PROCES VERBAL

Încheiat azi, 29 mai 2015, cu ocazia şedinţei Filialei ABR Constanţa

 

S-au întrunit în şedinţă membrii Filialei ABR Constanţa, având următoarea ordine de zi:

- Prezentarea activităţii filialei, de la alegerea actualului Consiliu de conducere;

- Alegerea Consiliului de conducere al Filialei ABR Constanţa. În deschiderea şedinţei, a luat cuvântul doamna Ibolya Negoiță, preşedinte al Filialei ABR Constanţa, care prezintă activitatea desfăşurată  în cadrul filialei.

Menţionăm faptul că actualul Consiliu de conducere al Filialei ABR Constanţa a fost ales în 22 noiembrie 2013.

-Discuţii pe marginea raportului de activitate.

 

Au fost discutate aspecte legate de numărul de membri ai filialei şi de creşterea acestui număr, prin atragerea bibliotecarilor din mediul urban, dar şi mediul rural; încasarea cotizaţiilor de la toţi membrii Filialei ABR Constanţa; participările la întâlnirile metodice; participarea la Conferinţa Naţională a ABR.

Următorul punct pe ordinea de zi este alegerea Consiliului de conducere.

Doamna Belghiz Manole, profesor documentarist la CCD Constanţa o propune pentru această funcţie pe doamna Ibolya Negoiţă, profesor documentarist la Colegiul Economic Mangalia. Doamna Ibolya Negoiţă acceptă candidatura.

Doamna Marinela Sfetcu, bibliotecar la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă ”Maria Montessori” Constanţa o propune pentru această funcţie pe doamna Mihaela Mictar, bibliotecar la Colegiul Tehnic Energetic Constanţa. Doamna Mihaela Mictar acceptă candidatura.

Nu au existat alte propuneri.

Este supusă la vot candidatura doamnei Ibolya Negoiţă, profesor documentarist la Colegiul Economic Mangalia, care obţine voturile. Nu au existat abţineri.

Este supusă la vot candidatura doameni Mihaela Mictar care întruneşte 6 voturi.

Este anunţată alegerea cu majoritate de voturi în funcţia de preşedinte al filialei doamna Ibolya Negoiţă.

Este propusă pentru funcţia de vicepreşedinte doamna Mihaela Mictar.

Doamna Mihaela Mictar acceptă candidatura.

Nu au existat alte propuneri.

Este supusă la vot candidatura doamnei Mihaela Mictar pentru funcţia de vicepreşedinte şi este votată în unanimitate. Nu au existat abţineri.

Doamna Ibolya Negoiţă o propune pentru funcţia de secretar pe doamna Silvia Mihaela Trîncă. Doamna Silvia Mihaela Trîncă acceptă candidatura.

Nu au existat alte propuneri.

Se supune la vot candidatura doamnei Silvia Mihaela Trîncă pentru funcţia de secretar. Este votată în unanimitate. Nu au existat abţineri.

Drept pentru care am întocmit prezentul proces-verbal, în trei exemplare.

 

Silvia Mihaela Trîncă,

Secretar Fililala ABR Constanţa


 

Noutăți