Întâlnirea comună a avut loc la Biblioteca Națională a României, Sala de conferinţe ”Simion Mehedinţi”, în intervalul orar 10.00–13.00. Au participat bibliotecari de la Biblioteca Națională a României, Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" din București, Biblioteca Camerei Deputaților, Centrul de Documentare Europeană - Universitatea ”Dunarea de Jos" din Galaţi, Biblioteca Universitară a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

Tema întâlnirii a fost Sistemul de control intern/managerial al entităților publice, iar moderatori au fost Mihaela Vazzolla - președinte Secțiunea Legislație de bibliotecă și perfecționare profesională și Bogdan Popescu - președinte Filiala București.

Ordinea de zi:

1. Cuvânt de deschidere;

2. Prezentarea lucrării: Sistemul de control intern/managerial al entităților publice (Ordinul nr. 946/2005 privind Codul controlului intern / managerial versus Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice) - autor Petruța Mihaela Voicu, Director Funcții specifice de bibliotecă publică, Biblioteca Națională a României, secretar general ABR;

3. Prezentarea lucrării Legea dreptului de autor: implementarea directivelor europene - autor Dr. Nicoleta Rahme, Șef serviciu Dezvoltarea colecțiilor, Biblioteca Națională a României.

4. Concluzii și discuții.

 

1. In cuvântul de deschidere, atât doamna Mihaela Vazzolla cât și domnul Bogdan Popescu au urat bun venit participanților și au apreciat subiectele care urmau a fi prezentate extrem de actuale.

2. După prezentarea lucrării, doamna Petruța Mihaela Voicu a împărtășit celor prezenți câteva din experiențele Bibliotecii Naționale a României în legătură cu sistemul de control intern/managerial. S-au dezbătut cele 16 standarde de control intern.

Doamna Ștefania Mazilu, Șef serviciu Comunicarea Documentelor, B.C.U. "Carol I", Președintele Comisiei SCIM din B.C.U. "Carol I" a prezentat, pe scurt, situația din biblioteca unde lucrează, punctând faptul că încă nu au fost identificate riscurile.

Doamna Niculina Anghel, de la Biblioteca Camerei Deputaților, a pus întrebarea dacă cei prezenți consideră că riscurile ar trebui identificate în cadrul fiecărei biblioteci sau dacă pot fi identificate o serie de riscuri comune tuturor instituțiilor.

Doamna Petruța Mihaela Voicu a menționat faptul că un tip de risc identificat în activitatea de bibliotecă poate fi cel legat de gestiunea publicațiilor.

Doamna Luminița Miron, Șef serviciu Referințe, B.C.U. "Carol I", a completat, amintind că încasarea diverselor taxe plătite de utilizatori de către bibliotecari poate genera, de asemenea, un risc.

Doamna Petruța Mihaela Voicu a amintit că cele mai multe tipuri de riscuri sunt la departamentele de contabilitate, achiziții publice, resurse umane, iar controlul pe care personalul care nu este de specialitate îl poate exercita asupra atribuțiilor acestor departamente este minim.

3. După prezentarea lucrării Legea dreptului de autor: implementarea directivelor europene – a dnei Dr. Nicoleta Rahme au avut loc discuţii despre asumarea unei politici culturale la nivel naţional şi despre faptul că Ministerul Culturii ar trebui să-şi asume toatea acţiunile referitoare la aceste aspecte, în contextul noilor directive europene.

4. Moderatorii au mulțumit autorilor pentru prezentarea lucrărilor, celor prezenți pentru participare și au lansat invitația de a fi propuse diverse teme de interes pentru viitoarele întâlniri.

 

Mihaela Vazzolla - președinte Secțiunea Legislație de bibliotecă și perfecționare profesională

Bogdan Popescu - președinte Filiala București.


 

Noutăți