Proces-verbal al întâlnirii Secţiunii Informatizare-Digitizare

Conferinţa Naţională ABR, Braşov, 6-8 septembrie 2017

 

Întâlnirea secţiunii a avut loc în data de 7 septembrie 2017 începând cu orele 14:45, în sala I/3 a Aulei Universităţii „Transilvania” Braşov, fiind prezenţi un număr de 32 de persoane.

Tematica din acest an: Biblioteci Digitale: Acţiuni de valorificare a patrimoniului cultural naţional.

Şedinţa a fost deschisă şi moderată de d-na Marinela Covaci de la Biblioteca Naţională a României în calitate de preşedintă a Secţiunii de Informatizare-Digitizare.          

Au fost un număr de 6 prezentări:

  1. Dr. Măriuca Stanciu – Biblioteca Academiei Române, Proiectul BYZANTION – matricea culturală bizantină interpretată iconografic.
  2. Dr. ing. Doina Ostafe – Ex Libris, Alma: puterea colaborării.
  3. Dr. Gudrun-Liane Ittu; dr. Rodica Volovici – Biblioteca Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, O frescă a societăţii şi un tezaur istoric în imaginile atelierelor fotografice de epocă din Sibiu (1854-1948). Valoare şi digitizare.
  4. Dr. Mariana Dorina Măgărin – Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran”, Timişoara, Disiminarea informaţiei bănăţene patrimoniale în mewdiul electronic.
  5. Octavian-Emil Hoţa – Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş, Library softwares – Circulation Module : Alice vs. Liberty5: a comparative study.
  6. Felix F. Floca – Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Proiectul de digitizare al materialelor culturale de patrimoniu „MCVRO”: Concluzii şi observaţii finale (2014-2017).

  pdf Prezență întâlnire

 

11.09.2017 

Întocmit,

Larisa Bîrzu, Secretar

 

 


 

Noutăți