A XXVI-A CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ ABR

PROCES-VERBAL al Adunării Generale a ABR

Nr. înregistrare ABR 232/14.09.2015

 

PROCES-VERBAL

Încheiat azi, 10 septembrie 2015, cu ocazia Adunării Generale

a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR)

 

Lucrările Adunării Generale sunt conduse de prof. Mircea Regneală, preşedintele Asociaţiei. Din prezidiul Adunării Generale mai fac parte următorii membri ai Consiliului de conducere al ABR: Lăcrămioara Blascioc – trezorier, Doina Ostafe, Claudia Lungu,  Valentina Lupu– vicepreşedinţi.

 

Read more: PROCES-VERBAL al Adunării Generale a ABR

PROGRAMUL CONFERINȚEI

8 septembrie 2015

14.00 – 19.00 Înscrierea participanților (BCU „M. Eminescu” – Hol parter)

 

9 septembrie 2015

8.00 – 9.00 Înscrierea participanților (BCU „M. Eminescu” – Hol parter)

9.00 – 9.45 Deschiderea Conferinței. Cuvinte de salut (BCU „M. Eminescu” – Aulă)

9.45 – 10.45 Lucrări în plen –Mircea Regneală

 • Un sfert de veac în slujba profesiei (BCU „M. Eminescu” – Aulă)

10.45 – 11.05 Pauză de cafea

11.05 – 12.00 Lucrări în plen (BCU „M. Eminescu” – Aulă)

 • 11.05-11.20 - Dr. Robert Coravu şi Dragan Nikolic

EBSCO – conținut robust, soluții tehnologice de ultimă oră și servicii superioare pentru comunitatea cercetătorilor din România

 • 11.20-11.35 - Agoston Nemeth

Alma and Primo, the next generation library solution

 • 11.35- 11.50 - Pavel Milosevic

The importance of eBooks for Romanian academic research

 • 11.50 -12.00Iulian Tanea

Train the trainers - Tehnici, metode, criterii

 • 12.00 – 13.00 Acordarea premiilor și distincțiilor ABR (BCU „M. Eminescu” – Aulă)
 • 13.00 – 14.30 Prânz (Cantina „Titu Maiorescu”)

14.30 – 16.30 LUCRĂRI PE SECȚIUNI (I)

I. Secțiunea Comunicarea documentelor şi împrumut interbibliotecar (BCU „M. Eminescu” – Sala „B.P. Hasdeu”)

 • Rodica Muşat (Biblioteca Națională a României) - Împrumutul la domiciliu: serviciu oferitde bibliotecile naţionale europene
 • Adriana Ulita (Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timișoara) - Împrumutul interbibliotecar - beneficii, condiţii și tendinţe
 • Elena Zanet (Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” Iași) - Gândește DIFERIT marketingul de bibliotecă!
 • Alegeri

 

II. Secțiunea Cultura informaţiei (BCU „M. Eminescu” – Sala „Nicolae Iorga”)

 • Ane Landoy (Bergen University Library, Norway) și Angela Repanovici (Universitatea Transilvania din Brașov) - Information literacy and electronic study literature in Norway and Romania
 • Dr. Robert Coravu (ROMDIDAC) - „Nu crede și cercetează!”: evaluarea informațiilor în era Internetului
 • Agneta Lovas (Universitatea Politehnică Timișoara) - Biblioteca Universității Politehnice Timișoara – un vis împlinit
 • Simona Marilena Bursașiu (Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Tudoran” Timișoara) - Multiculturalismul în biblioteci.Studiu comparativ Est și Vest European
 • Alegeri

 

III. Secțiunea Informatizare (BCU „M. Eminescu” – Sala „Titu Maiorescu”)

 • Rodica Avasiloaie (Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Președintele Secțiunii Biblioteci Universitare ABRM) - Evoluția informatizării bibliotecilor universitare din Republica Moldova
 • Felix Florin Floca (Biblioteca Centrală Universitară ,,Lucian Blaga” Cluj-Napoca) - Particularități și provocări profesionale în cadrul proiectului de digitizare al materialelor culturale de patrimoniu „MCVR”
 • Marinela Covaci (Biblioteca Națională a României) - Proiecte de digitizare în lucru la Biblioteca Națională a României
 • Alegeri

 

IV. Secțiunea Legislaţie de bibliotecă şi perfecţionare profesională (BCU „M. Eminescu” – Sala „Hortensia Papadat Bengescu”)

 • Legea bibliotecilor, în dezbatere națională – Adriana Borună (șef Serviciu, Dezvoltarea Instituțională, Biblioteca Națională a României)
 • Ana-Adelina Cotarcea (Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timișoara) - Contractul Colectiv de muncă la nivel de instituție. Cazul Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” Timișoara
 • Alegeri

 

16.45 – 18.15 LUCRARILE DIVIZIUNILOR ABR (proiecte profesionale pe tipuri de bibliotecă)

