RAPORT DE ACTIVITATE

SECŢIUNEA “LEGISLAŢIE DE BIBLIOTECà ŞI PREGÃTIRE PROFESIONALÔ

2012 – 2015

 

 

Locul întrunirii

Petroşani, Biblioteca Universitãţii

Data

15 – 16.06.2012

Tematica

1. Dimensiunea umanã în formarea profesionalã a bibliotecarului;

2. Iniţiative legislative sau aplicarea legislaţiei existente?

Nr. participanţi

20

Nr. lucrãri înscrise

2

Obiective şi locuri vizitate

Campusul Universitãţii, Turul oraşului, Munţii Parâng

Subiecte dezbãtute. Concluzii

1. Cultivarea mândriei de a fi bibliotecar;

2. Rolul bibliotecilor în pãstrarea de valori spirituale, apãrarea identitãţii de neam, promovarea limbii române;

3. Promovarea individualã prin promovarea de grup;

4. Unitatea în cadrul A.B.R. prin respect şi încredere între membrii  sãi;

5. Cursurile organizate prin asociaţie: cine predã, pentru cine şi ce se predã ?

6. Schimburi de experienţã între biblioteci. Dupã aceastã întâlnire, două bibliotecare de la Facultatea de Medicinã Veterinarã din Bucureşti au venit, în schimb de experienţã, la Biblioteca Universitãţii din Petroşani;

7. Cine ne reprezintã la nivel de minister;

8. Relaţia cu cititorii, apropierea de ei;

9. Aplicarea Legii bibliotecilor;

10. Drepturile salariale, problema sindicatelor.

Locul întrunirii

Galaţi, Biblioteca Universitãţii “Dunãrea de Jos”

Data

30.08.2012

Tematica

Legislaţie de bibliotecã

Nr. participanţi

32

Nr. lucrãri înscrise

1

Subiecte dezbãtute. Concluzii

 1. Sporurile prevãzute în Legea bibliotecilor;
 2. Pregãtirea profesionalã pe toatã perioada vieţii;
 3. Cursuri de perfecţionare pentru bibliotecari din alte domenii decât cele specifice: psihologie, sociologie, pedagogie, culturã, artã şi literaturã, informaticã etc.;
 4. Riscurile la care sunt expuşi bibliotecarii;
 5. Bugetul de achiziţii pentru cãrţi.

Locul întrunirii

Tg. Jiu, Universitatea “Constantin Brâncuşi”

Data

14-15.06.2013

Tematica

1. C.D.E. în biblioteci - o altfel de provocare
2. Legea Bibliotecilor în dezbatere  - propuneri de modificare a legii.

Nr. participanţi

31

Nr. lucrãri înscrise

3

Obiective vizitate

Parcul Central, Axa Brâncușiană, Coloana Infinitului.  Mănăstirea și Peștera Polovragi, Casa Memorială “Constantin Brâncuși“ din Hobița - Peștișani şi Mănăstirea Tismana.

Subiecte dezbãtute. Concluzii

11 propuneri de completare şi modificare a Legii bibliotecilor;

Discuţii pe baza propunerilor de completare şi modificare a  L.E.N.

Locul întrunirii

Oradea,  Biblioteca Universitãţii din Oradea

Data

4.09.2013

Tematica

Formarea profesionalã continuã

Nr. participanţi

30

Nr. lucrãri înscrise

3

Locul întrunirii

Alba Iulia, Biblioteca Universitãţii

“1 Decembrie 1918”

Data

20-21.06.2014

Tematica

Cooperare interbibliotecară în spațiul românesc, între vorbe și fapte

Nr. participanţi

29

Nr. lucrãri înscrise

7

Obiective şi locuri vizitate

Cetatea Alba Carolina, Biblioteca Batthyaneum, Palatul Apor, Casa Memorialã Lucian Blaga, Ampoiţa

Subiecte dezbãtute

1. Propuneri pentru modificãri în Statut:

1.1. Înfiinţarea unei comisii de eticã în cadrul Asociaţiei care sã sprijine moral şi logistic membrii asociaţiei care au probleme la locul de muncã şi în profesie;

1.2. O nouã structurã organizatoricã şi funcţionalã a asociaţiei:

Asociația ar trebui să lucreze pe comisii, nu pe secțiuni. Sunt două lucruri diferite: Adunarea Generalã şi Conferinţa Naţionalã.

Comisii de lucru propuse:

 • Comisia  de tehnicã şi practicã de bibliotecã (sã acopere toate activitatile specifice de bibliotecă de la achiziţii la conservare)
 • Comisia  de imagine, promovare, comunicare
 • Comisia de eticã, mediere şi legislaţie
 • Comisia de formare şi perfecţionare profesionalã.
 • Comisia de strategii, proiecte, programe, parteneriate.

Prima zi  sã fie dedicatã Adunãrii Generale: în plen şi pe comisii.

A doua zi sã fie ziua dedicatã conferinţei. În funcţie de nr. de lucrãri înscrise şi tematicã, sã se împartã pe secţiuni.

Sã disparã diviziunile. Suntem toţi bibliotecari şi  avem de învăţat unii de la alţii. Existenţa diviziunilor nu face altceva decât sã ne despartã, nu putem vorbi, în acest caz, de unitatea asociaţiei.

