Conferinţa Naţională a Bibliotecarilor Şcolari sub genericul ,,Bibliotecile din învăţământ şi rolul lor în educaţia formală şi non-formală”

Activitatea s-a bucurat de prezenţa reprezentanţilor MECTS – Oana Badea şi Kiraly Andras Gyorgy- secretari de stat în minister.

În cadrul acestei activităţi a fost distribuit ,,Barometrul lecturii”. Tot aici au fost stabilite criteriile pentru întocmirea fişei de prezentare a bibliotecilor şcolare şi CDI-urilor din toate judeţele.

-26-27 aprilie doamna Daniela Argatu a participat la Salonul de Carte pentru Copii şi Tineret de la Chişinău.

Se supune la vot raportul de activitate şi se aprobă în unanimitate.

În continuare se prezintă lucrarea ,, Ghidul Bibliotecilor Şcolare şi al Centrelor de Documentare şi Informare (CDI) din Învăţământul Preuniversitar Românesc”.
După lansarea ghidului se trece la prezentarea lucrărilor înscrise în program. Conţinutul lucrărilor prezentate a fost pus şi pe CD-ul distribuit participanţilor. De asemenea, a fost distribuită legislaţia de bibliotecă, actualizată, de către doamna Daniela Argatu.

Se fac propuneri de reactualizare a datelor din ghid şi de retipărire a acestuia. Ghidul urmând a fi distribuit în judeţe, conform comenzilor înregistrate la secretariatul A.B.R.

În continuarea doamna Alina Firan, preşedinta Secţiunii Tehnici pedagogice în bibliotecă arată că din motive obiective nu-şi mai poate desfăşura activitate şi demisionează din funcţia de preşedinte.

Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.

Dna Colătău Maria propune pentru funcţia de preşedinte pe doamna Carmen Pesantez. Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.

Se trece la propuneri de activităţi pentru anul şcolar 2012-2013.

  1. Conferinţa bibliotecarilor şcolari - Buziaş  - nov. 2012
  2. Conferinţa bibliotecarilor CCD şi şcolari  - Târgovişte, mai 2013
  3. Reeditarea ,,Ghidului bibliotecilor şcolare şi CDI-urilor din Învăţământul Preuniversitar Românesc”

 

 

Preşedinte Diviziunea biblioteci şcolare,                     Întocmit,

LUPU VALENTINA                        Secretar diviziune  SEBE STELA

întâlnirii Secţiunii biblioteci şcolare şi CCD-uri

Încheiat astăzi 25.04.2012, în cadrul întâlnirii  Secţiunii biblioteci şcolare şi CCD-uri.

Activitatea s-a bucurat de prezenţa reprezentanţilor MECTS – Oana Badea şi Kiraly Andras Gyorgy- secretari de stat în minister.

Au rostit alocuţiuni reprezentanţii ministerului, precum şi Elena Târziman – director general al  Bibliotecii Naţionale a României – gazda activităţii, Carmen Pesantez - directorul Bibliotecii Pedagogice  Naţionale ,,I.C. Petrescu”, Mircea Regneală – preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din România.

La lucrările întâlniri au participat bibliotecari şcolari din toate colţurile ţării. Este adevărat că nu au fost reprezentanţi din toate judeţele, dar din judeţele participante a fost prezent un număr semnificativ de bibliotecari.

Programul a inclus un dialog privind politica şi programele de educaţie formală şi non formală pe care le are în vedere Biblioteca Naţională a României, ,,Un portret al Bibliotecii Pedagogice Naţionale ,,I.C. Petrescu”;  prezentarea activităţilor Filialei Omnia-Craiova a Bibliotecii Naţionale a României etc..

În prezenţa preşedintelui Asociaţiei Bibliotecarilor din România –dl. prof. Mircea Regneală s-au discutat probleme legate de ,,Ghidul bibliotecilor şcolare din România”, care va fi, atât în format electronic, cât şi tipărit, precum şi de tema Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, ce va avea loc la sfârşitul lunii august la Galaţi

Doamna Daniela Argatu a prezentat modelul Fişei de prezentare a bibliotecii sau CDI-ului şi a fost aprobată în totalitate, urmând a fi trimisă şi completată de către toţi bibliotecarii şi profesorii documentarişti.

Nu lipsită de interes a fost discuţia pe tema  acordării sporului  de praf bibliotecarilor. Aici, domnul profesor a făcut precizările legate de paşii care trebuiesc urmaţi de fiecare bibliotecar pentru acordarea acestui spor.

Doamna Lupu Valentina a distribuit ,,Barometrul lecturii” pentru fiecare Casă a Corpului Didactic şi pentru  toţi cei prezenţi.

Întâlnirea diviziunii Biblioteci publice

In ziua de  21 iunie,la BNR a avut loc intalnirea diviziunii Biblioteci publice, conduse de d-na Corina Apostoleanu, presedinta diviziunii.

Temele  discutate :

-          servicii de biblioteca gratuite si cu plata,

-           colaborare regionala intre bibliotecile publice  cu alte tipuri de institutii (muzee, arhive etc.),

-           infiintarea de parteneriate intre public si privat ( infiintarea de asociatii de tip "Prietenii bibliotecii" care sa sprijine bibliotecile publice in plans social, dar si material).

