Raport de activitate al Secțiunii Informatizare-Digitizare

2016

 

Secţiunea Informatizare Digitizare a avut două întâlniri:

  1. Mai 2016 – sesiunea de primăvară a secţiunii la sediul Bibliotecii Naţionale a României, Bucureşti, cu tema Biblioteci românești prezente în platforme culturale și de informare

 

Au fost prezentate următoarele lucrări:

  1. Sisteme de descoperire a informaţiei în biblioteci – Voichiţa Dragomir, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, Bucureşti.
  2. Valorificarea prin digitizare a colecţiilor patrimoniale ale Bibliotecii Academiei Române – Mariuca Stanciu, Şef Serviciu Tehnologia Informaţiei, Biblioteca Academiei Române, Bucureşti.
  3. Construirea unui canon iconografic virtual – Proiectul Byzantion – Alina Popescu, Cabinetul de Stampe, Biblioteca Academiei Române, Bucureşti.
  4. De la Catalogul tradiţional la Bookthon – Marinela Covaci, Biblioteca Naţională a României, Bucureşti.

Au participat bibliotecari de la Biblioteca Națională a României, Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" din București, Biblioteca Camerei Deputaților, Centrul de Documentare Europeană - Universitatea ”Dunarea de Jos" din Galaţi, Biblioteca Universitară a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

2. Conferința Naţională a Asociației Bibliotecarilor din România, ediția a XXVII-a, 7-9 septembrie, Timişoara. Biblioteci Digitale: Acțiuni de valorificare a patrimoniului cultural național

Au fost prezentate următoarele lucrări:

  1. Digitizarea manuscriselor Bibliotecii Academiei Române prin proiectul „Repere culturale bazate pe manuscrise bizantine și postbizantine” – BYZANTION, 218/2012 realizat în parteneriat cu ITC, cu finanțare UEFISCDI,  autoare dr. Delia Bălăican, Biblioteca Academiei Române.
  2. Călătorind prin Sibiu cu Biblioteca digitală a Universității “Lucian Blaga” – dezvoltarea unei baze de date specializate, autoare drd. Cristina Pârvu, Biblioteca Universității “Lucian Blaga”, Sibiu.
  3. Implementarea sistemului RFID în activitatea de inventariere a colecțiilor Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I “ București, autoare Ionica Vlădăcenco, BCU Carol I.
  4. Implementarea sistemului integrat de bibliotecă Koha, studii de caz la Biblioteca Universității “Dunărea de Jos” Galați, autoare Lenuța Ursachi, Mioara Voncilă-Biblioteca Universității “Dunărea de Jos” Galați.
  5. Colecțiile digitale ale BNaR publicate în Europeana, autoare Marinela Covaci – Biblioteca Națională a României.

 

Au participat peste 40 de specialiști din instituțiile Sistemului național de biblioteci din România.

 

Marinela Covaci,

Preşedinte Secţiunea Informatizare-Digitizare


 

Noutăți