I. Diviziunea Biblioteci Universitare (BCU „M. Eminescu” – Aulă)

 • Annelice Șerban (iGropup) - Cercetarea românească și nevoile informaționale ale acesteia
 • Diana Ghiorghieș (Cultware SRL) - Qulto România - Soluții RFID pentru biblioteci
 • Proiect profesional – Mioara Voncilă
 • Alegeri

 

II. Diviziunea Biblioteci Publice (BCU „M. Eminescu” – Sala „B.P. Hasdeu”)

 • Andreea Iorga(Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi) - Biblioteca estivală - oportunitate de petrecere a timpului liber
 • Lucica Veliche (Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi) - Bibliovacanța – o modalitate inedită de recreare
 • Proiect profesional Dorina Bălan
 • Alegeri

 

III. Diviziunea Biblioteci Școlare (BCU „M. Eminescu” – Sala „Hortensia Papadat Bengescu”)

 • Lolita Caneev (Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”, Chișinău) - Top 10 cărţi „Must Read” – metodă de promovare a cărţii şi lecturii printre adolescenti
 • Victoria Fătu Nalațiu,Vedeniile călătorilor. Bistrița: Editura Nosa Nostra, 2015, 116 p. Prezintă - Robert Coravu
 • Proiect profesional–Daniela Argatu
 • Alegeri

 

IV. Diviziunea Biblioteci Naționale (BCU „M. Eminescu” – Sala „Nicolae Iorga”)

 • Proiect profesional – Claudia Lungu
 • Alegeri

 

V. Diviziunea Biblioteci Specializate (BCU „M. Eminescu” – Sala „Titu Maiorescu”)

 • Proiect profesional – Denise Crînganu
 • Alegeri

 

18.30 Cocktail (BCU „M. Eminescu”)

 

10 septembrie 2015

9.00 – 11.00 Lucrări pe secțiuni (II)

V. Secțiunea Catalogare – Indexare (BCU „M. Eminescu” – Sala „Hortensia Papadat Bengescu”)

 • Rodica Mușat (Biblioteca Naţională a României) - Accesul la subiect în cadrul bibliografiilor naţionale
 • Alegeri

 

VI. Secțiunea Achiziție și dezvoltarea colecţiilor (BCU „M. Eminescu” – Sala „Nicolae Iorga”)

 • Ionela Burz și Titus Badic (Biblioteca Universității din Oradea) - Studiu de caz privind determinarea suprafeţei de creştere a colecţiilor la Biblioteca Universităţii din Oradea în funcţie de achiziţii şi alte surse de dezvoltare a colecţiilor
 • Henrietta Alina Muntyan (Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Tudoran” Timișoara) - Rolul în bibliotecă a documentelor electronice din punct de vedere al completării colecțiilor și satisfacerii nevoilor de informare a utilizatorilor
 • Nicoleta Rahme (Biblioteca Națională a României) - Noua lege a achizițiilor publice
 • Alegeri

 

VII. Secțiunea Statistică şi evaluare (BCU „M. Eminescu” – Sala „B.P. Hasdeu”)

 • Lucreția Bîrz (Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia) și Viorica Gențiana Onișoru (Casa Corpului Didactic Alba) - Internetul și lectura în viața elevilor
 • Nicoleta Rahme (Biblioteca Națională a României) - Comitetul Tehnic 229: patrimoniul de standarde
 • Alegeri

 

VIII. Secțiunea Profesori documentarişti (Casa Corpului Didactic „Spiru Haret”  - Aulă)

 • Vasilica-Petronela Irimia (Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău) - Educația pentru informația digitală în mediul școlar românesc: un proiect de pedagogie infodocumentară
 • Marinela Tatiana Rusu (Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu) –Concursul „Ștafeta poveștilor” la C.N.G.L. Sibiu
 • Marina Alexandra Stan (masterand) - Plagiatul: provocarea lumii contemporane
 • Nicoleta-Adelina Marin (Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Buzău) - Centrul de Documentare şi Informare - poartă spre cunoaştere
 • Alegeri

 

11.15 – 13.15 Lucrări pe secțiuni (III)

