Încheiat astăzi, 16 mai 2017, cu ocazia întrunirii Secțiunii Legislație de bibliotecă și perfecționare profesională

a Asociației Bibliotecarilor din România

 

În data de 16 mai 2017, la sediul Bibliotecii Naționale a României din București, a avut loc întrunirea de primăvară a secțiunii Legislație de bibliotecă și perfecționare profesională a Asociației Bibliotecarilor din România (ABR), cu următoarea temă: Identificarea nevoilor de formare profesională în derularea activităţilor curente în diversele tipuri de structuri info-documentare.

  1. Prezentarea cursurilor de perfecționare profesională propus de Biblioteca Națională angajaților săi – Mihaela Vazzolla, Biblioteca Națională;
  2. Diverse.

Doamna Mihaela Vazzolla, președinte al Secțiunii Legislație de bibliotecă și perfecționare profesională (ABR) și șef Serviciu Bibliografía Națională (Biblioteca Națională a României) a prezentat lucrarea Nevoia de formare profesională în Biblioteca Națională a României. A fost expusă structura unui curs de perfecționare profesională ce a fost destinat angajaților Bibliotecii Naționale a României. Cursul a fost predat de lectori din cadrul Bibliotecii Naționale, s-a desfășurat în luna noiembrie 2016 și a fost structurat în 3 părți: ISBD ediția consolidată (2 sesiuni) și Conservarea colecțiilor (o sesiune). La finalul cursului, toți participanții au completat un chestionar, iar rezultatele acestuia au fost centralizate, arătând că aceste cursuri au avut un impact pozitiv în rândul angajaților, apreciindu-se deopotrivă informația, ritmul de predare, structura cursului, programul  și lectorii.

Reprezentanții bibliotecilor participante la secțiune au prezentat cursurile de formare sau perfecționare pe care le organizează atât pentru angajați, cât și pentru utilizatori. S-a concluzionat că, având în vedere schimbările cărora trebuie să le facă față bibliotecile și bibliotecarii, cursurile de perfecționare profesională au un rol extrem de important în dezvoltarea bibliotecilor de toate tipurile.

S-au purtat discuții având ca subiect promovarea pe propriul post, precum și condițiile pe care le inpun diferitele structuri infodocumentare pentru ocuparea posturilor vacante (legislație în viogoare, reguli proprii instituțiilor, etc.).

S-a propus organizarea de cursuri de formare profesională la nivelul Flialei București, cursuri organizate de Asociația Bibliotecarilor din România.

 

Întocmit de 

Adriana Boruna,

Secretar al Secțiunii Legislație de bibliotecă și perfecționare profesională


 

Noutăți