În data de 23 aprilie 2018, cu prilejul sărbătoririi Zilei Bibliotecarului din România şi a Zilei Internaţionale a Cărţii şi drepturilor de autor, în BCU Cluj, utilizatorilor li s-a oferit posibilitatea de a-şi face permise şi vize gratuite, pe parcusul întregii săptămâni le-au fost anulate penalizările acumulate pentru nerestituirea la termen a publicaţiilor şi au avut posibilitatea de a-și spune punctul de vedere despre serviciile bibliotecii, scriindu-şi impresiile pe un flipchart.  

- au fost efectuate la sediul central şi filialele  BCU peste  60 de permise şi 60 de vize, diverselor categorii de utilizatori ai bibliotecii;

- au fost montate la intrarea în Sala cataloagelor două flipcharturi pe care utilizatorii să răspundă la întrebarea “De ce îmi place să vin la bibliotecă?”;

- au fost realizate tururi ghidate prin bibliotecă.

Pentru angajaţii BCU Cluj au fost organizate  o serie de manifestări profesionale:

 • a avut loc o dezbatere profesională cu tema “Să fii bibliotecar în România”, în cadrul căreia au fost prezentate câteva teme de interes general pentru comunitatea profesională clujeană: prezentarea structurii şi acţiunilor ABR în ultimii ani;
 • a avut loc prezentarea atelierului de lucru de la Chişinău din 29-30 martie 2018 despre Agenda ONU 2030 şi impactul ODD-urilor asupra bibliotecilor şi asociaţiilor profesionale; prezentarea campaniei de voluntariat în BCU Cluj;
 • au fost înmânate diplome din partea ABR pentru “Bibliotecarul anului 2017” – dnei Olimpia Curta şi “Cel mai activ membru al filialei ABR Cluj” – dnei Cristina Ungur de la Biblioteca UMF Cluj;
 • au fost colectate opiniile celor prezenţi (în special, ale masteranzilor la Biblioteconomie şi Ştiinţa informării), în legătură cu aşteptările pe care le au din partea asociaţiei profesionale:
  • “Menţinerea legăturii cu comunitatea profesională”;
  • “Creşterea nivelului de conştientizare a ceea ce înseamnă profesia de bibliotecar”;
  • “Organizarea mai multor întâlniri cu scopul de a face cunoscută asociaţia publicului larg/publicitate/reclame”;
  • “Oferirea de materiale informative pentru studenţii care urmează cursuri de specialitate”;
  • “Relaţii mai strânse între societăţile civile care vor să dezvolte serviciile de bibliotecă în mediul rural. (ex. EduCAB)”;
  • “…Asociaţia Bibliotecarilor oferă îndrumarea spre descoperirea a cât mai multor informaţii cu privire la ce înseamnă meseria de bibliotecar. Sper ca pe viitor, această asociaţie să mă îndrume spre această meserie”;
  • Consiliere la concursurile de angajare [în biblioteci];
  • “Organizarea mai multor concursuri pentru posturi în biblioteci”;
  • “Propunerea mai multor locuri de muncă în biblioteci”;
  • “Asociaţia ar trebui să se implice masiv pe lângă Gurvern/Parlament pentru a face clar delimitarea între bibliotecarii cu studii medii şi cei cu studii superioare, pentru a nu se confunda unii cu ceilalţi, deoarece cei cu studii superioare sunt mult mai specializaţi sau ar trebui să fie… Şefii Asociaţiei ar trebui să meargă tot mai des în audienţă la Ministerul Educaţiei şi a pune presiune pe minister pentru apărarea dreptului la o salarizare corectă şi diferenţiată faţă de cei cu studii medii, dar şi pentru alte lucruri, precum mărirea sumei acordate pentru sporuri de risc (praful, etc.)”;
 • au fost realizate expoziţii cu lucrările bibliotecarilor din BCU Cluj (publicaţii, tablouri, bijuterii handmade).

La finalul săptămânii (27 aprilie), bibliotecarii din BCU Cluj s-au bucurat de splendoarea florilor din Grădina Botanică, unde în clădirea unde funcţionează şi Biblioteca de Botanică (filială a BCU) s-au întâlnit bibliotecarii mai vechi şi mai noi pentru a socializa şi schimba impresii despre viitorul profesiei de bibliotecar.

 

                                                                                              A consemnat,

                                                                                     Adriana Szekely

                                                                                     Preşedinte ABR


 

Noutăți