 

Proces verbal al întâlnirii de lucru a Diviziunii Biblioteci naţionale a ABR

Luni, 16 iulie 2012, orele 10,00 a avut loc la Biblioteca Naţională a României, întâlnirea membrilor ABR din cadrul Diviziunii Biblioteci naţionale. Subiectele dezbaterii au făcut referire la aspectul practic al documentelor ce intră în Depozitul legal precum şi la ghidul de aplicare a Legii Depozitului legal, document aprobat de BNR. La lucrările secţiunii au participat reprezentanţi ai BNR şi BAR (6 şi respectiv 7 persoane).

Dupa urările de bun venit ale doamnei Dina Paladi, şefa departamentului Depozit legal al Bibliotecii Naţionale, doamna Elena Iancu de la Prelucrarea periodicelor a prezentat un exemplu de introducere a resursei în Aleph pe modulul de achiziţii. La intervenția doamnei Monica Pricop (bibliograf BAR), au fost prezentate Normele de prețuire din BNR, cu baremuri de evaluare pentru principalele categorii de documente, ramasă valabilă din 2009. Mihaela Dragu, bibliograf BAR, propune să se stabilească aceleaşi norme pentru ambele biblioteci precum şi colaborarea cu catalogatorii pentru descrierea suplimentelor de revistă. În încheierea exemplului prezentat, doamna Elena Iancu a subliniat existenţa problemelor în catalogarea conferinţelor şi rolul legăturii modulului de catalogare cu modulul de achiziţii pentru regăsirea documentului. Doamna Dina Paladi propune existenţa unui protocol de import-export al înregistrărilor între cele două biblioteci.

Read more: Proces verbal al întâlnirii de lucru a Diviziunii Biblioteci naţionale a ABR

întâlnirii Diviziunii Bibliotecilor universitare

 

Încheiat astăzi, 28.06.2012, cu ocazia desfășurării întâlnirii Diviziunii Bibliotecilor universitare. La întâlnire au participat 19 membrii ABR, reprezentanți ai bibliotecilor universitare din tară.

Lucrările au fost deschise de Agnes Erich, director al Bibliotecii Universității ”Valahia” din Târgoviște.

Doina Ostafe, președinte al Diviziunii Biblioteci universitare a trecut în revistă planul de activitate al diviziunii pentru cei 4 ani.

A fost prezentat scopul întrunirii și anume acela de a se propune completări la Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu articole privind bibliotecile universitare și de a pregăti demersurile de solicitare către MECTS de a înființa conform aceleiași legi, art.219  (4) a Consiliului Național al Bibliotecilor Universitare.

S-a trecut la discutarea articolelor propuse spre a completa LEN. Participanții și-au exprimat opiniile și au intervenit cu completări sau modificări la articolele discutate.

După finalizarea propunerilor s-a hotărât ca acestea să fie trimise bibliotecilor universitare din țară împreună cu solicitarea de a semna un formular de adeziune care să poată susține propunerile de completare a LEN nr. 1/2012. Se va formula și trimite o scrisoare către MECTS cu privire la solicitarea de a se lua în considerare aceste completări.

Referitor la înființarea Consiliului Național al Bibliotecilor Universitare s-a hotărât solicitarea semnării de către reprezentanții bibliotecilor universitarea a unei scrisori de sprijinire a acestui demers și ulterior formularea unei cerericătre MECTS.

S-au făcut propuneri cu privire la componența CNBU și criteriile ce trebuie avute în vedere la numirea membrilor acestuiconsiliu.

În finalul întrunirii Doina Ostafe a prezentat câteva servicii moderne info-documentare pe care bibliotecile universitare ar trebui să le poată oferi utilizatorilor săi pentru a veni în sprijinul programelor de învățământ și de cercetare, în cadrul bibliotecilor universitare.

 

 

28.06.2012                                                                                   Dr. ing. Doina Ostafe

Târgoviște

Intrunirea Diviziunii Bibilioteci Universitare

In perioada 28 – 29 iunie va avea loc, la Universitatea “Valahia” din Târgoviște, întrunirea Diviziunii Biblioteci Universitare. Mai jos aveți programul întrunirii:

28.06.2011

830 -     930 Primirea participanţilor (Corp K,  strada Mr. Ion Alexandrescu, nr. 39)

930 -     1000 Cuvânt de salut din partea Rectorului Universităţii Valahia din Târgovişte

1000-    1300 Prezentarea activităţilor pe linia diviziuni universitare (preşedinte diviziune, Doina

Ostafe)

Modelarea, dezvoltarea şi administrarea serviciilor info-documentare în sprijinul programelor de învăţământ şi de cercetare în cadrul bibliotecilor universitare

1300-    1430 Pauză de masă

1430-    1730 Identificarea unor oportunităţi  de colaborare în perspectiva dezvoltării unor proiecte

comune la nivelul bibliotecilor universitare

Amendarea Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 privind rolul bibliotecilor universitare în sistemul de învăţământ

18 30 Cina

29.06.2011

Program turistic

-          Vizită Curtea Domnească din Târgovişte

-          Vizită Muzeul Tiparului

-          Vizită Mănăstirea Dealul

Page 2 of 3
 

Noutăți