A XVI-A CONFERINTA NATIONALA A ABIR

A XVI-A CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ A ABIR

PETROŞANI, 7-9 septembrie 2005

Cooperare interbibliotecară în context european

PROGRAMUL CONFERINŢEI

Imagini din timpul Conferinţei

Miercuri, 7 septembrie

8.00-9.00 Primirea şi înregistrarea participanţilor 
9.00-10.00 Deschiderea oficială a lucrărilor Conferinţei. Cuvinte de salut 
10.00-11.15 Raportul Consiliului de conducere. Raportul Comisiei de cenzori 
11.15-11.30  Lansarea noii reviste ABIR: Revista Română de biblioteconomie şi Ştiinţa Informării şi prezentarea CD-ului "Buletin ABIR": textul integral al articolelor publicate în perioada 1997-2004

11.30-12.00 Pauză de cafea

12.00-13.00 Prezentarea produselor şi serviciilor firmei EBSCO

13.00-14.30 Pauză de prânz

14.30-15.00 Decernarea premiilor şi diplomelor ABIR
15.00-16.00 Rapoartele preşedinţilor de secţiuni ABIR 
16.00-17.30 Lucrări pe secţiuni: Catalogare-Clasificare-Indexare; Biblioteci medicale; Periodice
17.30-19.00 Lucrări pe secţiuni: Legislaţie de bibliotecă şi perfecţionare profesională; Editorială

Joi, 8 septembrie

9.00-11.00 Lucrări pe secţiuni: Informatizare. Prezentarea programului METALIB (firma ExLibris) 
11.00-13.00 Lucrări pe secţiuni: Achiziţie şi dezvoltarea colecţiilor. Prezentarea serviciilor firmei Books Unlimited; ReferinţeColecţii speciale, conservare şi restaurare

13.00-14.30 Pauză de prânz

14.30-16.00 Lucrări pe secţiuni: Comunicarea documentelor şi împrumutul interbibliotecar; Biblioteci şcolare şi biblioteci ale Caselor Corpului Didactic; Statistică şi evaluare
16.00-17.00 Şedinţa comună a Consiliului de conducere al ABIR şi a preşedinţilor de secţiuni pentru întocmirea Planului de activitate al ABIR pe anul 2006 
17.00-18.00 Prezentarea în plen a Planului de activitate. Probleme organizatorice. Închiderea lucrărilor conferinţei

19.00 Masă festivă

Vineri, 9 septembrie

9.00-16.00 Excursie documentară (Prislop, Densuş, Sarmizegetusa, Castelul Sântămărie Orlea)

***


Ca urmare a hotărârii Consiliului de Conducere, cea de-a XVI-a Conferinţă Naţională a ABIR, cu tema Cooperare interbibliotecară în context european, va avea loc în zilele de 7-9 septembrie 2005, la Petroşani. La Conferinţă urmează să participe:

 • membrii Consiliului ABIR;
 • membrii şi membrii supleanţi ai Comisiei de Cenzori;
 • preşedinţii şi secretarii filialelor judeţene şi ai filialei municipiului Bucureşti ale ABIR;
 • preşedinţii şi membrii secţiunilor profesionale;
 • alţi membri ABIR, dacă dispun de resurse financiare.

De asemenea, la Conferinţă vor participa, în calitate de invitaţi, conducători ai unor biblioteci de învăţământ superior, reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi ai altor instituţii de învăţământ, reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Cultelor, reprezentanţi ai altor asociaţii profesionale din ţară şi din străinătate, membri ai secţiunilor profesionale din cadrul ANBPR, ABIDOB, ABBNR, ziarişti şi alte persoane.

Ordinea de zi preliminară include:

 • Deschiderea oficială;
 • Raportul Preşedintelui;
 • Rapoartele Secretarului general şi Trezorierului;
 • Acordarea premiilor ABIR;
 • Lucrări pe secţiuni.

