Proces verbal,

Încheiat astăzi, 29.05.2018, în cadrul întâlnirii Secțiunii Informatizare Digitizare

 

Întâlnirea sesiunii de primăvară a Secţiunii Informatizare-Digitizare a ABR a avut loc în data de 29 mai 2018 începând cu ora 9.30, în sala ”Simion Mehedinţi” la Demisol, corp F1 a Bibliotecii Naţionale a României, Bucureşti, fiind prezente 18 persoane.

Sesiunea de lucru din acest an a fost una non-formală, ce s-a rezumat la discuţii colegiale între participanţi, subiectul vizat fiind modalitatea de completare a Registrului de riscuri specific IT, aşa cum este specificat în Ordinul 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, precum și în Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea aceluiași cod. Discuțiile au avut loc pe baza unui material schematic, structurat pe etape de lucru, ce a fost prezentat de Dna ing. Voichița Dragomir, Director al Bibliotecii Facultății SNSPA.

Au fost exemplificate diverse riscuri care pot să apară atât în exploatarea sistemelor integrate de bibliotecă, cât și în ceea ce privește partea de funcționarea la parametrii optimi ai infrastructurii de comunicații. De asemenea, au fost precizate modalități prin care impactul acestora poate fi cel puțin micșorat. S-a precizat modalitatea de calcul al gradului de expunere la riscuri, acesta fiind produsul dintre probabilitatea de apariție a riscului și impactul pe care acesta îl determină.

Cu toate că partea a doua a sesiunii de lucru a fost anunțată ca fiind o sesiune deschisă de prezentări de soluții software pentru biblioteci mici, singura firmă prezentă a fost Cultware, a cărei reprezentantă, doamna Diana Ghiorghieș a prezentat câteva soluții software dedicate în special bibliotecilor școlare dar și celor mai mari (până în 30000 volume), pe baza unui abonament lunar. Utilizarea acestuia nu impune existența în bibliotecă a personalului de specialitate IT și nici a unui server propriu, soft-ul fiind găzduit în cloud. De asemenea, a fost prezentată o variantă demonstrativă de soft educațional, web-based, Qulto educational, o platformă de tip e-learning. Interfața, ușor de folosit, colectează și comunică resurse de toate tipurile, inclusiv multimedia și se adresează categoriilor de utilizatori de toate vârstele: elevi, profesori, etc.

 

A consemnat,

Alina Frantiuc

BCU „Carol I” București


 

Noutăți