IX. Secțiunea Carte veche, conservare, restaurare(BCU „M. Eminescu” – Sala „Hortensia Papadat Bengescu”)

 • Daniela Bar și Silvia Puşcaş(Biblioteca Universităţii din Oradea) - Cartea rară la Biblioteca Universităţii din Oradea
 • Thomas Remus Mochnacs (Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran”  Timişoara) - Colecţia „BANATICA” de documente originale şi digitale din BCU Timişoara. Realizări şi perspective
 • Drd. Silviu Constantin Nedelcu (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Şcoala Doctorală) - Biblioteca Mitropoliei Ţării Româneşti: o abordare istorico-teologică
 • Dorina Măgărin (Biblioteca Centrală Universitară„Eugen Todoran” Timişoara) - Notele egografice – un martor discret al cărţilor
 • Dr. ing. Vasile A. Deac, prof. Ionela Burz, ing. Alexandru Deac (Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai”, Oradea) - Contribuţii privind evaluarea multicriterială a calităţii mediului în spaţiile şi ariile info-culturale din biblioteci: studii de caz
 • Oana Păcurariu (Biblioteca Naţională a României) - Restaurarea unei tipărituri de secol XVII
 • Claudia Marin (masterand, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere) - Mănăstirea Stavropoleos
 • Dr. Doina Hendre Biro (Biblioteca Batthyaneum  din Alba Iulia, filială a  Bibliotecii Naţionale a României) - Tezaurul - între simplu spaţiu de depozitare şi loc de conservare a valorilor bibliofile, arhivistice şi muzeale ale Bibliotecii Batthyaneum
 • Cristina Marinescu (Biblioteca Naţională a României) - Corespondenţa lingvistului Vlad Bănăţeanu cu confraţii străini sau Recuperarea demnităţii de a fi român
 • Dr. ing. Vasile A. Deac, prof. Ionela Burz, ing. Alexandru Deac (Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai”, Oradea) - Prezentarea cărţii:Aeromicroflora din biblioteci, muzee şi arhive: investigaţii ştiinţifice. Oradea: Editura Universităţii din Oradea, 2015
 • Alegeri

 

X. Secțiunea Periodice (BCU „M. Eminescu” – Sala „Nicolae Iorga”)

 • Violeta Moraru (Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați) - PRESSoo: FRBR-izarea serialelor și a altor resurse în continuare
 • Florica Ujoc (Biblioteca Universității din Oradea) - Revista Familia – 150 de ani de la apariție
 • Alegeri

 

XI. Secțiunea Bibliotecile și societatea (BCU „M. Eminescu” – Sala „B.P. Hasdeu”)

 • Petronela-Carmen Bădură (Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași) - Cenzura în bibliotecile românești în perioada comunistă. Studiu de caz – Cartea din fondul secret al Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași
 • Dan-Tudor Ionescu (Biblioteca Metropolitană, Bucureşti) - Fondul de carte al Institutului de Studii Orientale Sergiu Al-Georgeși istoria sa - fond de carte aparținător de Biblioteca Metropolitană București
 • Nicoleta Duca (Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași) - Expoziţia virtuală. Facebook – instrument de promovare a colecţiilor de bibliotecă
 • Zinaida Ursu (Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”, Chișinău) - Dialogul cultural ca determinantă a educaţiei interculturale
 • Alegeri

 

XII. Secțiunea Tehnici pedagogice în bibliotecă(Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” – Aulă)

 • Rori Gheorghişor (inspector şcolar de limba română- ISJ Ilfov) și Horiana Petrescu (CCD Ilfov) - Proiecte educative pentru dezvoltarea competenţei de lectură în bibliotecile şcolare şi centrele de documentare şi informare din judeţul Ilfov
 • Laura Rudeanu (Casa Corpului Didactic Bucureşti) - Biblioteca şcolară la timpul viitor
 • Dr. Florina Brat(Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, Bucureşti) - Reinventarea bibliotecarului şcolar în epoca digitală
 • Drd.Carmen Pesantez(Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti) - Strategii de promovare a imaginii şi rolului bibliotecii în epoca digitală
 • Veronica Bratu (Centrul de Documentare şi Informare, Liceul Teoretic Buziaş) - Aplicaţia software eBibliophil, un soft utilizat de biblioteca şcolară
 • Laszlo Kiss (Liceul Teoretic „Mikes Kelemen” Covasna) - Biblioteca Liceului Teoretic Mikes Kelemen în spaţiul social virtual
 • Viorica Genţiana Onişoru (Casa Corpului Didactic Alba) - Când biblioteca iese în stradă
 • Camelia Dumitru (Casa Corpului Didactic Satu Mare) - Pro şi contra carte tipărită vs. ebook
 • Alina Creţ (Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa) - Comportament de lectură - studiu de caz asupra elevilor din Colegiul NaţionalLiviu Rebreanu”
 • Alegeri

 

13.15 – 14.45 Prânz (Cantina „Titu Maiorescu”)

15.00 – 15.30 Raportul trezorierului și al Comisiei de cenzori (BCU „M. Eminescu” – Aulă)

15.30 – 18.00 Alegerea Președintelui, a Consiliului de conducere și a Comisiei de cenzori (BCU „M. Eminescu” – Aulă)

18.00 - 18.30 Închiderea Conferinței (BCU „M. Eminescu” – Aulă)

20.00 Cina festivă (Congress Hall Palas)

 

11 septembrie 2015

Excursii documentare

 1. Iași – Palatul Al.I.Cuza de la Ruginoasa – Cetatea Neamțului – Mănăstirea Agapia – Castelul Sturdza de la Miclăușeni – Iași
 2. Iași – Chișinău (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Biblioteca Publică B.P. Hașdeu, Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice) -  Iași

 

 

Noutăți