 

PLANURILE DE ACTIVITATE ALE SECTIUNILOR PROFESIONALE (2004-2005)

  • Traducerea românească a documentului IFLA intitulat Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) (decembrie 2004)
  • Organizarea unui seminar national privind continutul documentului intitulat Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) (trim.I, 2004)
  • Obtinerea drepturilor de traducere si traducerea volumului The Universal Decimal Classification: a Guide to its Use de I. C. McIlwaine (trim. IV, 2005)
  • Achizitia, prelucrarea si exploatarea e-book-urilor în bibliotecile universitare - seminar (trim.II, 2005)
  • Elaborarea metodologiei de evaluare a cărtilor rare si de patrimoniu (trim.III, 2005)
Read more: PLANURILE DE ACTIVITATE ALE SECTIUNILOR PROFESIONALE (2004-2005)

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CONSILIULUI DE CONDUCERE AL ABIR ÎN PERIOADA DECEMBRIE 1999-AUGUST 2003

Cadru general

Prezenţa numeroasă la aceste conferinţe probează, o dată în plus, interesul dumneavoastră pentru problemele profesiei şi încrederea pe care continuaţi să o acordaţi asociaţiei noastre.

ABIR se doreşte în continuare un organism viu şi dinamic în interesul dumneavoastră, cu toate că asociatia continuă să înfrunte aceleaşi situaţii grele ca şi în anii precedenţi ca urmare a dezinteresului autorităţilor pentru problemele cărţii şi ale bibliotecii, a resurselor limitate. La acestea se adaugă mentalitatea unor  membrii ABIR care aşteaptă ca asociaţia  să le dea totul fără a oferi nimic în schimb.

Cresterea responsabilitatii membrilor Consiliului de Conducere a Biroului Executiv este tot mai evidenta in ultimii ani. Legalitatea si democratia sunt norme de lucru ale activitatii noastre. Rapoartele pe care le prezentam in fata dumneavoastra sunt o proba a democratiei, dar si a responsabilitatii conducerii ABIR. Orice decizie importanta a fost luata numai in colectiv.
In ciuda  dificultăţilor, ABIR a  realizat în planul  profesiei infinit mai mult decât se putea obţine prin iniţiative personale sau de grup.

Cei cu mai multă experienţă ştiu cum era privit bibliotecarul în unitatea sa de învăţământ înainte de 1990 şi cum este privit astăzi. Schimbarea de optica se datoreaza si faptului că mulţi din conducătorii noştri au  vizitat  ţări străine, au văzut biblioteci ale secolului nostru şi şi-au dat seama de rolul pe care trebuie să-l aibă lectura şi biblioteca în  învăţământul contemporan. Privind din nou retrospectiv, să ne reamintim că în anii de după 1990 au apărut o serie de regulamente, normative, instrucţiuni, culminând cu Legea bibliotecilor, care il situeaza pe bibliotecar intr-o pozitie profesionala clar determinata. Există, asadar un reviriment în statutul nostru profesional.

Read more: RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CONSILIULUI DE CONDUCERE AL ABIR ÎN PERIOADA DECEMBRIE 1999-AUGUST 2003

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CONSILIULUI DE CONDUCERE AL ABIR ÎN PERIOADA SEPTEMBRIE 2003-SEPTEMBRIE 2004

Stimati colegi,

Probleme generale

Este poate pentru prima dată în istoria de un deceniu si jumătate a organizatiei noastre când la lucrările conferintei noastre sunt prezente absolut toate filialele din tară. Este acesta un indiciu că problemele profesiei noastre interesează în mod deosebit pe toti bibliotecarii din bibliotecile de învătământ? Credem că da! Asadar, asociatia noastră a împlinit 15 ani - vârsta unui adolescent plin de visuri si sperante. Câte visuri si câte sperante mai au bibliotecarii nostri este o problemă care tine de o serie de factori în care puternic este implicat economicul, acel care ne împinge spre crudul adagiu, primul vivere deinde philosophari. Cine se face bibliotecar numai din dragoste pentru carte trebuie să stie că în zilele noastre contextul social-politic fluctuant si ofertele culturale concurente tot mai ofensive ale altor "media", îi fac meseria tot mai dificilă. La aceasta, se adaugă în România dificultătile economice si fiscale, pauperizarea în crestere care conduc la împutinarea cărtilor. Pe de altă parte, consecinta gravă a unei economii de piată încă slab functionale si a presiunilor omnivore ale "vizualului" conduc la reducerea drastică a numărului de cititori. Oferta noastră intelectuală trebuie deschisă programatic si spre noii purtători de informatii, altii decât cei asupra cărora s-a focalizat atentia noastră în mod traditional. Trebuie să stim că neadaptarea la alti suporti de informatii, adică la informatia electronică, înseamnă, în fapt, pierderea legăturilor cu realitatea.

Read more: RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CONSILIULUI DE CONDUCERE AL ABIR ÎN PERIOADA SEPTEMBRIE 2003-SEPTEMBRIE...
 

Noutăți