A XXII-A CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ A ABR

Premii şi diplome acordate în cadrul Conferinţei Naţionale, Sibiu, 2011

Membri de onoare

Pentru activitatea desfăşurată în cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din România de-a lungul a două decenii, s-a acordat titlul de membru de onoare doamnelor VIORICA MORĂRESCU (Filiala Olt) şi VICTORIA NALAŢ (Filiala Bistriţa-Năsăud).

Premiul "Ioachim Crăciun"

FLORICA NUŢIU (Biblioteca UMF Târgu Mureş)

LENUŢA URSACHI (Biblioteca Universităţii "Dunărea de Jos" Galaţi)

Premiul "V.A. Urechia"

ZANFIR ILIE (Biblioteca Judeţeană "V.A. Urechia" Galaţi)

Premiul "Spiru Haret"

OANA JIANU (C.C.D. "Grigore Tăbăcaru" Bacău)

LUMINIŢA LUDMILA ZURAN (Grupul Şcolar "M. Guguianu" Zorleni)

Premiul "Dan Simonescu"

MIHAI CONSTANTINESCU (Universitatea din Bucureşti)

Read more: Premii şi diplome acordate în cadrul Conferinţei Naţionale, Sibiu, 2011

Programul celei de-a XXII-a Conferinţe Naţionale a ABR - Sibiu, 7-9 septembrie 2011

În funcţie de evoluţia evenimentelor, programul de mai jos mai poate suferi mici modificări, pe care le vom semnala la momentul respectiv.

HARTĂ LOCAŢII

Marţi, 6 septembrie 2011

12.00-21.00 Înscrierea participanţilor (Universitatea „Lucian Blaga”, str. Lucian Blaga, nr. 2A, hol parter)

18.00-20.00 Întrunirea Consiliului de conducere al ABR (Biblioteca Centrală a Universităţii „Lucian Blaga”, str. Lucian Blaga, nr. 2A, mansardă, Sala de seminar)

 

Miercuri, 7 septembrie 2011

Universitatea „Lucian Blaga” (str. Lucian Blaga, nr. 2A, parter, Aula Magna)

8.00-9.00 Înscrierea participanţilor

9.00-9.30 Deschiderea Conferinţei. Cuvinte de salut

 • Prof. univ. dr. ing. Constantin Oprean, Rectorul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
 • Horaţiu Răcuciu, prefectul judeţului Sibiu
 • Prof. univ. dr. Dimitar Vesselinov, preşedintele Consiliului Ştiinţific al Bibliotecii Universităţii „Saint Kliment Ohridski” din Sofia
 • Claudia Balaban, director general, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” din Chişinău, Republica Moldova

9.30-9.50 Conf. univ. dr. Elena Tîrziman (Director general, Biblioteca Naţională a României) - Valenţe metodologice ale Bibliotecii Naţionale a României

9.50-10.10 Prof. univ. dr. Dimitar Vesselinov (Biblioteca Universităţii „Saint Kliment Ohridski”, Sofia) - „Itinerarii balcanice” - proiect european de valorificare a colecţiilor francofone din spaţiul balcanic

10.10-10.40 Thalia Tsalkitzi (Division Manager / Libraries, Museums, Archives Solutions, Enterprise Solutions Business Unit, Unisystems S.A.) - Your library at the comfort of your user: experience the Millennium system by Innovative - enjoy the benefits of the RFID technology by Bibliotheca / Biblioteca dumneavoastră în sprijinul utilizatorului: încercaţi sistemul Millenium al Innovative: bucuraţi-vă de avantajele tehnologiei RFID prin sistemul Bibliotheca

10.40-11.10 Pauză de cafea

11.10-11.40 Dragan Nikolic (EBSCO Publishing Regional Sales Manager for Southeast Europe) - Discover your Library's research content via a single search box with EBSCO / Exploraţi conţinutul ştiinţific din biblioteca dumneavoastră cu EBSCO, prin intermediul unei singure căsuţe de căutare

11.40-12.10 Dr. Liviu-Iulian Dediu (Director adj., IME România) - Sistemele de tip „Next Generation OPAC” (OPAC 2.0)

12.10-12.40 Acordarea distincţiilor ABR

12.40-12.55 Lansare de carte: Romanian Libraries - ultima apariţie în colecţia „Biblioteca ABR”

13.10-14.10 Masa de prânz (Cantina Universităţii, str. Rennes)

14.30-16.00 Întrunirile diviziunilor ABR

 • Diviziunea biblioteci naţionale (Sala Multimedia, et. III)
 • Diviziunea biblioteci universitare (Sala Internet, parter)
 • Diviziunea biblioteci şcolare (Aula Magna, parter)
 • Diviziunea biblioteci publice (Sala de Consiliu, mansardă)
 • Diviziunea biblioteci specializate (Sala de Seminar, mansardă)

16.00-18.00 Vizite la biblioteci (1)

 • Biblioteca Muzeului Brukenthal (Piaţa Mare, nr. 4-5)
 • Biblioteca Facultăţii de Teologie (str. Mitropoliei, nr. 20)
 • Biblioteca Judeţeană „Astra” (str. George Bariţiu, nr. 5-7)
 • Biblioteca Colegiului Naţional „Gh. Lazăr” (str. Gh. Lazăr, nr. 1-3)

16.00-19.00 Lucrări pe secţiuni (1)

 • Tehnici pedagogice în bibliotecă (Aula Magna, parter)
 • Informatizare (sala Internet, parter)
 • Periodice (sala de lectură, et. I)
 • Statistică şi evaluare (sala de lectură, et. II)

19.15-20.15 Cină (Cantina Universităţii, str. Rennes)

 