Organizarea în cadrul Asociatiei a „Grupului bibliotecarilor creştini”

2. Elaborarea unei lucrãri „Proiecte de-a gata”.

Locul întrunirii

Cluj – Napoca, U.M.F.

Data

3.09.2014

Tematica

Bibliotecarul între cunoaştere şi conştiinţã

Nr.participanţi

40

Nr.lucrãri înscrise

3

Locul întrunirii

Rm. Vâlcea, Biblioteca Judeţeanã

“Ovid Densuşeanu”

Data

05-06.06. 2015

Tematica

1. Principiile democraţiei de tip asociativ aplicate în A.B.R. şi ANBPR.

2. Bibliotecile şi provocãrile lor într-o lume în continuã schimbare.

Nr. participanţi

32

Nr. lucrãri înscrise

1

Obiective vizitate

Statuia Libertății, Parcul Mircea cel Bătrân, Palatul de Justiție, Parcul Zăvoi, Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, Salina de la Ocnele Mari

Subiecte dezbãtute. Concluzii

1. Pentru a face aceste întâlniri mai atractive, mai animate, mai puţin plictisitoare ar fi bine sã ţinem cont de câteva lucruri:

- prezentarea propriu-zisã a unei lucrãri e altceva şi nu o simplã lecturã a ceea ce scriem;

- o lucrare este bunã dacã are şi formã, culoare dar şi fond, substanţã, conţinut, mesaj, idei, informaţii cu caracter de noutate;

- sã nu exagerãm cu teoria chiar dacã este obligatorie în partea de introducere şi sã ne bazãm mai mult pe practicã, pe experienţã, pe exemple;

- limbajul conteazã – dacã am optat pentru un limbaj ştiinţific – academic sã avem grijã sã nu exagerãm, îl putem transforma în aşa zisa “limbã de lemn”;

- sã ne concentrãm mai mult pe contactul cu publicul ascultãtor şi nu pe  tehnologie.

2. Sã ne placã sã citim. Ne repectãm pe noi şi profesia dacã iubim oamenii şi cãrţile. Sã nu devenim robi ai tehnologiei.

3. Domnul director Remus Grigorescu s-a referit la situaţia bibliotecilor publice din judeţul Vâlcea pe care o cunoaşte foarte bine. Dumnelui a întâlnit primari care mai repede ar desfiinţa biblioteci decât sã le dea bani. Nu sunt bani pentru cãrţi, încerca sã-i convingã sã aloce fonduri pentru catalogul partajat. Dumnealui pune la îndoialã necesitatea existenţei Ministerului Culturii şi considerã cã altfel ar sta lucrurile dacã bibliotecile ar depinde toate de Ministerul Educaţiei.

4. Atitudinea pe care încercãm sã o avem ca oameni, ca pãrinţi, ca educatori prin profesie, de a ţine departe de alcool, ţigãri şi alte ispite pe copii  şi pe tineri. În aceastã problemã ar fi bine sã colaborãm, sã fim împreunã biblioteci şcolare, universitare şi publice pentru a schimba mentalitãti, trezi conştiinţe şi a pune pe gânduri societatea în ansamblu ei.

5. Dreptul la opinie şi asigurarea condiţiilor de exprimare liberã pentru toţi membrii asociaţiei.

Locul întrunirii

Iaşi, B.C.U. “Mihai Eminescu”

Data

9.09.2015

Tematica

Modele şi repere versus nãravuri şi moravuri, în lumea bibliotecilor şi a bibliotecarilor

Nr. participanţi

60

Nr. lucrãri înscrise

1

Concluzii

Legea nu poate sã salveze biblioteci şi posturi, bibliotecile vor exista atâta timp cât vor avea cititori.

Pãrerea mea este cã problemele noastre nu sunt de vid legislativ sau de lipsã de pârghii şi instrumente, ci de slaba cunoaştere şi aplicare a dispoziţiilor legale.

Dacã iniţiem o acţiune legislativã sã se materializeze printr-un ordin semnat de cele două ministere: al educației și al culturii.  Noi trebuie sã elaborãm metodologii de aplicare a acestora.

Câteva semne de întrebare...

Am mers la întâlnirile cu bibliotecarii şcolari din județ. I-am provocat cerându-le sã-mi spunã la cine ar apela în cazul în care s-ar lovi de o problemã serioasã. Majoritatea mi-au spus cã gãsesc înţelegere la directorii lor. O parte ar merge la sindicat (au încredere în liderul de sindicat) iar alţii, mai puțin ca numãr, ar apela la inspector. Dupã cum  vedeţi, nimeni n-a amintit de asociaţie. Am sentimentul cã asociaţia a devenit o sectã exclusivistã.

Concluzii

 1. În anul 2011, anul alegerilor precedente, nu mi-am depus dosarul, deci nu mi-am dorit aceastã funcţie. Am venit pe locul lãsat liber de cãtre doamna Luminiţa Miron, la propunerea doamnei Viorica Onişoru şi la rugãmintea Ivonei Olariu.
 2. A fost o experienţã din care am învãţat multe lucruri, şi bune şi rele.
 3. Mulţumesc, colegilor mei din Tg. Jiu, Alba Iulia şi Rm. Vâlcea – gazde perfecte şi buni organizatori. Mã bucur, din tot sufletul, cã i-am cunoscut la ei acasã.

 

Luminiţa Danciu - Biblioteca Universitãţii din Petroşani


 

Noutăți