Raport de activitate

2016

 

Secţiunea Legislație de bibliotecă și perfecționare profesională a avut două întâlniri:

 

Secţiunea de primăvară a avut ca temă Sistemul de control intern/managerial al entităților publice.

Au fost prezentate următoarele lucrări:

  • Sistemul de control intern/managerial al entităților publice (Ordinul nr. 946/2005 privind Codul controlului intern / managerial versus Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice) - Petruța Mihaela Voicu, Director Funcții specifice de bibliotecă publică, Biblioteca Națională a României
  • Legea dreptului de autor: implementarea directivelor europene - Dr. Nicoleta Rahme, Șef serviciu Dezvoltarea colecțiilor, Biblioteca Națională a României

Au participat bibliotecari de la Biblioteca Națională a României, Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" din București, Biblioteca Camerei Deputaților, Centrul de Documentare Europeană - Universitatea ”Dunarea de Jos" din Galaţi, Biblioteca Universitară a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

Conferința Naţională a Asociației Bibliotecarilor din România, ediția a XXVII-a, 7-9 septembrie,Timişoara.

Au fost prezentate următoarele lucrări:

  • Proiectul Academiei Române: strategia Românieiîn următorii ani (2016-2035) – Bibliotecule depozitare ale cunoaşterii – autoare Mihaela Dragu, Maria Carmen Nadia Petre, Biblioteca Academiei Române
  • Bibliotecarul și formatorii lui - autor Claudia Șerbănuță, Universitatea din Illinois.
  • Nevoi de formare profesională ale angajaților din biblioteci - autoare Mihaela Vazzolla, dr. Adriana-Elena Borună, Biblioteca Națională a României.
  • Coordonatele unei biblioteci în pas cu realitățile secolului al XXI-lea - autor Oana Stănescu, Universitatea din București.
  • Importanța bibliotecarului contemporan - autor Andreiana Maria Lupu, Universitatea din București

Discuțiile din cadrul Secţiunii au vizat şi următoarele aspecte:

Situația privitoare la Legea bibliotecilor.

Propunerile de modificare a legii formulate atât de ABR cât și de reprezentanții bibliotecilor din România sunt în evaluare la Parlament. Doamna Claudia Șerbănuță a propus ca asociația să redacteze o adresă pentru a se interesa de stadiul procesului legislativ.

Discuții referitoare la statutul bibliotecarilor din bibliotecile școlare.

În contextul aparteneței tuturor bibliotecarilor la Familia ocupațională Cultură atât în Legea 284/2010 cât și în variantele ulterioare de legi ale salarizării s-a exprimat îngrijorarea cu privire la trecerea bibliotecarilor din învățământ în subordinea Ministerului Culturii. Atât doamna dr. Gabriela Jurubiță de la Universitatea din București cât și domnul Bogdan Popescu de la BCU "Carol I" din București au precizat că, până în prezent, nu s-a pus problema schimbării subordonării bibliotecarilor școlari.

 

Mihaela Vazzolla

Preşedinte

Secţiunea Legislație de bibliotecă și perfecționare profesională

 

 

 


 

Noutăți