Joi, 8 septembrie 2011

9.00-12.00      Lucrări pe secţiuni (2)

 • Achiziţie şi dezvoltarea colecţiilor (sala de lectură, et. I)
 • Cultura informaţiei (sala Internet, parter)
 • Profesori documentarişti (sala de lectură, et. II)
 • Comunicarea documentelor (sala de lectură, et. III)

9.00-11.00      Vizite la biblioteci (2)

 • Biblioteca Muzeului Brukenthal (Piaţa Mare, nr. 4-5)
 • Biblioteca Judeţeană „Astra” (str. George Bariţiu, nr. 5-7)
 • Biblioteca Colegiului Naţional „Gh. Lazăr” (str. Gh. Lazăr, nr. 1-3)

11.00-14.00    Lucrări pe secţiuni (3)

 • Legislaţie de bibliotecă şi perfecţionare profesională (sala de lectură, et. I)
 • Catalogare-Indexare (sala Internet, parter)
 • Referinţe (sala de lectură, et. II)
 • Carte rară, manuscrise (sala de lectură, et. III)

14.15-15.15 Masa de prânz (Cantina Universităţii, str. Rennes)

15.30-15.45 Prezentare Softlink - Csaba Giras, director general

15.45-19.15 Adunarea Generală a ABR (Aula Magna, parter)

 • Raportul Consiliului de conducere al ABR pentru perioada 2007-2011
 • Raportul trezorierului (octombrie 2010 - august 2011)
 • Prezentarea planurilor de activitate ale secţiunilor şi diviziunilor ABR pentru perioada 2011-2012
 • Alegerea preşedintelui şi a celorlalţi componenţi ai Consiliului de conducere al ABR
 • Închiderea lucrărilor

20.00 Masa festivă (Cantina Universităţii, str. Rennes)

 

Vineri, 9 septembrie 2011

9.00-13.00 Vizită documentară - Casa Cioran (Răşinari)

 

Sponsorii Conferinţei

ROMDIDAC S.A.

UNISYSTEMS Information Technology Systems

E-nformation

SC IME ROMÂNIA SRL

CCS Content Conversion Specialists Romania

Ex-Lh

Regulamentul de acordare a premiilor ABR

Consiliul de conducere al ABR va acorda în cadrul Conferinţei Naţionale de la Sibiu, pe bază de concurs de dosare, următoarele premii:

Premiul „Ioan Bianu” se va acorda unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii biblioteci naţionale;

Premiul „V.A. Urechia” se va acorda unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii biblioteci publice;

Premiul „Ioachim Crăciun”se va acorda unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii biblioteci  universitare;

Premiul „Spiru Haret”se va acorda unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii biblioteci şcolare;

Premiul „Constantin Hamangiu” se va acorda unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii biblioteci specializate;

Premiul ”Dan Simonescu” se va acorda unui student la specialitatea Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării.

Valoarea premiului este de 250 lei. Premiile se vor acorda în conformitate cu Regulamentul de acordare a premiilor ABR.

Dosarele pentru premiile ABR trebuie depuse/trimise prin poştă la Secretariatul asociaţiei (Biblioteca Naţională a României - Cabinetul bibliologic) până cel târziu la data de 1 septembrie 2011.

Detalii privind organizarea Conferinței Naționale 2011

Stimați colegi,

în această dimineață au fost transmise președinților de filiale și de secțiuni, prin e-mail, invitațiile de participare la Conferința Națională. Pentru informarea membrilor asociației, iată care sunt detaliile importante legate de participare:

Înscrierea şi opţiunea pentru cazare le veţi comunica prin completarea formularului de înscriere disponibil on-line, pe site-ul Conferinţei Naţionale, la adresa http://bcu.ulbsibiu.ro/abr. Adresa de corespondenţă pentru înscrieri şi cazare este This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Organizatorii pun la dispoziţie, gratuit, 60 de camere cu 2 locuri în căminul Universității din Sibiu. De asemenea, în Hotelul Universității vor fi disponibile 20 de camere, la preţul de 20 lei cameră/zi/ persoană. Participanţii vor putea opta şi pentru cazare la hotelurile Ibis, Ramada și Continental Forum, cu care Universitatea din Sibiu are convenţii de colaborare şi poate obţine discount.

Termenul-limită pentru înscrierea la conferinţă este 31 iulie 2011.

Plata taxei de înscriere la Conferinţă, în valoare de 20 lei, se poate face atât prin transfer bancar în contul ABR RO 02 RNCB 0090 0005 0835 0001, BCR Sucursala Lipscani până la data de 1 septembrie 2011 (copia scanată după forma de plată se va transmite prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), cât şi înainte de începerea lucrărilor, la locul de desfăşurare al Conferinţei.

Prânzul şi cina din ziua de 7 septembrie şi prânzul din ziua de 8 septembrie vor putea fi servite la cantina Universităţii (15 lei/persoană/masă). Masa festivă se va desfăşura în seara zilei de 8 septembrie (50 lei/persoană).

Ultima zi a Conferinţei (9 septembrie) va cuprinde o vizită documentară la Răşinari (Casa Cioran). Costul transportului Sibiu-Răşinari şi retur este de 10 lei/persoană.

Orice lămurire suplimentară o puteţi obţine de la Comitetul de organizare al conferinţei:

Președinte - Cristina Pârvu, președintele filialei ABR Sibiu (informații generale, confirmări participare, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.0269/446077 int.118, 131)

Membri: Simona Păiș (confirmări cazare, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 0269/446077 int.101), Ioan Vișa (site/informatizare, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 0269/446077 int.136), Elena Mărginean, Camelia Volosciuc, Elena Apolzan, Stana Moțoc, Radu Paștiu

 

Noutăți