A XXIV - A CONFERINTA NATIONALA A ABR

Ecouri ale Conferinței A.B.R.

 

In Tribuna Invățământului din 23-29 septembrie doamna Carmen Pesantez, director general al BPN "I.C. Petrescu", publică un amplu raport asupra lucrărilor celei de-a XXIV-a Conferințe Naționale a A.B.R., Oradea, 4-6 septembrie. Informațiile comunicate în acest raport pot fi utilizate în cadrul întâlnirilor cu membrii A.B.R.
In numele  Consiliului ABR, îi mulțumesc pentru aceasta succinta analiza, în care sunt subliniate rolul și semnificația conferinței de la Oradea.
Mircea Regneală
președinte A.B.R.

 

„Biblioteca – cercetare, cunoaştere, cultură”

„Biblioteca – cercetare, cunoaştere, cultură”

Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România - ediţia a XIV-a

În perioada 4-6 septembrie 2013 a avut loc, la Oradea,  cea de-a XXIV-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), cu tema „Biblioteca – cercetare, cunoaştere, cultură”, manifestare ştiinţifică de importanţă majoră pentru biblioteconomia românească. Oradea, cu o istorie de legendă de aproape 1000 de ani, este cel mai important oraş multicultural, comercial şi turistic al judeţului Bihor, situat pe malul Crişului Repede, centru balnear recunoscut internaţional şi punte între două lumi - Occident şi Orient, locul unde numeroase personalităţi ale vremii şi-au pus pecetea, îmbogăţindu-i patrimoniul.

Manifestarea a reunit 336 de bibliotecari din țară, cadre didactice, specialişti ai domeniului, studenţi şi profesori ai Facultăţii de Litere ai Universităţii din Bucureşti - Specializarea Ştiinţele Informării şi Documentării, editori, reprezentanţi ai autorităţilor locale. Conferinţa s-a bucurat de prezenţa unor invitați din Republica Moldova, Ungaria, S.U.A. şi Singapore. În plen și în cadrul celor 12 secțiuni profesionale au fost prezentate 69 de comunicări ştiinţifice.

Organizatorii acestui eveniment au fost Asociaţia Bibliotecarilor din România – Filiala Bihor, Universitatea din Oradea, Biblioteca Universităţii din Oradea, Casa Corpului Didactic Bihor, Primăria Municipiului Oradea, cu sprijinul S.C. Romdidac S.A., iGroup, Ex Libris, Qulto, Unisystems, editurile Elsevier, Litera, E-nformation/Prior & Books, Ex Ponto, Aureo şi a unor importanţi parteneri culturali şi media.

Deschiderea oficială a Conferinţei a avut loc în Aula Magna a Universităţii din Oradea. Primul cuvânt i-a revenit preşedintelui ABR, prof. univ. dr. Mircea Regneală, care a adresat un salut cald participanţilor. Domnia sa a ţinut să sublinieze importanţa creşterii vizibilităţii bibliotecilor în societatea informaţională, rolul depozitelor instituţionale, valoarea bibliotecarului modern în calitate de profesionist al domeniului, apropiat de statutul de savant al bibliotecarilor antichităţii şi Evului Mediu, necesitatea unei noi viziuni asupra acestei meserii, dar şi problemele cu care se confruntă bibliotecile din România, făcând un îndemn la conlucrare pentru găsirea unor soluţii viabile.

Read more: „Biblioteca – cercetare, cunoaştere, cultură”

REGULAMENT DE ACORDARE A PREMIILOR ABR

REGULAMENT DE ACORDARE A PREMIILOR ABR

Aprobat de Consiliul ABR în ședința din 14 iunie 2013

 

Art.1 ABR acordă anual, prin concurs, următoarele premii:

- Premiul „Ioan Bianu” - unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii Biblioteci naţionale

- Premiul „V.A. Urechia” - unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii Biblioteci publice

- Premiul „Ioachim Crăciun” - unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii Biblioteci universitare

- Premiul „Spiru Haret” - unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii Biblioteci şcolare

- Premiul „Constantin Hamangiu” - unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii Biblioteci specializate.

- Premiul „Dan Simonescu” – unui student al specializării Științe ale Informării și Documentării

Data limită de înscriere - 1 august.

Read more: REGULAMENT DE ACORDARE A PREMIILOR ABR

Programul Conferinței Naționale ABR 2013, Oradea

MARŢI, 3 SEPTEMBRIE 2013

1200 – 2000 Înscrierea participanţilor - Biblioteca Universităţii din Oradea, str. Universităţii nr. 1, hol, parter

1800 – 2000 Întrunirea Consiliului de conducere al ABR - Biblioteca Universităţii din Oradea, str. Universităţii nr. 1, Sala de seminar, etaj III

 

MIERCURI, 4 SEPTEMBRIE 2013

800 – 900 Înscrierea participanţilor - Universitatea din Oradea, str. Universităţii nr. 1,Facultatea de Ştiinţe Economice, hol, parter

900 – 910 Recital Oana LIANU – la nai

910 – 945 Deschiderea Conferinţei. Cuvinte de salut din partea organizatorilor și a invitaților:

Loc de desfăşurare: Universitatea din Oradea, str. Universităţii nr. 1, Facultatea de Ştiinţe Economice, parter, Aula Magna

 • prof. univ. dr. Constantin BUNGĂU, rectorul Universităţii din Oradea
 • Cristian Vasile PETCU , Secretar de stat, Ministerul Culturii
 • conf. univ. dr. Gabriel LEAHU, secretar general, Ministerul Educatiei Nationale
 • Bruce KLEINER, Counselor for Public Affairs al Ambasadei SUA  la Bucuresti
 • prof.univ.dr. Sorin ŞIPOŞ, prorector responsabil cu managementul cercetării ştiinţifice şi relaţiilor internaţionale, Universitatea din Oradea
 • prof.univ.dr. Mircea REGNEALĂ, Universitatea din Bucureşti, preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din România
 • Ovidiu MUREŞAN, viceprimar
 • Lucian SILAGHI, director, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Bihor
 • prof. Daniel NEGREAN, inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor
 • prof. Carmen BODIU, director Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor
 • Florica UJOC, şef serviciu Biblioteca Universităţii din Oradea
Read more: Programul Conferinței Naționale ABR 2013, Oradea
 

Noutăți